Opgraving groep dinosauriërs in Noord-China

Massagraf van dino's blootgelegd in Noord-China

Aan wat ooit een moerrassige rand van een meer was maar nu een woestijn is, zijn 25 skeletten van jonge dinosauriërs gevonden. De soort waar het om gaat, is de Sinornithomimus Dongi. Wat zeldzaam is, is dat de skeletten bijna volledig intact zijn op enkele heupbenen na én dat een groep dino's is gevonden. Er moet zich een drama hebben afgespeeld 90 miljoen jaren geleden. Uit onderzoek blijkt dat ze vast raakten in de modder en uiteindelijk stierven. Wat nu de juiste doodsoorzaak is geweest, moet nog worden onderzocht. Het kan een natuurramp zijn geweest of een roofdier dat hen bedreigde...

Groepsvorming bij dino's

Het massagraf in de Gobi-woestijn in Noord-China toont aan dat de dinosauriërs kuddedieren waren. Ze lagen bedolven onder een dikke laag modder en omdat ze allemaal tesamen zijn teruggevonden, besluiten onderzoekers dat ze waarschijnlijk geen schijn van kans hadden. De 25 struisvogelachtige dinosauriërs zijn ook onder dezelfde omstandigheden gestorven. Twee van de dinosauriërs zijn uit paniek over elkaar gestruikeld; Dit is duidelijk te zien aan de ligging van de botten. Merkwaardig is dat alle schedels in dezelfde richting lagen en dat van alle dino's de achterpoten diep in de modder staken. Gelukkig is, op enkele heupbenen na, elk skelet intact tot de kleinste botjes. De paleontologen denken zelfs de grootte van hun oog exact te achterhalen. Tot nog toe had men een beetje het raden naar het juiste uitzicht van deze soort Sinornithomimus Dongi. De heupbenen die ontbraken, zijn als lekker stuk vlees door een of ander ander(e) roofdier of aaseter verorberd.

Ouderdom van de dinosauriërs

Op deze afbeelding zie je de samenstelling van het massagraf in de Gobi woestijn. O.a. met behulp van de lengte van het bovenbeen kan men de leeftijd schatten.

De skeletten leveren zeldzaam fossiel bewijs over de doodsoorzaak van individuele dinosauriërs en van kuddegedrag. De leeftijd van de dino's is geschat op tussen één en zeven jaar. Dit blijkt uit de groeiringen. Zonder ouderlijk toezicht trokken ze er op uit hoewel ze nog niet volwassen of geslachtsrijp waren. De paleontologen die de site blootlegden, denken dat volwassen dinosauriërs, eens dat de jongen op hun eigen poten konden staan, er geen tijd meer aan besteedden. De volwassen dino's waren bezig met nieuwe nesten maken en de eieren uitbroeden. Enkel pasgeboren dino's kregen nog alle aandacht en werden niet alleen gelaten.

Meer info?

Er wordt heel veel onderzoek gedaan over dinosauriërs. Tot nog toe zijn we al aardig op de hoogte van de levensstijl van de dino's en hoe ze er uit zagen. Toch kan elk onderzoek, zoals overigens elk wetenschappelijke historische vondst, het tij doen keren. Dit was bijvoorbeeld de eerste groepvondst van dino's wat weer tot andere inzichten leidt.

Op o.a. volgende sites kan je meer informatie vinden: