De Randstad Holding

Randstad Holding

Randstad werd in 1960 opgericht door Frits Goldschmeding en is op dit moment actief in meer dan 50 landen met wereldwijd ongeveer 5400 vestigingen. Gemiddeld waren er in 2008 per dag ongeveer 629.700 mensen voor Randstad werkzaam en realiseerde het bedrijf een omzet van € 14 miljard en een nettowinst van € 18,4 miljoen. Dit is het bedrijf kort samengevat, op de verschillende onderdelen gaan we later uitgebreider in. We willen nog wel even duidelijk maken, aangezien we dat zelf erg ingewikkeld vonden, dat we het in de presentatie over Randstad hebben. Hiermee wordt Randstad holding, het overkoepelende bedrijf bedoeld. Het bedrijf Randstad uitzendbureau, dat ook onder de holding valt, heeft in feite niks met de holding te maken, en is net zoiets als Tempo-Team, alleen is de naam hetzelfde. Laat je hierdoor niet in de war brengen!

De onderneming

Geschiedenis en organisatie De economiestudent Frits Goldschmeding was tijdens zijn studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gefascineerd door de mogelijkheid van het tijdelijk inzetten van werkkrachten, wat in die tijd weinig voorkwam. Voor zijn afstudeerscriptie heeft Goldschmeding een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van die markt. In zijn studentkamer in Amsterdam besloot hij daarna een uitzendbureau te beginnen. Het eenmansbedrijfje Randstad haalde in het eerste jaar een winst van 9,72 gulden. Inmiddels bedient Randstad 37% van de Nederlandse uitzendmarkt. Ondanks dat het bedrijf in de jaren tachtig en negentig ook in het buitenland vestigingen kreeg, ligt het zwaartepunt nog altijd in thuisland Nederland. Anders dan zijn concurrenten in de uitzendbranche is de ontwikkeling van Randstad rechtlijnig. Oprichter Goldschmeding zwoer bij de autonome groei, terwijl een concurrent en in 2007 de beoogde overnamekandidaat Vedior een afsplitsing is van het moederbedrijf Vendex, ook een holding. In plaats van verschillende merken, hanteert Randstad slechts een enkel merk. Ook in het buitenland heeft de Randstad Holding inmiddels het herkenbare blauwe logo ingevoerd.

De rechtsvorm van randstad holding is naamloze vennootschap. Randstad NV is genoteerd op de Amsterdam Exchange Index (AEX) van Euronext Amsterdam. De inmiddels gepensioneerde oprichter is met zijn 27% aandeel nog altijd de grootste aandeelhouder

De onderneming 2

Zoals jullie zien zijn de omzet en de winst een stuk toegenomen vergeleken met 1960! Een stuk is trouwens nog zacht uitgedrukt, van een kleine 10 gulden tot een omzet van 14 miljard is wat ons betreft een enorme prestatie. Randstad holding is inmiddels dus ook een echt miljardenbedrijf. Zoals jullie zien ligt de omzet in 2008 aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren, en de winst duidelijk lager. Dit heeft natuurlijk een reden, maar daar komen we later op terug.

Vestigingsbeleid

Zoals we al eerder verteld hadden is Randstad op dit moment actief in meer dan 50 landen met wereldwijd ongeveer 5400 vestigingen. Randstad holding is sowieso al marktleider in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Turkije, Zwitserland, Polen, Portugal en het Zuidoosten van de Verenigde Staten. We zullen niet alle landen op gaan noemen, maar dit geeft maar weer aan in hoeveel landen Randstad eigenlijk wel niet actief is. In de grafiek hebben we alleen de landen weergegeven met de meeste vestigingen, om het een beetje overzichtelijk te houden. De fusie met Vedior heeft ervoor gezorgd dat Randstad meteen in 14 extra landen actief werd, omdat Vedior daar al actief was.

Diensten

Randstad holding levert verschillende diensten. De belangrijkste is: Het bemiddelen van de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, Human Resource.

De diensten die Randstad holding leveren variëren van uitzenden en detacheren tot search en selection, human resource solutions, en inhouse services. Toen wij deze begrippen voor het eerst lazen dachten we ook; wat is dit? Maar we zullen zometeen de begrippen behandelen en ze uitleggen, waardoor het allemaal goed te begrijpen valt, en het minder ingewikkeld lijkt dan het is. Wel moeten we er even bijzeggen dat het dus allemaal manieren van bemiddeling zijn, alleen in verschillende vormen.

Met uitzenden en detacheren bedoelen we dat randstad holding personeelsleden ter beschikking stelt aan andere bedrijven, die tijdelijk vraag hebben naar extra personeelsleden. Dit segment van Randstad behaalt jaarlijks veruit de meeste omzet, en is daarmee natuurlijk de meest voorkomende vorm van de bemiddeling.

