Welke inkomsten en aftrekposten kan je verdelen onder een fiscaal partnerschap

.//. Als u getrouwd bent, zijn u en uw echtgenoot voor de belasting automatisch fiscale partners van elkaar (behalve als u duurzaam gescheiden leeft). Als u ongehuwd samenwoont met een huisgenoot, kunt u kiezen of u elkaars fiscale partner wilt zijn. Eenhuisgenoot kan iedereen zijn, bijvoorbeeld een vriend of vriendin, zoon of dochter, broer of zus.

Als u kiest voor fiscaal partnerschap, moeten u en uw huisgenoot aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • U en uw huisgenoot wonen in 2007 meer dan zes maanden onafgebroken samen en voeren een gezamenlijke huishouding.
 • U staat in die periode steeds op hetzelfde woonadres als uw huisgenoot ingeschreven

bij de gemeente.

 • U en uw huisgenoot zijn in 2007 allebei in die periode �8 jaar of ouder. Als u in 2007 samenwoont met uw kind of met uw vader of moeder, dan geldt als voorwaarde dat u beiden op 30 december 2006 27 jaar of ouder was.

.//. Als u hebt gekozen voor fiscaal partnerschap, kunt u een aantal gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen met uw fiscale partner. Het gaat om de volgende inkomsten en aftrekposten:

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning;
 • voordeel uit aanmerkelijk belang;
 • de waarde van bezittingen en schulden in box 3, zoals effecten, een tweede woning

of spaargeld;

 • betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen;
 • uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar;
 • ziektekosten of andere buitengewone uitgaven;
 • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten;
 • studiekosten of andere scholingsuitgaven;
 • kosten voor een rijksmonumentenpand;
 • giften die u hebt gedaan;
 • kwijtschelding van durfkapitaal;
 • restant persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren.
 • Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

mag u ook verdelen met uw fiscale partner, maar u moet deze aftrek post in dezelfde verhouding verdelen als het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning.

Echter, niet alles kan gedeeld worden met de fiscale partner . .//. U kunt niet alle inkomsten en aftrekposten verdelen met uw fiscale partner. De volgende inkomsten en aftrekposten kunt u niet verdelen:

 • winst uit onderneming (inclusief ondernemersaftrek);
 • loon, uitkering of pensioen;
 • reisaftrek openbaar vervoer;
 • bijverdiensten en inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter;
 • ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen;
 • inkomsten door het ter beschikking stellen van vermogens-bestanddelen;
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten;
 • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen;
 • negatieve persoonsgebonden aftrek.

.//.http://www.belastingdienst.nl/download/1506.html