Kleuren therapie wat is dat

Inleiding.

Kleuren spelen een belangrijke rol in ons leven. We hebben dagelijks met kleuren te maken, maar hebben vaak niet door dat ze een grote invloed hebben op ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Kleuren therapie vergroot dit bewustzijn.

Doel van dit artikel is om de bekendheid van deze vorm van therapie te vergroten.

Wat zijn kleuren?

Kleur is een vorm van licht, van elektromagnetische straling. Energie die op dezelfde manier trilt als hitte, geluid en radiogolven. De in het (zon)licht aanwezige kleuren worden door de dingen waar het licht op valt, geabsorbeerd, opgenomen of gereflecteerd, teruggekaatst. We zien de dingen in de kleur van het teruggekaatste licht. Door het terugkaatsen van bepaalde lichtkleuren zien we bv. blauwe wolken, een oranje wortel, een gekleurd stuk zeep enz. Als alle lichtkleuren door een voorwerp worden geabsorbeerd, noemen we dat voorwerp zwart. Een voorwerp is wit als het relatief veel licht terugkaatst. Als er geen licht is, in het donker dus, zijn er geen kleuren te onderscheiden.

Kleuren en emoties.

Wanneer tien mensen naar dezelfde kleur blauw kijken zullen ze daar allemaal anders op reageren. Bij de een roept het (soms onbewust) onprettige herinneringen op doordat hij/zij vroeger gepest is door iemand die altijd een blauwe jas droeg, terwijl bij een ander misschien een mooie herinnering aan die fijne vakantie aan de zee boven komt met helder blauw water en een hemelsblauwe lucht.

Over het algemeen worden we vrolijk en energiek van heldere kleuren en somber van doffe/donkere kleuren.

Door bewust te zijn wat voor kleuren voor invloed op ons hebben, kunnen we daar iedere dag ons voordeel uit halen.

Kleurentherapie

Kleurentherapie is een verfijnde therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de helende energie die in zichtbare, gekleurde lichtstralen opgesloten zit.

Kleurentherapie brengt lichaam en geest in balans, bestrijdt ziekte en laat emotionele spanning verdwijnen. Een kleurentherapeut brengt een uitgebalanceerde hoeveelheid kleurenenergie in het fysieke en energetische lichaam van de mens en bevordert daarmee het algemeen welzijn.

Er wordt eerst bekeken wat het ziektebeeld is en welke kleuren corresponderen met dit ziektebeeld. Met de trilling van de kleuren wordt het lichaam gestimuleerd om de ziekteverwekker te vinden en het natuurlijk afweersysteem te activeren.

Het is echter ook zo dat er niet alleen gekeken wordt naar de lichamelijke klachten. Maar ook naar de eenheid in Lichaam, Ziel en Geest.

Terwijl de reguliere westerse geneeskunde normaal gesproken alleen kijkt naar de bestrijding van de symptomen, wordt er met de kleurentherapie holistisch naar de individuele mens gekeken en een behandelplan opgesteld. Dat wil zeggen naar het kernpunt wat de ziekte heeft veroorzaakt.

Hoe werkt het?

Kleurentherapie kan worden gegeven door middel van straling met gekleurde lampen, en aangevuld met bv (gekleurd) water, aura/chakra healing, magnetiseren, drukpuntmassage en/of voedingsadviezen om een herstel te bewerkstelligen in het energie-evenwicht. Zodat de blokkade in het lichaam opgeheven kan worden. Deze blokkades zijn vaak al zichtbaar in het aura van de mens. Ook kan er aandacht worden besteed aan het interieur (Feng Shui) en de kleding, daar het dragen van de juiste kleuren en het inrichten van je omgeving van invloed is op je welzijn. Onbewust en/of ongewild slaan mensen nog al wat afvalstoffen op, zoals bv hoofdpijn kan ontstaan uit een overbelaste lever.

De behandeling vindt plaats op de chakra die zorgt dat het lichaam de kans krijgt om een balans te vinden en er een energiedoorstroming kan plaats vinden door een lichaam zonder blokkades.

Kleuren en hun betekenis.

Onderstaand volgt een schema waarin de kleuren en hun betekenis kort benoemd worden. Het bestuderen van dit schema zorgt voor een stukje bewustwording van de kleuren en hun betekenis.