Ik heb er geen last van

Dus hoe kun jij er dan last van hebben

Lawaai
Als ik er geen last van heb, hoe kun jij er dan last van hebben. Dat is voor sommige mensen de manier om tegen het leven aan te kijken. Waar dit idee van ‘ik heb nergens last van dus jij ook niet’ vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Is het een vorm van zelfbescherming. Als het niet bestaat omdat ik het niet kan of heb, dan hoef ik me er ook niet druk over te maken. Of is het een vorm van domheid. Ik ken het niet, maar ik wil me er ook niet in verdiepen. Of is het een vorm van gemakzucht. Als ik het ontken, dan hoef ik er ook niets mee of aan te doen.
⬇ Index

De blinde tegen de ziende

Sommige mensen hebben de neiging om de wereld alleen vanuit hun eigen kennis en ervaring te bekijken. Het is het idee van de blinde die tegen een ziende zegt, dat zien niet bestaat omdat de blinde niet kan zien. Als een blinde dat tegen een ziende zou zeggen, dan zou die ziende waarschijnlijk in lachen uitbarsten. Toch is dit gedrag voor veel mensen heel gewoon. Hoeveel mensen zeggen bijvoorbeeld tegen iemand met een psychische aandoening dat ze zich niet moet aanstellen. Of stellen de vraag waarom ze niet stoppen met medicijnen slikken. Hoeveel mensen gaan bijvoorbeeld door met lawaai maken als iemand hun komt vragen om stil te zijn. Hoeveel mensen zeggen bijvoorbeeld dat iedereen voor zichzelf kan zorgen. Hoeveel mensen zeggen bijvoorbeeld tegen iemand met verdriet dat het allemaal voorbij gaat. Of ze zeggen dat het allemaal niet zo erg is als het nu lijkt.

Wereldje

Al deze mensen praten volledig vanuit hun eigen beperkte wereldje, waarin alleen hun kennis en ervaring bepaalt hoe de rest van de mensheid er uit kan en mag zien. Dus de lawaaimaker vindt dat hij muziek speelt en aan het genieten is en dat hij daarom geen lawaai maakt. De psychisch adviseur heeft geen psychische problemen, dus heeft niemand psychische problemen. De financieel adviseur die beweert dat iedereen voor zichzelf kan zorgen, is bijvoorbeeld geboren in de juiste klasse en ging naar de juiste school en had de juiste vrienden. Waardoor hij nooit moeite heeft hoeven doen om genoeg geld te verdienen, zoals mensen die het maar niet lukt om voor zichzelf te zorgen. De trooster die niet verder komt dan adviseren heeft schijnbaar nooit verdriet ervaren en vindt dat de ander snel over zijn verdriet heen moet zijn.

Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om je een andere wereld voor te stellen dan je eigen. Hoe belangrijk wij mensen het ook mogen vinden dat je dit wel kunt. Hoewel het er vooral op lijkt dat we het belangrijk vinden dat anderen zich in ons kunnen verplaatsen.

⬇ Index

Wie is er gehandicapt

Eigenlijk komt het er op neer dat wij mensen er moeite mee hebben om ons te verplaatsen in het feit dat iets bestaat, zolang we het zelf nog niet hebben ervaren of het zelf niet kunnen zien. Wat eigenlijk wel vreemd is. Want als de krant schrijft over een ruzie tussen Japan en China, dan zeggen we niet dat China en Japan niet bestaan als we zelf nog nooit in Japan en China zijn geweest. Dan vertrouwen we de krant en zijn correspondenten in China en Japan. We vertonen dit gedrag van niet geloven bijvoorbeeld pas als iemand ons vertelt dat hij depressief is. Of als iemand zegt dat hij hoogbegaafd is. We vinden het maar moeilijk te geloven dat iemand die zich normaal gedraagt schizofreen is. Of we vergeten dat iemand ons verteld heeft dat zij doof is en praten tegen haar achterhoofd en zijn dan boos dat ze niet reageert.

We hebben er dus heel veel moeite mee om rekening te houden met een onzichtbare handicap van anderen. Terwijl we daarnaast het vreemde idee hebben dat iemand met een zichtbare handicap achterlijk moet zijn. Zoals we tegen iemand in een rolstoel langzamer gaan praten.

Je kunt je dus afvragen wie er nu eigenlijk gehandicapt is. Of zoals de moeder van Jon Morrow dat zei naar aanleiding van zijn vraag wat een handicap was:

Dat je iets niet kunt. Jij kunt niet lopen. Maar iedereen heeft wat. Andere mensen kunnen bijvoorbeeld weer niet goed denken.

