Hoeveel kosten kinderen

Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat een kind net zo duur is als een Ferrari. Dit is natuurlijk een rare vergelijking (die ook nog eens onderhevig is aan het type kind en het type Ferrari) maar het geeft wel aan dat er aanzienlijke kosten gemoeid zijn met het opvoeden en groot krijgen van kinderen.

Totalen

Eigenlijk sta je er als beginnend ouder nooit echt bij stil wat een kind je zal gaan kosten per maand, laat staan in haar of zijn totale leven. Het CBS heeft er een berekening op losgelaten en komt met een schatting van 17 % van je besteedbaar inkomen (gemiddeld) voor 1 kind. Bij 2 kinderen zal dit ongeveer 26 % behelzen (bij 3 kinderen 33% en bij 4 kinderen ongeveer 40%). Dat een vermeerdering in kinderen geen gelijke vermeerdering in kosten meebrengt heeft onder andere te maken met het hergebruik van kleding en speelgoed en de enkele belastingtechnische voordelen.

Als je gemiddeld rekent, kost een kind van luier tot studentenkamer ongeveer 100.000 euro (daar zitten de studiekosten en eventuele bijzonderheden nog niet in berekend).

Naarmate kinderen ouder worden, kosten ze ook meer per maand. Zo gaan studiekosten omhoog, maar ook worden kinderen duurder in onderhoud doordat ze meer eten, sneller uit kleren groeien (deze kleding ook duurder is) en er vaak meer externe bezigheden zijn (sportclubs) maar ook bijvoorbeeld zaken als een smartphone en internet meer kosten.

Als het kind extra zorg nodig heeft (door bijvoorbeeld medische of geestelijke aandoeningen) wordt dit niet altijd (volledig) vergoed door verzekeringen en vergroot dit de maandelijkse kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor medische ingrepen, maar ook extra (thuis)zorg of (extramurale) opvang.

Opvallend

Ondanks de kosten die kinderen met zich meebrengen, zie je vaak dat een van de ouders minder gaat werken en ze dus teruggaan in inkomen. Dit lijkt tegenstrijdig maar wanneer ouders hier niet voor kiezen, gaat een deel van hun inkomen weer op aan buiten- en naschoolse opvang. Ook kan het belastingtechnisch voordelig zijn om terug te gaan in inkomen (omdat dit van invloed kan zijn op te betalen belasting).

Hoe deze kosten tot stand komen wordt hieronder kort en zeer gemiddeld weergegeven. Dit neemt niet weg dat het uiteraard situatie-afhankelijk is wat een kind daadwerkelijk kost. Zo zijn er een aantal factoren die erg uiteen kunnen lopen (inkomen ouders, belastingvoordeel, medische situatie van het kind, keuze voor onderwijs maar ook voor aanschaf van kleding en benodigdheden etc.).

Dagelijkse kosten

Wanneer er een kindje geboren wordt, betekent dat een uitbreiding van een aantal kosten. Wanneer het kindje nog klein is, zijn dat andere kosten dan wanneer het opgroeit en dus meer gaat eten en groeien kosten letterlijk met het kind mee voor wat betreft kleding en schoolse activiteiten.

De kosten voor een nieuwgeborene behelzen voornamelijk de aanschaf van alle nieuwe zaken zoals de inrichting van een kinderkamer, speelgoed, kinderkleding etc. De kosten van luiers wordt jaarlijks geschat op 288 euro per jaar.

Bij dagelijkse kosten kun je denken aan:

  • Voeding
  • Kleding (Le chic)
  • Sport/ muziek/ hobby’s (clubs)
  • Verzekeringen
  • Gas/water/licht (verhoging omdat je meer thuis bent)

Daarnaast zijn er ook nog de extra kosten van:

  • Vakanties
  • Cadeautjes/ kinderfeestjes/ overig

Na- en buitenschoolse opvang/ gastouderschap

De kosten voor een kinderdagverblijf zijn gemiddeld tussen de 5 en 9 euro per uur. Dit zelfde geldt voor de na en buitenschoolse opvang. Gastouderschap is iets goedkoper (rond de 6 euro).

Via de belasting kan er een tegemoetkoming worden verkregen. Voor het 1e kind is dit gemiddeld 70-94% en bij het 2e kind is dit tussen de 80-95%. Deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Overige uitgaven

Denk bij overige uitgaven aan uitjes, vakantie, kinderfeestjes, verjaardagen, zakgeld en dergelijke. Waar je vroeger wellicht met je partner makkelijk afkon op een camping zonder faciliteiten, kiezen veel ouders toch voor een andersoortige vakantie met entertainment en meer faciliteiten voor de kinderen. Hier hangt dan een ander prijskaartje aan. Daarbij worden voor jonge kinderen reguliere bedragen gerekend zoals bijvoorbeeld voor een stoel in een vliegtuig.

Opleiding/ studeren

De NIBUD heeft berekend dat een kind (bij een reguliere studietijd van 4 jaar) ongeveer 58.000 euro kost. Hierin zitten de kosten van het collegegeld, kamerhuur, eten en drinken en de aanschaf van studieboeken verwerkt.

Al deze kosten in ogenschouw nemende, loont het de moeite om bij de geboorte van het kind een spaarrekening te openen waarop maandelijks geld kan worden gespaard om de kleine te kunnen laten studeren. Een andere optie is om je kind al vroeg uit te rusten met een goed ontwikkeld arbeidsethos zodat hij of zij zelf ook een bijdrage kan leveren aan de kosten.

Bijdrage in de kosten door de overheid.

De overheid voorziet ouders in een tegemoetkoming in de kosten door middel van bijvoorbeeld kinderbijslag en kindgebonden budget. Deze bijdragen zijn afhankelijk van een (gezamenlijk) inkomen en het aantal kinderen. Hierop is bijvoorbeeld ook het eigen inkomen uit een bijbaan van het kind van invloed.

Voor een meer toegepaste berekening van de kosten, heeft het NIBUD een aantal rekentools op hun website geplaatst waarmee je een persoonlijke en toegepaste berekening kunt maken van de kosten die voor jou van toepassing zijn.