Expo over duurzaamheid: Dit is onze aarde!

Waarom wordt deze expo over duurzaamheid in Brussel georganiseerd?

De Belgische overheid is van plan om tegen 2010 van Brussel de hoofstad van de duurzame ontwikkeling te maken. Daarom is in ontwerp en realisatie door Tempora in Tour & Taxis te Brussel een expo over duurzame ontwikkeling te bezichtigen. Tempora heeft behalve deze expo nog andere expo's verzorgd zoals: 'Dit is onze geschiedenis!', 'Einstein' en en God(en), gebruikswijze in Parijs. Voor meer info kan men terecht op deze site: LinktekstExterne link

De tentoonstelling is gepland om heel Europa door te touren dus is ze wellicht binnenkort op andere plaatsen te aanschouwen.

Waarom een expo over duurzaamheid?

Het is niet omdat duurzaamheid een trend is. Zo lijkt het misschien maar vanuit wetenschappelijk oogpunt is het tijd om het tij te doen keren. Dit blijkt uit deze expo. De tentoonstelling toont de weg die de aarde heeft afgelegd vanaf het prille ontstaan tot nu. Als men dit bekijkt en analyseert, blijkt dat de ontwikkeling van onze samenleving op het 'hier en nu' is gebaseerd. Echter, met onze snelle manier van leven wordt het dringend tijd dit denken te wijzigen van koers naar 'overal en morgen'. De planeet is wel duurzaam maar hoe lang kan dit duren tegen dit tempo?

We vinden het misschien vreemd - de aarde zonder mens - maar hoe je het ook draait of keert; ooit zal dit terug het geval zijn. En met het tempo waar aan nu geleefd wordt, kunnen we onszelf wel eens sneller 'wegtoveren' dan we zouden denken. Hoewel het zo misschien overkomt, is deze expo niet opgesteld om iemand verantwoordelijk te doen voelen of met de vinger te wijzen. Neen, het is een verantwoordelijkheid die wij als mensheid delen. De tentoonstelling is geen aanklacht tegen een bepaald product of technologie of tegen bepaalde gedragingen van bepaalde mensen.

Wat valt er zoal te beleven?

Om de expo boeiend te houden, is er gebruikgemaakt van verschillende elementen zoals beelden, kunstwerken, interactieve opstellingen, reclame...

Enkele zaken waarmee je wordt geconfronteerd:

oneerlijke verdeling van rijkdom

We weten allemaal dat er armoede heerst in deze wereld. En dat heeft zo zijn repercusies op het omgaan met moeder aarde. Blijkbaar is het zo dat arme mensen meer appreciëren wat ze van haar krijgen als geschenk. Daartegen zijn we verwaande mensen die het meer evident vinden om van een produkt zoveel mogelijke merken en variëteiten te hebben.

stand van zaken

Je kan onder andere ervaren hoeveel water er nog is, hoeveel olie er nog kan ontgonnen worden, welke weg een product aflegt van grond tot winkel en de co2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. Ook kan je zien wat de stand is van onze bevolkingspiramide. Een 'gezonde' bevolkingspiramide gaat van onder naar boven van groot naar klein zodat je zogezegd een piramide hebt. Die van de meeste Europese landen loopt echter gans omgekeerd. Wat is de impact op ons omgaan met de planeet?

Conclusie

De expo heeft al enorm vele bezoekers gelokt waaronder vele scholen. Het is heel educatief om dit alles te bekijken en er naderhand eens flink over na te praten en na te denken.

Als men na de expo buiten komt, is men gechoqueerd. De tentoonstelling drukt ons met de neus op de feiten en dat het maar eens dringend moet gedaan zijn met onze kwistige omgang. Waterbronnen verarmen, dieren sterven uit, bossen worden gekapt, de olie geraakt op. Bovenal moet onze mentaliteit van leven veranderen.

Omwille van de kwaliteit van de tentoonstelling en afspraken met andere musea in Europa, wordt een tour door Europa gemaakt. Waarschijnlijk is het goed om ons als Europeanen die toch tot de rijksten der aarde behoren, te doen stilstaan bij onze gezamenlijke impact op deze mooie maar vergankelijke aardkluit.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden