Kind tweetalig opvoeden - tips

 Kind tweetalig opvoeden

Bij een normale ontwikkeling kan een kind gemakkelijk minstens twee talen tijdens de jeugd leren. Het is wetenschappelijk aangetoond dat een tweetalige opvoeding vele voordelen voor het kind oplevert. Hieronder staan twee handige manieren aangegeven om de tweetalige opvoeding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Manier 1 – OPOL

OPOL staat voor: One Parent, One Language. Het houdt in dat beide ouders in een verschillende taal tegen het kind spreken.

Voordelen

 • De kans is kleiner dat het kind de talen door elkaar gaat halen.
 • Je schept veel duidelijkheid voor je kind.

Nadelen

 • De ouders moeten beide talen beheersen zodat de communicatie goed verloopt.
 • Deze methode levert soms onhandige situaties voor het kind op. Want welke taal moet het kind nu spreken wanneer er een gesprek met beide ouders gevoerd wordt?

Manier 2 – De ouders spreken een andere taal dan de omgeving

Voordelen

 • Deze methode is met name handig wanneer ten minste een van de ouders de Nederlandse taal niet vloeiend spreekt. Het kind leert de Nederlandse taal op school en een andere taal thuis.
 • Omdat je je kind op deze manier 1 taal aanleert (de Nederlandse taal wordt op school aangeleerd), kun je al je aandacht op die ene taal richten.

Nadelen

 • Beide ouders moeten de gekozen taal op moedertaalniveau beheersen, omdat het kind anders fouten over gaat nemen.
 • Je zult duidelijke regels op moeten stellen over wanneer welke taal wordt gesproken. Want het is in vele situaties natuurlijk gewenst en gepast dat er gewoon Nederlands wordt gesproken, zoals in het openbaar, wanneer er vriendjes komen spelen bij je kind etc.!

Wanneer is het geen goed idee om je kind een tweede taal aan te leren?

 • Hieronder staan de vele voordelen van een tweetalige opvoeding beschreven. Maar het wordt echter wel afgeraden om je kind op te voeden met een tweede taal die niet goed wordt beheerst door een van de ouders. Hierdoor zal het kind de taal ook niet vloeiend leren spreken en dit kan zelfs resulteren in het feit dat het kind zijn eigen moedertaal uiteindelijk minder goed zal beheersen.
 • Het is ook geen verstandig idee om als alleenstaande ouder je kind tweetalig op te voeden, omdat de kans groot is dat het kind de talen door elkaar gaat spreken.

Wat zijn de voordelen van een tweetalige opvoeding?

 • Betere communicatie met familie (wanneer tenminste een van de ouders oorspronkelijk niet afkomstig is uit Nederland);
 • Bij toekomstige emigratieplannen zal het kind zich sneller aan kunnen passen;
 • Wanneer het kind met bijv. de Engelse of Duitse taal wordt opgevoed, zal het een studievoorsprong krijgen op de middelbare school;
 • Tweetalige opvoeding zorgt voor een verhoogde hersencapaciteit;
 • Het is bewezen dat hoe meer talen je leert, hoe beter je je moedertaal gaat spreken omdat je beter verbanden kunt leggen en meer taalinzicht ontwikkelt;
 • Op jonge leeftijd leren kinderen gemakkelijker een nieuwe taal dan wanneer ze tieners zijn. Het taalgevoel neemt ongeveer vanaf het zevende jaar af en vanaf dan wordt het ook veel moeilijker om een ander accent aan te leren. Hierdoor is het efficiënter om vroeg te beginnen met het aanleren van een tweede taal.
 • Daarnaast levert een tweetalige opvoeding talloze kleine voordelen op, zoals bijvoorbeeld wanneer je iets tegen je kind wilt zeggen maar je wilt niet dat anderen het verstaan. Dan zeg je het gewoon in de andere taal!

Bron

Jmouders.nl - Tweetalig opvoeden