Familieopstellingen als therapie bij langdurige problemen

Familieopstellingen

Tijdens een heerlijke stoelmassage op het werk ontstond een serieus gesprek met de masseur. Hij raadde mij aan om eens een workshop familieopstellingen te volgen en vertelde mij over zijn ervaring hiermee en hoeveel dit voor hem heeft betekend in zijn leven. Frappant detail is misschien wel het feit dat hij nummer 6 was, die mij attendeerde op familieopstellingen. Nu moet je weten, dat ik niet zo in toeval geloof en zijn woorden mij tot op de dag van vandaag nog helder in de oren klinken. Ik ben echter belast met een achterdochtig brein. Mijn brein heeft nu eenmaal wat moeite met alles wat nieuw is en zeker als gezegd wordt dat problemen inzichtelijk gemaakt zullen worden. En doordat problemen inzichtelijk gemaakt worden, is de weg naar heling een stap dichterbij.

Wie is de grondlegger van de Familieopstellingen

De grondlegger van de hedendaagse familie opstellingen is de in 1925 in Duitsland geboren Bert Hellinger. Hij studeerde filosofie, pedagogiek en theologie. Daarnaast richtte hij zich onder andere ook op psychotherapie, NLP en gezinstherapie. De combinatie van deze therapieën en zijn ervaringen in de omgang met mensen (mede door zijn jarenlange missionarisschap in Zuid-Afrika) hielpen hem om de krachtige en helende familie opstellingen te ontwikkelen. Waar de psychotherapeut samen met jou door het voeren van gesprekken de onderliggende problematiek probeert te doorgronden en te verhelpen, word bij familieopstellingen eenzelfde probleem zichtbaar gemaakt (op het netvlies vastgelegd), geanalyseerd en waar nodig gecorrigeerd (geheald). Bert Hellinger meent dat de oorsprong van het probleem ligt in de drama’s binnen de familie. Als je het hebt over drama’s binnen een familie, dan wordt bedoeld bijvoorbeeld zelfmoord, scheiding, abortus, incest, overlijden van één van de familieleden. Het werk van Bert Hellinger is in Duitsland zeer bekend en ook in Nederland zijn er inmiddels veel therapeuten geschoold. Alhoewel Bert Hellinger duidelijk is in de wijze waarop de therapie dient te worden gegeven, zijn er inmiddels ook therapeuten die daar een eigen invulling aan geven door er iets aan toe te voegen of net een iets andere aanpak te hanteren.

Hoe gaat een familieopstelling meestal in zijn werk

Familieopstellingen worden in groepsverband gegeven waarbij de deelnemers elkaar meestal niet kennen. Je kunt jouw probleem inbrengen waarmee je bijvoorbeeld al jarenlang rondloopt. Als wordt besloten jouw probleem tijdens een familieopstelling te behandelen, dan kies je puur op gevoel andere groepsdeelnemers uit die jouw vader, moeder, broertje of zusje vertegenwoordigen. De deelnemers die deze rol op zich nemen worden representanten of simpelweg plaatsvervangers genoemd. Deze representanten worden door jou, eveneens op gevoel, over de beschikbare ruimte verdeeld. Zodra je de representanten een plaats hebt gegeven, ga je weer naar de kant en kijkt wat er gaat gebeuren.

Wat gebeurt er nu precies tijdens een familieopstelling

Zoals gezegd wordt de familie opstelling meestal in groepsverband gegeven. De groep bestaat uit mensen die elkaar totaal niet kennen. Zij weten niets van jou en jij weet niets van hen. Doordat jouw probleem wordt behandeld, weten de overige groepsleden slechts heel summier iets over jouw problematiek. Niets meer en niets minder. Als de representanten op hun plaats staan, dan gebeurt er ineens iets uitzonderlijk en onverklaarbaars. De representanten beginnen daadwerkelijk de emoties te voelen van jouw vader, moeder, broertje of zusje of ander familielid. Dit gaat volledig vanzelf! Dit uitzonderlijke en onverklaarbare voelen wordt door Bert Hellinger “het wetende veld” genoemd. Het is niet alleen zo dat ze de emoties voelen van het familielid die ze vertegenwoordigen, maar op de een of andere miraculeuze wijze voelen ze feilloos aan hoe de onderlinge verhouding binnen jouw familie was of nog is. Dit proces wordt uiteraard in juiste banen geleid door de therapeut. De therapeut of jij stelt vragen aan de representanten over hun emoties en waarnemingen, waarna er op dat moment alsnog voor gekozen kan worden om een extra representant in de ‘familie’ te plaatsen. Dit kan een completer beeld geven in verstoorde verhoudingen. De representanten zal ook gevraagd worden of ze zich prettig voelen op juist die plek of dat ze de behoefte voelen om een andere plek in te nemen in de ‘familie’. Als eenmaal duidelijk is wat precies de familietragiek (heeft) veroorzaakt, zullen de representanten een andere plaats gaan innemen binnen de ruimte. Dan treedt ook jij binnen de op de juiste wijze opgestelde ‘familie’ en zul je ervaren hoe oude gewoontes, oordelen, vooroordelen en oude familiegeheimen geheeld worden. Dit helingsproces zal zich ook na de familieopstelling voortzetten.

Conclusie

Door het opstellen van de familie, waarin jij bent opgegroeid tot de persoon die je nu bent, komt informatie vrij over de onderlinge verhoudingen. Zelfs informatie over familiebanden met voorgaande generaties kan aan het licht komen. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat drama’s binnen de familie een stempel drukt op jouw huidige welbevinden. Als deze drama’s niet inzichtelijk worden gemaakt, dan zullen ze ook doorwerken in jou en daarmee ook in jouw huidige (familie)relaties.

Van je familie moet je het maar hebben.