Korfbal en spelregels van korfbal

Inleiding

Korfbal: voor iedereen: jongens en meisjes, jong en oud, klein en groot.

Korfbal is een sport voor iedereen en voor elke leeftijd! Een korfbal ploeg bestaat uit acht spelers, waarvan vier jongens en vier meisjes. Jongens en meisjes bouwen samen een spel op en spelen samen in een team. De jongens dienen dus rekening te houden met de meisjes en omgekeerd.

De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen te voorkomen. Een doelpunt wordt gescoord als een aanvaller de bal van boven af door de korf weet te gooien.

Korfbal is een zeer veelzijdige sport. Je moet goed kunnen aanvallen, maar ook goed kunnen verdedigen en je moet zowel technisch als tactisch zijn. Daarnaast moet je snelheid, uithoudingsvermogen en kracht hebben. En je moet ook nog eens goed met een bal overweg kunnen!

Kenmerken van korfbal

Korfbal heeft zich in de afgelopen eeuw sterk ontwikkeld tot een moderne sport, een sport dat steeds meer wordt beoefend, een sport die onder andere de volgende kenmerken met zich mee heeft:

Korfbal: Een gemengde sport.
 • Korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in een team onder volstrekt gelijke condities
 • Korfbal is een niet-agressieve sport
 • Korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert
 • Korfbal wordt het hele jaar beoefend, 's zomers op het veld en 's winters in de zaal
 • Korfbal is een teamsport
 • Korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie, gezondheid en gezelligheid.

Korfbal en spelregels van korfbal: Basisregels

 • Korfbal is een balsport met één bal die door een korf gegooid moet worden.
 • Elk team heeft een korf die op een hoogte van 3,5 meter is opgehangen aan een paal.
 • Bij de jongere jeugd gelden aangepaste hoogtes van de korf; 2,0 / 2,5 / 3,0 meter.
 • Het team dat de meeste doelpunten maakt wint.
 • Een geldig doelpunt wordt gemaakt door de bal van bovenaf door de korf van de tegenpartij te gooien.

Korfbal en spelregels van korfbal: Het veld

Het korfbalveld - afmeting bij de senioren en junioren 54 bij 27 meter - is verdeeld in twee vakken (helften van het speelveld). Eén van de vakken is het aanvalsvak, het andere is het verdedigingsvak. Een team plaatst twee dames en twee heren in het aanvalsvak, de andere vier spelers in het verdedigingsvak. Elke keer als er 2 doelpunten gescoord zijn wordt er van vak en functie gewisseld.

Bij de jeugd F (van 6 t/m 8 jaar) wordt eenvakskorfbal gespeeld. Hierbij moet je zowel aanvallen als verdedigen over het hele veld. Bij de jeugd E (van 8 t/m 10 jaar), D (van 10 t/m 12 jaar), C (van 12 t/m 14 jaar), B (14 t/m 16 jaar) A (16 t/m 18 jaar) wordt in twee vakken gespeeld. Er wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en speelsterkte gewisseld van vak en functie na 10 / 12,5 minuten of nadat er 2 doelpunten zijn gescoord. De spelers uit het verdedigingsvak gaan naar het aanvalsvak, en vice versa.

VELDGROOTTE ZAALGROOTTE KORFHOOGTE KORFBAL
senioren (> 18 jaar) 54 m x 27 m 40 m x 20 m 3.5 m korfbal nr 5
junioren (16-18 jaar) 54 m x 27 m 40 m x 20 m 3.5 m korfbal nr 5
scholieren (13-15 jaar) 50 m x 25 m 40 m x 20 m 3.5 m korfbal nr 5
cadetten (10-12 jaar) 40 m x 20 m 40 m x 20 m 3.5 m korfbal nr 4
pupillen (8-9 jaar) 40 m x 20 m 40 m x 20 m 3.0 m korfbal nr 4
miniemen (6-7 jaar) 20 m x 20 m 40 m x 20 m 2.5 m korfbal nr 4

Korfbal en spelregels van korfbal: Scoren

Punten worden behaald wanneer de bal door de korf van de tegenpartij gaat. Deze moet van boven naar beneden èn volledig door de korf vallen. Van onderaf scoren is dus niet mogelijk. Mocht de bal van bovenaf in de korf vallen, maar door het effect dat erin zit de korf ook weer aan de bovenkant verlaten, dan telt dit eveneens niet mee.

Iedere keer dat de bal door de korf valt, telt dit als 1 punt. Een doelpunt kan worden gemaakt door een afstandsschot; in deze variant schiet de speler van relatief grote afstand (6 tot ruim 10 meter) de bal in de korf. Een variant is de doorloopbal; hierbij loopt de speler zijn/haar directe tegenstander voorbij en krijgt de bal aangespeeld door een medespeler die zich meestal in de buurt van de korf heeft opgesteld en 'schiet' de bal onderhands in de loop. Verder bestaat er nog de korte kans waarbij er van korte afstand geschoten wordt, dit komt vooral veel voor bij vrije ballen.

Een bijzondere vorm van scoren is de strafworp. Als de verdediging van de ene partij de aanval van de andere partij op onreglementaire wijze hindert bij het schieten, wordt een strafworp toegekend. Één speler van de aanvallende partij mag vanaf 2,5 meter voor de korf ongehinderd een doelpoging doen. Alle andere spelers moeten daarbij op minimaal 2,5 meter afstand van de paal en de schutter blijven.

Een andere manier op te scoren is de vrije bal. Een vrije bal wordt gegeven als er een overtreding wordt gemaakt die niet erg genoeg wordt bevonden voor een strafworp. Bij deze spelonderbreking moeten alle spelers 2,5 meter afstand nemen van de nemer van de vrije bal. Ook mogen de spelers van de aanvallende partij niet binnen een afstand van 2,5 meter van elkaar af staan.

Korfbal en spelregels van korfbal: Verdedigen

Een aanval kan door de tegenpartij worden verdedigd. Indien de verdediger zich tussen aanvaller en korf opstelt, op een afstand waarbij hij/zij de schouder van de tegenspeler kan aanraken en wanneer hij/zij de aanvaller aankijkt, is de aanvaller verdedigd, en mag deze niet op de korf schieten.

Bij het verdedigen geldt dat dames alleen dames mogen verdedigen, en de heren ook alleen elkaar. Als een dame een doelpoging waagt, die verdedigd wordt door een heer, wordt er een strafworp gegeven. Omgekeerd is dat uiteraard ook het geval. Wel mag er onderling van tegenstander worden gewisseld, zolang deze van dezelfde sekse is.

Korfbal en spelregels van korfbal: Lopen

Een speler die in balbezit is, mag niet lopen met de bal. In de praktijk betekent dit dat één voet van een stilstaande speler gefixeerd is. Zodra de bal is afgespeeld mag uiteraard weer worden gelopen.

Deze regel heeft tot gevolg dat veel van de acties (bijna per definitie) wel van de andere drie spelers in het aanvalsvak moeten komen. Een speler, die zojuist de bal heeft afgespeeld, zal direct weer in actie komen om zich vrij te lopen en aanspeelbaar te zijn. Korfbal is daardoor van nature een beweeglijk en explosief spel.

Korfbal en spelregels van korfbal: De korf

Korfbal: kunststof korf en de bal.

Zoals hierboven al was vermeld, hangt bovenaan de paal een korf. Dit is een ronde mand zonder bodem. Van oudsher wordt deze mand van riet gemaakt. Dit natuurlijke materiaal leverde echter nogal wat verschillen in korven op.

Met name bij regelmatig gebruikte, vaak oudere manden hing de voorkant nog wel eens duidelijk naar beneden. Hieraan is een einde gekomen met de komst van de kunststofkorf.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden