Mijn kind wil niet eten. Wat nu

Kind wil niet eten

Veel ouders krijgen er mee te maken: uw kind wil niet eten! Het kind protesteert hevig aan tafel en iedere dag is het weer hetzelfde verhaal. Dit komt vaak voor in gezinnen met kleine kinderen, omdat kinderen een sterke eigen wil hebben. Gelukkig kunt u met onderstaande tips uw kind laten eten en de gezelligheid aan tafel weer terug brengen.

Tips om uw kind te laten eten

 • Het is belangrijk om uw kind niet te dwingen om te eten. Deze tactiek werkt averechts en levert bovendien een hoop spanningen aan tafel op. Neem een neutrale houding aan en zet het bord van uw kind weg nadat iedereen heeft gegeten. Uw kind merkt dat het geen aandacht krijgt wanneer het niet eet en de kans wordt groter dat uw kind bij de volgende maaltijd wel zal eten.
 • Toon veel enthousiasme als uw kind wél zijn bord leeg heeft gegeten. Klap in uw handen, lach er vrolijk bij en zeg lieve woordjes tegen uw kind. U kind merkt dan dat hij leuke aandacht krijgt wanneer hij zijn bord leeg eet.
 • Bovenstaande tip kunt u ook iets aanpassen. Heeft u meerdere kinderen? Prijs de andere kinderen er dan uitgebreid om als ze hun bord wel hebben leeggegeten. Het kind dat niet heeft gegeten zal jaloers worden omdat hij minder aandacht krijgt en hij zal direct doorhebben waarom hij die aandacht niet krijgt.
 • Geef enkele uren voor de maaltijd niet veel te eten en drinken aan uw kind. Uw kind zal dan echt honger hebben en hoogstwaarschijnlijk iets eten.
 • Eet op tijd. Wanneer het avondeten te laat plaatsvindt, zal uw kind te moe zijn en eerder geneigd zijn om u dwars te zitten.
 • Geef van tevoren aan wanneer het etenstijd is, zodat uw kind de tijd heeft om te stoppen met spelletjes spelen. Wanneer u uw kind het spelletje wegrukt, zal uw kind wellicht uit protest niet willen eten.
 • Zorg voor voldoende regelmaat in de eetgewoonten zodat het lichaam van uw kind zich eraan kan aanpassen.
 • Stel duidelijke regels omtrent tafelmanieren op en leer deze aan uw kind. Vertel ook waarom u precies die regels heeft opgesteld.
 • Heeft uw kind niets gegeten aan tafel? Geef uw kind dan ook geen andere dingen te eten! Uw kind krijgt dan het idee dat het niet noodzakelijk is om te eten omdat hij toch wel iets anders krijgt.
 • Geef geen grote portie aan uw kind. Uw kind gaat er dan als een berg tegenop zien en de kans wordt nog kleiner dat uw kind iets zal eten. Het is beter dat uw kind een kleine portie helemaal opeet, dan wanneer uw kind niets eet van een grote portie.
 • Spreek met uw kind een beloning af. Als uw kind bijvoorbeeld een hele week lang zijn bord heeft leeggegeten, gaat u aan het eind van de week iets leuks doen met uw kind. Of uw kookt aan het eind van de week bijvoorbeeld dan het lievelingseten van uw kind.
 • Houd het altijd gezellig aan tafel. Praat daarom alleen over leuke dingen, zodat uw kind geen negatieve associaties met eten krijgt.

Tot slot

Wil uw kind na bovenstaande tips nog steeds niet eten? Betrek uw kind dan meer bij het eten. Laat uw kind bijvoorbeeld meehelpen met eten, de tafel dekken of kies samen wat jullie gaan eten. Uw kind voelt zich dan meer betrokken bij de maaltijd.