Bij search en selection zoekt randstad holding personeelsleden voor een vaste baan voor hun opdrachtgevers. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook de overheid.

Met Human resource solutions bedoelen we alle activiteiten op het gebeid van personeelsbeleid. Denk hierbij aan bestrijding van ziekteverzuim, ontslag maar ook bij het aannemen van personeel of opleidingen. Human resource solutions komt, zoals je in de grafiek kunt zien, in verhouding heel weinig voor.

Een inhouse service betekent een onderdeel van Randstad Holding zelf, waar de aangenomen werknemers getraind en opgeleid worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat de werknemers precies bij de branche van hun baan aansluiten, voor perfecte dienstverlening. Zo worden werknemers die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen van banen in de zorg, daar ook helemaal op getraind. Op die manier wordt de verlening aan ziekenhuizen en dergelijke heel persoonlijk, waardoor ze de perfecte mensen voor een baan kunnen vinden.

De verschillende bedrijven die onder Randstad vallen, vervullen allemaal andere segmenten die hierboven genoemd zijn. Om een paar voorbeelden te noemen, Yacht richt zich alleen op search en selection, en tempo-team alleen op uitzenden en detacheren. Randstad uitzendbureau, richt zich daarentegen juist op álle segmenten.

Personeel

Sociaal contact is bij dit bedrijf die diensten verricht heel erg belangrijk. Het vinden van een perfect persoon bij een baan voor een bedrijf is niet zomaar een opdracht. Vandaar dat ook de inhouse opleiden ook heel erg belangrijk zijn in deze branche. Het is belangrijk de dat mensen goed aansluiten bij de functie die ze willen uitoefenen. Randstad holding probeert dan ook de sociale contacten zo goed mogelijk te houden.

De onderlinge contacten tussen de werknemers binnen Randstad worden ook op verschillende manieren onderhouden. Zo hebben ze in 2005, ter ere van het 45-jaar bestaan, een wereldwijdfeest gegeven voor alle werknemers. De verschillende landen werden met elkaar in contact gehouden door levensgrote schermen, en toegesproken door Ben Nooteboom, de bestuursvoorzitter.

Verder hebben de onderlinge ondernemingen vaak bedrijfsuitjes om de contacten goed te houden. Vaak staat dit ook in verband met teamwork, zo gaan ze vaak een dag zeilen of speciale teamwork-trainingen doen. Bij zeilen is de samenwerking heel belangrijk, wat weer van uitwerking is op het bedrijf. Het bevordert de samenwerking. Zo zijn er nog tal van voorbeelden van bedrijfsuitjes, maar ook gewoon leuke uitjes waarbij mensen een beetje leuk bij kunnen kletsen.

Doelgroepen

De eerste doelgroep is: bedrijven met een vraag naar arbeidskrachten. Bedrijven kunnen zowel op zoek zijn naar tijdelijk personeel als naar vast personeel. Met tijdelijk personeel bedoelen we bijvoorbeeld personeel dat ingezet wordt bij langdurige ziekte van een vast personeelslid bij dat bedrijf ter vervanging. Ook bijvoorbeeld bij seizoensarbeid als er tijdelijk meer vraag is naar personeel, bijvoorbeeld in de tuinbouw in de oogsttijd.

De andere doelgroep zijn de werkzoekenden. Zowel van ongeschoolde werkzoekenden tot en met hoogopgeleide wekzoekenden. Tempo-team en Randstad uitzendbureau zijn er onder andere voor de lager opgeleiden wekzoekenden. Yacht is er onder andere voor hoogopgeleiden werkzoeken. Dat betekent dus dat op niveaus voor mensen werk gezocht kan worden.

Concurrentie

De uitzendbranche is het aangeven van concurrentie niet moeilijk, maar het verschil tussen de verschillende bedrijven is wel heel moeilijk.

Randstad is een onderneming waar veel bedrijven onder vallen. Al deze bedrijven samen, dus Randstad, richten zich op ieder vakgebied binnen de uitzendbranche, van zorg tot bedrijfsinstellingen, van laagopgeleiden tot hoogopgeleiden.

Daarnaast heb je natuurlijk veel andere uitzendbureaus etc. Verschillende bureaus zijn erg gespecialiseerd en een stuk kleiner, voorbeelden zijn het Asa Studentenuitzendbureau en Brunel. Asa Studentenuitzendbureau heeft als voordeel dat ze echt helemaal gericht zijn op studenten, en er dus meer verstand van hebben, maar aan de andere kant, dit pakket biedt Randstad eigenlijk ook gewoon, want binnen de Holding zijn ze gewoon gespecialiseerd. Dus het is wel concurrentie, maar het is heel moeilijk om aan te geven waarin ze zich precies onderscheiden. Dit geldt ook voor Brunel, een onderneming die zich vooral richt op hoogopgeleiden en gespecialiseerden. Binnen Randstad is bijvoorbeeld Yacht hier de concurrent van, die dezelfde doelgroep heeft. Maar ook hierbij is het weer moeilijk zeggen wat het verschil tussen beiden is, omdat ze allebei dezelfde diensten verlenen.

