Welke opvang is er voor kinderen met werkende ouders

Inleiding

Het is in deze moderne tijd allang niet meer gebruikelijk, dat vrouwen automatisch kiezen om te stoppen met werken wanneer ze moeder worden. 'Tegenwoordig werken in de meeste gezinnen zowel de vader als de moeder. Voor sommigen puur uit financiële noodzaak, voor anderen simpelweg omdat ze er plezier in hebben. Deed de overheid er in tijden van personeelsschaarte alles aan om vrouwen aan het werk te krijgen, tegenwoordig zou het maar zo eens kunnen dat vrouwen een vergoeding krijgen als ze een jaar thuis blijven na de bevalling. Het huishouden wordt meestal eerlijk verdeeld tussen vader en moeder. Hierbij is het maken van goede afspraken met je partner heel belangrijk. Dit geldt ook voor het maken van afspraken met je werkgever. In de praktijk is dit lang niet altijd makkelijk te realiseren. In dit artikel worden enkele praktische oplossingen en enkele regelgevingen op het gebied van deeltijdwerk besproken.

Opvang regelen voor de kinderen

Wanneer je overdag aan het werk bent, kun je op dat moment natuurlijk niet zelf voor je kinderen zorgen. Daarom is er vaak sprake van uitbesteding van de dagelijkse zorg voor de kinderen. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, gastouder, oppas aan huis, peuterspeelzaal, Au pair of buitenschoolse en naschoolse opvang.

Er zijn dus meerdere mogelijkheden beschikbaar voor het opvangen van je kinderen als je aan het werk zou gaan. Maak voor jezelf de keuze welke opvang het meest geschikt is voor jouw gezin.

Om je een beetje op weg te helpen, staan hieronder de verschillende soorten kinderopvang beschreven.

Het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is voor de meeste werkende ouders dé oplossing. Deze vorm van kinderopvang is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

De openingstijden, die meestal aansluiten bij de reguliere werktijden zijn uiteraard een groot voordeel. Je brengt je kind heen als je zelf naar je werk gaat en haalt je kind weer op als je naar huis gaat. Ideaal, dit scheelt een hoop geregel en daarmee ook een hoop stress. Ook het sociale contact met de andere kinderen op de crêche is voor veel ouders de doorslag om te kiezen voor het kinderdagverblijf. De leidsters op een crêche zijn professionele krachten.

Aan het kinderdagverblijf zijn ook nadelen verbonden. Als je kind een besmettelijke ziekte moet je kind thuisblijven. In dat geval moet je dus een andere opvangmogelijkheid beschikbaar hebben of je kunt zelf ook niet naar je werk. Je kind zal dus ook vaker een verkoudheid of griep oplopen, omdat je kind met meerdere kinderen in contact komt en het niet altijd voorkomen kan worden om een besmetting op te lopen. Een ander nadeel kan zijn, dat de openingstijden van het kinderdagverblijf problemen opleveren voor ouders die regelmatig over moeten werken.

Steeds meer werkgevers 'huren' een aantal plaatsen in een kinderdagverblijf. Dit worden bedrijfsplaatsen genoemd. Ook nemen deze werkgevers een deel van de kosten voor hun rekening.

De gastouder

Als je kiest voor gastouders dan verblijft je kind in een huiselijke omgeving. Vaak hebben gastouders zelf ook kinderen, waardoor je kind samen kan spelen met deze kinderen. Nog een voordeel is, dat gastouders flexibel zijn qua haal- en brengtijden.

Nadelen van een gastoudergezin is, dat de opvang niet gediplomeerd is. Je krijgt vaak ook geen goed inzicht in de kwaliteit en de kwantiteit van de persoonlijk aandacht die je kind daar krijgt. Nog een nadeel is, dat gastouders ook wel eens op vakantie gaan en- of ziek zijn en daardoor op dat moment geen opvang kunnen bieden aan je kind. Je moet zelf je kind van en naar het gastoudergezin brengen.

Bij het selecteren van het voor jouw meest geschikte gastoudergezin kun je aandacht besteden aan onder meer de volgende zaken:

  • Wat is het opvoedkundig inzicht van de gastouders?
  • Roken de gastouders?
  • Wat is de afstand tussen eigen woning en die van het gastoudergezin?
  • Hebben de gastouders huisdieren, zo ja welke?
  • Hoe zijn de gastouders qua hygiëne?

De oppas aan huis

Bij de oppas aan huis kun je denken aan bijvoorbeeld een oma die bij jou thuis op je kind past. Voordeel is, dat je kind in zijn eigen vertrouwde omgeving verblijft. Je hoeft je kind niet te halen en brengen. Ook zal de oppas flexibeler zijn qua tijdindeling dan bij de kinderopvang. Uiteraard is het ook een voordeel, dat deze opvang in de meeste gevallen goedkoop of zelfs gratis is.

Nadelen van een oppas aan huis met wie je een hechte band hebt. We spreken voor het gemak weer even van een oma, je moeder of je schoonmoeder dus.

De peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal biedt opvang aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Het is een beperkte opvang van meestal 2 ochtenden of 2 middagen in de week. Deze opvang is goed te combineren met bijvoorbeeld een au pair of een oppas aan huis. Geef je kind vroegtijdig op, want peuterspeelzalen hebben over het algemeen een lange wachtlijst.

Buitenschoolse en naschoolse opvang

De buitenschoolse en naschoolse opvang is voor kinderen in de basisschool leeftijd. De kinderen kunnen hier onder begeleiding spelen en/of huiswerk maken. Deze opvang geldt voor de uren die de kinderen niet op school doorbrengen en tijdens de vakanties. De openingstijden zijn afgesteld op de schooltijden. Hou ook bij deze opvang rekening met een lange wachtlijst. Dit komt door een groot tekort aan buitenschoolse en naschoolse opvangplaatsen. Dit zou door de Wet basisvoorziening kinderopvang geregeld worden, dus dat er meer plaatsen beschikbaar komen. De groepen kunnen enorm verschillen qua samenstelling. Voordeel is wel, dat de kinderen professionele, gediplomeerde leidsters krijgen. Een ander nadeel is nog wel, dat de kinderen bij deze opvang worden beperkt in hun vrijheid en privacy.