Welke soorten verkopers zijn er

Het belang van persoonlijke verkoop

Velen hebben geen hoge dunk van verkopers. Sommigen hebben het beeld voor ogen van gladde praatjesverkopers of huis-aan-huisverkopernde colporteurs die nietsvermoedende burgers tegen hun wil in proberen iets aan te smeren. Anderen denken wellicht aan orderophalers die alleen de routinematige herhalingsopdrachten van hun klanten noteren; ook zij zien de verkoop als een activiteit met lage status. Deze beelden zijn in het huidige marketingtijdperk echter geheel achterhaald. Bovendien generaliseren we als we het hebben over 'de' verkopers of 'de' vertegenwoordiger. Hun taken verschillen enorm van functie tot functie.

Welke soorten verkopers zijn er?

Onder de term verkoper gaan verschillende typen functies schuil. In grote lijn onderscheiden we de receptieve verkoop (waarbij de koper zelf naar de iwinkel of showroom komt), afsandsverkoop (waarbij het contact per telefoon, brief of internet plaats vindt) en ambulante verkoop (waarbij de klant zelf wordt bezocht). Op deze laatste vorm zullen we ons hieronder concentreren. De verkoper die de potentiële koper bezoekt, noemen we ook wel een vertegenwoordiger. In de praktijk onderscheiden we verschillende soorten vertegenwoordigers:

Merkartikelenvertegenwoordiger

De merkartikelenvertegenwoordiger verkoopt uitsluitend merkartikelen en houdt de tussenhandel op de hoogte van nieuwe producten en acties van zijn bedrijf.

Routeverkoper

De routeverkoper of chauffeur-verkoper levert zijn producten direct uit de vrachtauto, haalt lege emballage op en brengt reclamemateriaal aan.

Merchandiser

De merchandiser zorgt in winkels voor een optimale schappresentatie van zijn producten en vervangt de minder goed lopende artikelen. Hij heeft een verkoopondersteunende taak. Als hij een heel vak voor de detaillist onderhoudt, spreken we van een service merchandiser.

Missionairy salesman

De Missionairy salesman probeert het aantal verkooppunten voor zijn producten te vergroten, denk aan de artsenbezoeker die huisartsen over nieuwe geneesmiddelen informeert en monsters achterlaat.

Sales engineer

De sales engineer of industriële vertegenwoordiger bewerkt met zijn technische kennis en commercieel inzicht de business-to-business- markt.

Accountmanager

De accountmanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de relatie met een of meer grote klanten (accounts) zoals grootwinkelbedrijven.

Taken van een vertegenwoordiger

Vertegenwoordigers nemen tenminste drie taken voor hun rekening. Ten eerste boeken ze orders, ten tweede spelen ze de nodige informatie door aan hun klanten en ten derde verlenen ze service.

Overzicht van veelvoorkomende taken van vertegenwoordigers

  • Producten introduceren
  • Nieuwe afnemers werven
  • Klanten tevreden houden
  • Marktinformatie verzamelen
  • Service verlenen
  • Herhalingsaankopen bevorderen

Ondersteuning van de binnendienst

Persoonlijke verkoop is teamwork en daarom bestaan veel verkooporganisaties zowel uit een buiten- als een binnendienst. Binnendienstverkopers ondersteunen de vertegenwoordigers bijvoorbeeld bij het uitbrengen van offertes, het verzorgen van proefzendingen (monsters) en het verzenden van facturen. Ook zijn ze betrokken bij het analyseren bij de omzetgegevens, het in kaart brengen van marktinformatie en het afhandelen van klachten. Dankzij hun hulp bij deze essentiële taken kunnen vertegenwoordigers beter hun eigen rol in het hele verkoopproces voorbereiden en hun prestaties van tijd tot tijd kritisch beoordelen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de meeste mensen die in de verkoop werkzaam zijn, aanzienlijk meer doen dan slechts het noteren van orders. De gemiddelde directeur verkoopt verdient vanwege zijn vele verantwoordelijkheden dan ook meer dan €75.000 per jaar. Velen bekleden verantwoordelijke functies en gaan marktgericht te werk. Zo begint een vertegenwoordiger vaak met het inventariseren van de behoeften van de klant, om vervolgens een pakket op maat samen te stellen die de problemen van de klant doeltreffend oplossen. In de meeste branches zien de verkopers het als hun taak en uitdaging om in te spelen op de wensen van hun klanten en hen te helpen bij het maken van de beste keuze.