Dit is eigenlijk precies het geval bij Adecco, die, net als Randstad, ook wereldwijd actief is, en ook op alle vakgebieden en niveaus.

Het concurreren gaat eigenlijk alleen via goede service en goede marketing, hierdoor proberen ‘dezelfde’ bedrijven en kandidaten naar zich toe te trekken. Ben Nooteboom, bestuursvoorzitter van Randstad, verklaart wel dat Randstad een zeer goede concurrentiepositie inneemt doordat de cultuur van Randstad wereldwijd overal hetzelfde is. Dit zou een gunstige eigenschap zijn met betrekking tot bedrijven die dit níet hebben. Of dit ook werkelijk zo is weten we niet en dat is ook niet echt te onderzoeken, maar Randstad doet het qua omzet en winst goed, dus we zeggen ook zeker niet dat het niet klopt.

Reclame

Veelvoorkomend reclame van Randstad holding is onder andere intermediair. Intermediair is een blad dat alle hoger opgeleiden gratis in de bus krijgen, met onder andere vacatures er in. Zo is het bijvoorbeeld vrij duur om een advertentie is het intermediair te plaatsen. Deze prijs komt meestal neer op een bedrag van 8000 euro per advertentie! Maar Randstad plaatst niet alleen advertenties in de Intermediair, ook in andere tijdschriften, kranten en dergelijke adverteren ze.

En natuurlijk is er van Randstad holding ook reclame op televisie en radio. Maar niet alleen van randstad holding, ook tempo-team en meerdere uitzendbureaus die vallen onder randstad holding hebben eigen reclamespotjes.

Hier een voorbeeld van een reclamespotje, een algemene reclame van Randstad:

Daarnaast is de website van Randstad ook een heel belangrijke vorm van reclame en informatie. Niet alleen staan alle vacatures van alle bedrijven die onder de holding vallen op deze site, ook veel informatie, contactadressen en de doelstellingen worden beschreven. De website

De zogenaamde Premiums zijn ook belangrijke reclame voor Randstad, de bedrijven daaronder bedoelen we dan eigenlijk. Zo hebben veel bedrijven bijvoorbeeld pennen met hun bedrijfsnaam die ze weggeven aan klanten, of kladblokjes met de bedrijfsnaam bovenin. Zelfs A4-papier met de naam van de onderneming op de achterkant wordt gebruikt.

Promotie – sponsoring

Randstad holding doet ook regelmatig aan sponsoring. Hiermee trekt het bedrijf veel aandacht. Ze sponsoren onder andere Prof sporters, Sportcomplexen, cultuurevenementen en ontwikkelingsorganisaties.

Zo heeft Randstad bijvoorbeeld zijn sponsorcontract met de NOC*NSF met 4 jaar verlengd. Randstad sponsort heel veel sportteams en heeft in 1996 zelfs 16.000 uitzendkrachten naar de Olympische spelen in Atlanta uitgezonden. Ook sponsort Randstad individuele sporters, zoals onder andere tennister Michaëlla Krajicek en hockeyster Maartje Paumen.

Ook is Randstad sinds 1999 hoofdsponsor van Amsterdam Sinfonietta, een strijkorkest met een unieke plaats in de Nederlandse muziekwereld. Dit strijkorkest bestaat uit 22 musici en onderscheidt zich door met name moderne en populaire muziek. De reden om Amsterdam Sinfonietta op te nemen in onze sponsoring, is een bewuste keuze geweest. Randstad wilde de klassieke en eigentijdse muziek voor een breed publiek toegankelijk maken.

Al de sponsordoelen hebben raakvlakken met de arbeidsmarkt en streven naar sociale interactie, welvaart en welzijn.

Groei en ontwikkeling

Zoals even geleden al verteld is, neemt de winst van de Randstad Holding nog ieder jaar toe. Van een eenmansbedrijfje met een brutowinst van maar liefst 9,72 gulden, tot een bedrijf dat jaarlijks miljarden omzet in 52 verschillende landen. Tot zo’n enorm succes komt het in een bedrijf uiteraard niet zomaar, daar is over nagedacht, daar is tijd ingestoken, daarbij vinden fusies plaats en zo ontwikkelt het bedrijf zich steeds meer.

De winstgroei bij Randstad is voor het grootste gedeelte behaald door autonome groei. Autonome groei wil zeggen dat het bedrijf meer winst probeert te maken door efficiënter te gaan werken en de vermindering van kosten en dergelijke. Je moet het eigenlijk zien als de groei van het bedrijf zelf, zonder het overnemen van nieuwe bedrijven. Er wordt meer winst uit de bestaande productiefactoren gehaald, zonder overnames, kun je samengevat zeggen.

Het tegenovergestelde van autonoom is acquisitie, dit wil zeggen dat je juist meer winst gaat maken door het werven van nieuwe klanten, nieuwe diensten etc.

De winst van Randstad bestaat voor 95% uit autonome groei, de overige 5% uit acquisities.

Daarbij heeft Randstad een geheel zelfverzonnen groeistrategie, zoals Frits Goldschmeding ooit heeft verzonnen, het waterlelieprincipe. Waterlelies zijn bijzondere planten, die zich heel makkelijk laten voortplanten. Als een waterlelie uitgegroeid is tot een volwassen plant, kan je hier stukjes vanaf snijden om deze vervolgens ergens anders over te planten, waarna ze weer tot volwassen planten uitgroeien, enzovoort. Dit is ook het idee achter de groei van Randstad, als een onderdeel van Randstad is uitgegroeid tot het formaat bedrijf dat maximaal mogelijk is, snoepen ze een stukje van het bedrijf af om dit ergens anders weer als begin van een groot bedrijf te laten beginnen. Op deze manier houdt je in ieder stukje Randstad dezelfde ‘cultuur’, je kunt het zien als nationaal gevoel.

Deze vormen van groei zijn heel algemeen over bijna 50 jaar Randstad. vanaf 1960 hebben zich veel meer ontwikkelingen voorgedaan, beginnende bij het 1960! In dat jaar opende het allereerste uitzendbureau zich in Amstelveen, dat toen nog niet de naam Randstad droeg. Pas 4 jaar later, in 1964, krijgt de onderneming de naam ‘Randstad Uitzendbureau’. In de tijd daarna groeit het aantal vestigingen zeer snel, en wordt het actief in 4 landen. In 1983 wordt Tempo-Team overgenomen door Randstad Uitzendbureau, vanaf dat moment hoort Tempo-Team ook bij Randstad. In 1987 verandert de onderneming weer van bedrijfsnaam, en dan in de naam waar het bedrijf nu onder bekend is, en waar onze presentatie over gaat, Randstad Holding NV. Het is opgeklommen van eenmansbedrijfje tot NV, en nu is het zelfs ‘overkoepelend’ over de verschillende uitzendbureaus, de zogenaamde Holding.

In 1990 brengt Randstad voor het eerst aandelen naar de Amsterdamse Effectenbeurs. Op de Amsterdamse Effectenbeurs worden aandelen verhandeld, en op dat moment dus ook aandelen van Randstad.

De jaren erna blijven de winst, omzet, aantal medewerkers en aantal vestigingen gewoon rustig doorgroeien. Frits Goldschmeding gaat in tussenliggende tijd met pensioen, en is het internationale netwerk inmiddels verdubbeld door acquisities in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

In 2007 promoveert Randstad zelfs tot de AEX-index, en is het al actief in 20 landen. (omzetgrens, oa Shell, unilever)

2008, nog maar 1 jaar geleden dus, was een zeer belangrijk jaar voor Randstad. Randstad is toen gefuseerd met Vedior, ook een uitzendbureau. Zoals je eerder hebt kunnen zien lag de winst van Randstad in 2008 duidelijk lager dan in voorgaande jaren, maar nu snap je natuurlijk dat dat komt door de overname van Vedior. Dat heeft Randstad een enorm bedrag gekost, wat de winst in zo’n jaar behoorlijk aantast. Wat dat bedrag precies is geweest hebben we niet kunnen vinden, maar Randstad heeft onder andere bedragen geboden op de aandelen, waarna Vedior akkoord is gegaan.

Waarschijnlijk is het nog niet helemaal duidelijk wáárom ze nou eigenlijk gefuseerd zijn, bijna de grootste zijn is leuk, maar als het Randstad alleen maar geld kost, wat heb je er dan eigenlijk aan? Dat zit zo, 2 ‘losse’ bedrijven moeten ieder aparte belasting betalen, en bij fusie van 2 bedrijven, wordt er nog maar belasting over 1 bedrijf betaald! In het geval van deze fusie scheelt dat zo’n 100 miljoen euro per jaar aan belasting, dat maakt de fusie heel logisch!

De overname het uitzendbureau Vedior heeft ertoe geleid dat Randstad nu de op één na grootste onderneming op het gebied van Human Resource is, wereldwijd!

De kredietcrisis speelt een hele belangrijke factor bij Randstad, omdat het alles te maken heeft met het personeel in een bedrijf. Ze merken duidelijk dat er minder vraag is naar personeel, waardoor ze minder opdrachten binnenhalen. Hierdoor neemt de omzet uiteraard af.