Vaccin tegen Hepatitis A

Inleiding

Hepatitis A is een zeer besmettelijke leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A virus (HAV). Het virus wordt voornamelijk overgedragen via (met faeces) besmet voedsel of drinkwater of door een rechtstreekse fecaal-orale besmetting. Op wat versterkende middeltjes na, bestaan er geen echte medicijnen tegen hepatitis A.  Sinds 1992 heeft men in België en Nederland de beschikking over zeer efficiënte en veilige hepatitis A vaccins: Havrix™, Avaxim™, Epaxal™ en Vaqta™.

 

Welke Hepatitis virussen bestaan er?

Van hepatitisvirussen bestaan er naast het A-type nog verschillende types, van B tot en met G. De vier laatste (D, E, F en G) komen nauwelijks meer voor. Het hepatitis G virus werd nog maar onlangs ontdekt. Het zijn vooral de hepatitisvirussen A, B en C die regelmatig voorkomen. De verschillende types hepatitis virus behoren tot verschillende families van virussen. Het hepatitis A virus (HAV) is een RNA-virus behorend tot de familie Picornaviridae (waaronder ook bijvoorbeeld de enterovirussen en parechovirussen vallen).WijzigenVerwijderenmove

Symptomen van Hepatitis A

Bij zuigelingen en kleuters verloopt de infectie meestal ongemerkt. Vanaf de leeftijd van 5 jaar zal meer dan de helft van de besmette mensen de ziekte met waarneembare symptomen doormaken. Dit loopt op tot 80-90% bij geïnfecteerde adolescenten en volwassenen.De incubatieduur is gemiddeld 30 dagen (15-50). De belangrijkste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Na enkele dagen kan geelzucht verschijnen, met donkere urine en soms ontkleurde stoelgang. Het acute ziektebeeld duurt gemiddeld 2 à 3 weken, gevolgd door een herstelperiode van soms enkele maanden. Een hepatitis A-infectie wordt nooit chronisch.In 10% van de gevallen kan het verloop van een hepatitis A infectie langer aanslepen, met mogelijk een terugval na enkele weken of maanden. In 1% van de gevallen kan het verloop zeer ernstig zijn, met acuut leverfalen en sterfte. Deze kans neemt toe met de leeftijd. Verhoogde kans op ernstig beloop hebben:

  • Personen met een chronisch actieve hepatitis B
  • Personen met een chronische hepatitis C
  • Personen met een andere chronische leverziekte
  • Ouderen

Geen medicijnen wel Vaccins voor Hepatitis A

Op wat versterkende middeltjes na, bestaan er geen echte medicijnen tegen hepatitis A.  Sinds 1992 heeft men in België en Nederland de beschikking over zeer efficiënte en veilige hepatitis A vaccins: Havrix™, Avaxim™, Epaxal™ en Vaqta™. De bescherming bedraagt nagenoeg 100% tot één jaar na het toedienen van de eerste dosis. De bijsluiter vermeldt dat er na de tweede dosis een bescherming is van minstens 10 jaar, maar wetenschappelijke studies wijzen uit dat deze minstens 20 jaar duurt, tot zelfs levenslange immuniteit. Het hepatitis A vaccin wordt intramusculair in de M. deltoideus toegediend. De vaccinatiereeks van het hepatitis A vaccin bestaat uit 2 injecties (met 6 maanden tussentijd), die van het gecombineerd vaccin uit 3 injecties, met een schema van 0-1-6 maand.

Een andere optie die ook nog wel wordt gebruikt is toediening van Gamma Globuline


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden