Europa leert van de economische crisis

Europa leert van de economische crisis: inleiding

Als Europa doorgaat met het aanhouden van deze kunstmatige economische herstel, zal het economisch functioneren blijven schommelen en de financiële onzekerheid aanhouden. Dit zegt de Internationaal Monetair Fonds in een officiële publicatie.

Europa leert van de economische crisis: Vooruitzichten

In de laatste update over de economische vooruitzichten, voorspelt de Internationaal Monetair Fonds een groei van 1% voor de eurozone gedurende heel 2010 terwijl centraal en oost Europa een mogelijke groei van 2% verwacht over dezelfde periode.

Gedurende de economische crisis hebben Europese landen kunnen profiteren van de Euro als een stabiele en sterke munt. Alleen komt de laatste periode een gevaar om de hoek kijken:

 • De crisislanden binnen Europa!

Aan kop gaan landen als: Griekenland, Spanje en Portugal. Ook zijn landen als Roemenië, Bulgarije en Hongarije niet veilig te noemen. Nu de ergste van de economische crisis verleden tijd lijkt te zijn komt er een nieuwe uitdaging voor de Europese Unie. De Europese Unie moet kritisch kijken naar deze crisislanden, omdat er in elk land weer andere factoren meespelen die de herstel tegenhouden en/of beïnvloeden.

De Europese directeur van de Internationaal Monetair Fonds, Marek Belka, geeft aan dat deze economische crisis alle beleidmakers in de politiek tot in de bankensector de kans biedt om van hen fouten te leren.

Europa leert van de economische crisis: crisisregels versoepelen?

Veel van de Europese- en wereldeconomie hangt af van de moment dat deze regels versoepeld worden. Te vroeg versoepelen van de regels en wetten kan de herstel van de economie dempen. Maar een te late versoepeling kan tekenen bevatten voor een volgend crisis. Daarnaast komt ook kijken dat het ongecoördineerd versoepelen van de regels en wetten financiële instabiliteit kan veroorzaken.

Kort samengevat kan het volgende gezegd worden over het versoepelen van de crisiregels: Met een fragiele economische groei is het fiscaal en financieel ondersteunen van de continuïteit van de economie van groot belang.

Europa leert van de economische crisis: na de crisis

De euro en de Europees Centraal Bank (ECB) zijn belangrijke bewakers, beter gezegd, remmers van het verdere verspreiding van de economische crisis binnen Europa. Dit is duidelijk te zien bij de steun van Europa voor Griekenland. Was de euro er niet geweest, zou de steun wellicht niet zo uitgebreid en breed zijn zoals het geval is.

De ECB heeft tijdens deze crisis die is begonnen in 2008 kunnen laten zien dat de monetaire unie een sterke verdediging is voor Europese landen. Deze ontwikkeling zal als gevolg hebben dat er nieuwe ontwikkelingen zullen voor grotere Europese organisaties. Deze zullen voor een sterkere Europa moeten zorgen.

Europa leert van de economische crisis: klaar voor nieuwe toetreders?

Zullen de nieuwe leden van de Europese Unie klaar zijn om de Eurozone te betreden of zullen zij deze stap verzetten? Wijn zijn de regels voor succes, wanneer zij eenmaal de eurozone binnenkomen? Veel antwoorden op deze vragen zullen de huidige beleidmakers in Europa moeten oplossen.

Kleine Europese landen die een zeer open economie hebben hebben baat bij het zo snel mogelijk betreden van de Europees Monetair Unie. Het plaatje voor de iets grotere nieuwe Europese lidstaten is echter iets onduidelijker. De vraag die zij aan zichzelf moeten stellen is: Zijn wij klaar voor de euro? Wel zal het voordelen en nieuwe kansen opleveren voor deze landen. Een aantal van de voordelen die de eurozone biedt zijn:

 • Stijgen van de productiviteit
 • Flexibiliseren van de arbeidsmarkt
 • Mobiliteit van werkenden
 • Concurrentievoordeel voor de bevolking

Europa leert van de economische crisis: economie komt uit de dal

De meeste landen in centraal en oost Europa zullen dit jaar (2010) een positieve groei zien van de inkomen - een sterk verschil met 2009. Maar grote procenten tegelijk groeien, ofwel grote inflatie is ook niet wenselijk. Export is herstellend, maar binnenlands consumptie blijft nog wankelen. Maar ervaring vertelt ons dat de bevolking meer begint te besteden wanneer men meer vertrouwen krijgt in de economie.

Een belangrijke conclusie om in de toekomst verder te kunnen groeien voor landen in centraal en oost Europa is het vinden van nichemarkten en zich hierin specialiseren. Tegelijkertijd het terug brengen van minder stabiele inkomstenbronnen.

Europa leert van de economische crisis: beheren van grote geldstromen

Beheren van grote geldstromen

Groeiende Europese Unie, heeft als gevolg dat geplande economie meer plaats moet maken voor kapitalisme, daarnaast ook voor meer vreemd kapitaal. Voor de crisis vloeide het geld met name richting de particuliere banken.

Tijdens de crisis is steeds meer kapitaal richting de niet stabiele landen gaan vloeien. In deze snel globaliserende economieën moeten deze opkomende en soms instabiele landen zien op de juiste manier om te gaan met deze geldstromen. Dit betekent een 'open mind' voor beleidmakers binnen deze landen.

Europa leert van de economische crisis: conclusie

Als laatst geeft Marek Belka, als vooraanstaande ervaren beleidsmaker, een aantal tips. Hij gelooft dat deze punten van belang zijn voor het veranderen van met name Oost-Europa. Kort samengevat zegt hij het volgende:

 • Stabiliteit moet worden gecreëerd in goede tijden Wanneer beleidmakers denken dat groei en welvaart tijd is om te relaxen en te genieten, beter dan maatregelen te treffen voor regenachtige dagen, zullen zij flink de mist in gaan in tijden van wanneer het begint te regenen.
 • Goed beleid en sterke en zelfstandige instituten binnen Europa Hier zullen kleine en onstabiele landen de tegenslagen als eerst merken.
 • Kapitaal instroom is heilzaam voor groei, maar sommigen zijn beter dan anderen Zo zijn er kapitaal instromen die een overheid geld kosten zoals verkregen leningen en uitgegeven obligaties. Rente ontvangsten, btw en belastinginkomsten zijn daarentegen het tegenovergestelde.
 • Verkopen van binnenlandse banken kan zijn voordelen hebben Wat er echt toe doet is de business model van een bank. Een internationale bank met een stabieler business model kan meer voor een land betekenen dan kleine minder stabiele binnenlandse banken.
 • Marktwerking in de private sector heeft zijn limieten Uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zekere stabiliteit en controle voor eerlijke concurrentie ligt bij de overheid en overheidsinstanties.
 • Praktijkgericht denken en doen Beleidsadvies voor opkomende landen moet kieskeurig zijn, afgestemd op het betreffende land. Als deze landen beginnen met hun opmars, zal dit de beleidsmakers nog scherper moeten maken.

In tijden wanneer het nodig is kunnen landen zich melden bij de IMF. De organisatie luistert, leert en brengt het in de praktijk. Het is net een dokter - ze zijn er om te helpen, ook al kan het pijn doen op korte termijn.