Nieuwetijdskinderen

De kinderen die nu opgroeien, zijn vaak gevoelig of intuïtief en vereisen een andere aanpak. Ze handelen in overeenstemming met hun gevoel en daardoor weigeren ze bepaalde dingen te doen. Het is belangrijk dat we hen leren begrijpen om hen gelukkig te laten opgroeien.

ADHD

Al snel krijgen kinderen labels zoals ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme,... Het is echter gebleken dat veel kinderen die het label ADHD kregen gewoon nieuwetijdskinderen zijn. Kinderen die vanuit hun intuïtie leven, staan met alles in verbinding. Concreet betekent dit dat ze bijvoorbeeld voelen dat een ander kind in de klas buikpijn heeft, dat hun aandacht wordt getrokken door wat er op straat gebeurt,... Ze hebben vaak moeite met te onderscheiden wat van henzelf is en wat van de ander en weten niet hoe ze met al de prikkels moeten omgaan. Ze reageren hierop door veel aandacht te vragen, impulsief te reageren, veel te praten. Ze zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concentreren. Hierdoor wordt er meer en meer aangeklopt bij de hulpverlening, maar de problemen van deze kinderen worden niet opgelost door het nemen van medicatie die enkel de symptomen aanpakt. Mogelijke alternatieven zijn homeopathie en Bachbloesemtherapie. Deze pakken ook de oorzaak van het probleem aan. Kinderen die zich met alles verbonden voelen, hebben in hun omgeving ook mensen nodig die rust, begrenzing en structuur bieden.

Intuïtief ervaren

Hoe uit zich intuïtief ervaren? Hieronder volgen enkele kenmerken.

 • De wereld wordt geordend door middel van geuren, kleuren, geluiden, beelden, smaken, gevoelens en/of direct weten.
 • Het is gebaseerd op herkenning. Een voorbeeld maakt dit kenmerk misschien duidelijker: een hond is voor dergelijke kinderen alles wat ze vroeger met een hon hebben meegemaakt.
 • Heden, verleden en toekomst spelen geen rol.
 • Beelden volgen elkaar op in een razendsnel tempo.
 • De innerlijke wereld kan moeilijk gescheiden worden van de uiterlijke wereld.
 • Er worden veel gedachtensprongen gemaakt.
 • Je kan snel situaties en mensen doorzien of problemen oplossen.
 • Je voelt je diep met je omgeving verbonden.

Enkele belangrijke eigenschappen en gedragsuitingen van nieuwetijdskinderen

 • Door de vele indrukken die ze opdoen, raken intuïtieve kinderen vaak vervreemd van hun eigen gevoel. Dit contact met het eigen gevoel kan hersteld worden dorr zich in de natuur te begeven of door het contact met een huisdier.
 • Nieuwetijdskinderen hebben algemeen veel respect voor mens, dier en milieu. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten door geen vlees te willen eten.
 • Niemand is beter of slechter dan de ander in het wereldbeeld van het intuïtieve kind.
 • Nieuwetijdskinderen hechten veel belang aan eerlijkheid, oprechtheid en openheid.
 • Nieuwetijdskinderen maken vaak heel rake en wijze opmerkingen die niet lijken te passen bij hun leeftijd.
 • Nieuwetijdskinderen blinke uit in intuïtief of helder weten: ze weten bijvoorbeeld dat ze de juiste sport kiezen, dat ze bepaalde medicatie beter niet slikken of dat ze bepaald voedsel beter niet eten. Uitleggen kunnen ze dit echter niet.
 • Het is belangrijk voor nieuwetijdskinderen dat de keuzes die ze maken volledig bij hen passen: dat geldt voor school, opleiding, carrière, kledij, soort sportclub,... noem maar op.
 • Nieuwetijdskinderen blinken vaak uit in originaliteit en creativiteit. Ze gaan uitdagingen niet uit de weg, komen met originele oplossingen en doen zelf ontdekkingen.

Aarden

Kinderen leven meer en meer vanuit hun gevoel. Dat is eigenlijk een hele mooie eigenschap, maar toch komen ook meer en meer kinderen in de problemen: ze krijgen leer- of gedragsproblemen, lichamelijke of psychische klachten, grijpen naar drugs of alcohol,... Dit komt onder andere door het feit dat ze onvoldoende begrepen en erkend worden door de omgeving. Kinderen kunnen daardoor nood hebben aan ondersteuning bij het aarden. Aarden wil zeggen dat bij de verwekking lichaam en ziel worden samengevoegd. Als dit proces goed verloopt, zit het kind goed in zijn lijf. Mensen die niet goed in hun lijf zitten, krijgen problemen. De basisvoorwaarde voor kinderen om zich met hun lijf te verbinden, is veiligheid.

Het is zoals gezegd niet de bedoeling 'nieuwetijdskinderen' als een nieuw label te zien. Als je veel van je kind in dit artikel herkent, kan het je wel helpen je kind beter te begrijpen door meer te lezen over nieuwetijdskinderen en hoe je er best mee omgaat.