Waarom doen we dat

Blijkbaar hebben we er dus heel veel problemen mee om ons te verplaatsen in een ander die afwijkt van onszelf. Nu is de eerste reden dat we het zo moeilijk vinden om ons in anderen te verplaatsen het feit dat we eigenlijk altijd ergens anders zijn dan waar we zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet weten waar we zijn, we zijn ons alleen niet bewust van alles van waar we zijn.
frame Fietser
Waar het vaak op neer komt is dat we al op een andere plaats zijn. Zo komen de meeste mensen gehandicapten vaker onderweg tegen dan op de plek waar ze naar toe gaan. Maar onderweg zijn betekent voor ons vooral dat we al aan het nadenken zijn over wat we gaan doen op de plaats van bestemming. We zijn dus eigenlijk niet onderwerp en dus op de plek waar we zijn, maar zijn in gedachten al op onze bestemming. Als iemand ons onderweg aanspreekt, dan zullen we reageren vanuit een aantal gewoontes die in de meeste situaties die we kennen voldoende zijn. Ons probleem ontstaat echter zodra de situatie waarin we terechtkomen niet gewoon is, bijvoorbeeld als we iemand tegenkomen die gehandicapt is.

Wensen

Een andere reden waarom we ons waarschijnlijk niet verplaatsen in anderen is het feit dat hun wensen onze vrijheid beperken. Waarbij het ons niet uitmaakt dat onze vrijheid die van de ander beperkt. Dus als ik mijn muziek zo hard zet dat een ander niet kan slapen, dan moet zij maar gaan werken op de tijdstippen dat ik mijn muziek hard wil draaien. Dat zulk werk niet bestaat is voor mij niet van belang. Als ik maar niet lastig gevallen wordt met het feit dat ik iemand anders het leven onmogelijk maak.

Idee

Daarnaast willen we voor onszelf ook nog wel eens het idee hoog willen houden dat we goed zijn zoals we zijn. Maar dat kan alleen als ik mijn ogen sluit voor de ellende in deze wereld. Er mag dus geen ellende bestaan, want dat betekent dat ik niet goed ben. Maar gelukkig is het enige dat ik daarvoor hoef te doen me richten op mezelf en mijn eigen problemen met uitsluiting van de problemen van anderen. Ook al zou het wel eens zo kunnen zijn dat mijn leven de problemen in het leven van anderen veroorzaakt.

Domheid

Verder zijn we natuurlijk ook gewoon dom. We kunnen ons alleen in anderen verplaatsen als we precies hetzelfde hebben meegemaakt als die ander. Dus politieagenten kunnen alleen begrepen worden door politieagenten. Mensen met een handicap gebonden aan een rolstoel kunnen alleen begrepen worden door andere gehandicapte in een rolstoel. Mensen met een depressie zijn alleen te begrijpen door andere mensen die een depressie hebben gehad. Zo kun je een lange lijst maken van begrijpers die alleen begrip hebben omdat ze dezelfde ervaring hebben.

⬇ Index

Buiten sluiten

Planeten
Eigenlijk is het niet ons grootste probleem dat we ons niet kunnen voorstellen dat de wereld groter is dan ons eigen beperkte wereldje. Het probleem is ook niet dat we allerlei manieren hebben bedacht om ons niet in andere mensen te hoeven verplaatsen. Ons probleem is dat we onszelf niet willen voorstellen in een andere wereld dan die waarin we leven. We willen onszelf niet verplaatsen in de ellende van anderen. Want één ding weten we zeker. Als we ons voorstellen hoe iemand anders in de ellende zit, dan moeten we toegeven dat ons eigen leventje helemaal niet zo mooi is als we onszelf voorhouden. Dus wat we eigenlijk doen is ons opsluiten in ons eigen vertrouwde wereldje door de werelden van anderen buiten te sluiten. Waarna die andere wereldjes bij ons komen aankloppen om duidelijk te maken dat ons wereldje wel erg beperkt en klein is.
⬇ Index

Open opstellen

We hebben dus een keuze of we blijven onszelf oplsuiten in ons kleine wereldje en doen er alles aan om gelukkig te zijn en worden voortdurend gestoord door de wereldjes van anderen. Of we stellen onszelf open op voor de wereld om ons heen. Waardoor we begrip hebben voor anderen en anderen kunnen behandelen zoals ze het recht hebben om behandeld te worden. Met als gevolg dat we anderen niet langer tot last zijn, omdat we zelf die last niet zijn.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen


Index van koppen

Dus hoe kun jij er dan last van hebben
De blinde tegen de ziende
Wereldje
Wie is er gehandicapt
Waarom doen we dat
Wensen
Idee
Domheid
Buiten sluiten
Open opstellen
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen
Links

Links