Wat doet een aannemer

Aannemer

De aannemer moeten wij beschouwen als een zelfstandige ondernemer die zich tot taak stelt uit te voeren wat een architect heeft ontworpen. Hij krijgt die opdracht veelal via de architect. Dat kan via een aanbesteding gebeuren, op uitnodiging of via een onderhandse opdracht. Het woord geeft goed aan hoe deze partij tradi- tioneel op de markt opereert: het aannemen van werk.

Bouwbedrijven

In 2000 waren er circa 20.500 bouwbedrijven. Daarvan heeft 58% van de bouwbedrijven minder dan zes medewerkers. In Nederland zijn er circa 300 middelgrote en grote bouwbedrijven. Het aantal verloonde manjaren in de bouw- bedrijven in 2000 was circa 200.000. Er zijn twee soorten aannemers. De hoofdaannemer huurt vaklieden in van onderaannemers of ze leveren met eigen mensen een gebouw. Hierbij is te denken aan een metselaar, timmerman of bijvoorbeeld een stukadoor.

Binnen de aannemerij is er een groot verschil in personeel. Zo heb je 'binnen' personeel en buiten 'personeel'. Zoals het woord al aangeeft is het binnen personeel kantoor personeel. Het buiten personeel is het personeel dat men op de bouwplaatsen zult aantreffen. Het buiten personeel is in de meeste gevallen van mening dat het bouwproces buiten plaatst vind en dat er bij het 'binnen' personeel minder kennis aanwezig is omtrent het bouwproces. Veel zaken worden dan ook geregeld en uitgevoerd op de bouwplaats zelf. Normaal voor een bouwbedrijf is dat verreweg de meeste werknemers werkzaam zijn op de bouwplaatsen en dat de bezetting op kan- toor relatief klein is. De volgende afdelingen kunnen binnen bouw- bedrijven voorkomen:

  • projectontwikkeling
  • acquisitie, werving van bouwprojecten
  • calculatieafdeling, calculators maken op basis van bestek en tekeningen een begroting
  • werkvoorbereiding, voorbereiden van de werkzaamheden op de bouwplaats. Maken van planningen en productie tekeningen.
  • uitvoerders, mensen die werkzaam zijn op de bouwplaats om het bouwwerk te realiseren.
  • administratie, houd de administratie van het bouwbedrijf bij en bewaakt tevens de gemaakte kosten op een bouwwerk (werkenadministratie)
  • materieeldienst, sommige bouwbedrijven hebben een materieeldienst. Deze afdeling zorgt voor het materieel (stijgers, gereedschap, hijskranen) en voor de bouwplaatsinrichting. (bouwketen, schaftketen en dergelijke)
  • nazorg, deze afdeling zorgt voor de nazorg van gerealiseerde gebouwen en relatief kleine bouw- werken en onderhoudswerkzaamheden waar- voor geen projectorganisatie wordt opgezet.

Opdracht verstrekking aannemer

De contractering van aannemers gaat doorgaans op basis van bestek plus tekeningen, waarvan de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1989) onderdeel zijn. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren zoals aangegeven op de mede door hem goedgekeurde tekeningen. Daarnaast is de aannemer ook aansprakelijk voor geleden schade aan het werk door bijvoorbeeld onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van zijn personeel of leveranciers. De aannemer is niet meer aansprakelijk wanneer hij het werk heeft opgeleverd.

Onderaannemer

Een aannemer kan in de meeste gevallen niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Om alle werkzaamheden uit te voeren gaat de hoofdaannemer in zee met onderaannemers. Onderaannemers zijn veelal specialisatie bedrijven. Zij richten zich op specialen onderdelen van het bouwproces. Voorbeelden van een onderaannemer zijn stukadoors, schilders en tegelzetters.

Nevenaannemer

Naast onderaannemers zijn er ook nevenaannemers, zij hebben een contract met de opdrachtgever. Veelal zijn dit de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische aannemers. De aannemer zorgt voor het contact tussen de verschillende nevenaannemers.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden