Het AIDA model

Het AIDA model

Het AIDA model wordt veel toegepast bij het maken van reclame. Het model werd in 1925 "uitgevonden" door E.K. Strong. AIDA is een acroniem en de letters staan voor:

 • Attention
 • Interest
 • Desire
 • Action

Functie van AIDA

AIDA is een "4-stappen-plan" voor reclame/marketing uitingen maar kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Het heeft tot doel de consument vier stappen te laten ondergaan, om zo een product te verkopen. Het AIDA model komt overal op de wereld voor en wordt door diverse bedrijven gebruikt.

(Dit stuk is gericht op reclame/marketing uitingen)

Attention

Attention betekent in het Nederlands attentie of aandacht. Bij deze stap wordt eerst de aandacht van de potentiële consument getrokken. Vaak word gebruik gemaakt van opvallende teksten en kleuren. In winkelstraten gebruiken bedrijven vaak opvallende uithangborden waarmee ze de aandacht willen trekken. Een aantal voorbeelden:

 • UITVERKOOP 70% KORTING
 • NIEUW! of NIEUWE COLLECTIE!
 • 2 Halen 1 Betalen

Dit zijn uitingen die de aandacht trekken en de consument overhaalt om naar binnen te komen.

In reclame brieven staat vaak een tekst dat uitnodigt om door te lezen.

Interst

Interest betekent in het Nederlands interesse of belangstelling. Wanneer stap 1 (Attention) is bewerkstelligd, gaat men volgens het AIDA model over op stap 2 Interest. In deze stap wordt aandacht besteed aan informatievoorziening aan de consument. De positieve eigenschappen van het product of de dienst worden naar voren gehaald en gecommuniceerd naar de consument. Hierdoor wordt de interesse in het product opgewekt. Vaak wordt een garantie belofte gedaan om de interesse nog meer op te wekken.

Desire

Desire staat voor verlangen of voorkeur. Wanneer de interesse is opgewekt bij de consument kan er gebruik gemaakt worden van deze stap. Het doel is om het verlangen naar het product op te wekken of te versterken. Hierbij wordt vaak de merkwaarde benadrukt maar het kan bijvoorbeeld ook een toekomstvisie zijn. Een voorbeeld hiervan: Bij een boek over afvallen: "Stelt u zich eens voor hoe u er over twee maand uit zult zien". Op deze manier zal de consument nog meer verlangen naar het product.

Action

Action staat voor actie. Dat houd in dat de klant word overgehaald om iets uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Het kopen van een product
 • Het invullen van een formulier
 • Meedoen met een bepaalde actie
 • Aanmelden voor een nieuwsbrief

Vaak moet de consument op een duidelijke manier geattendeerd worden om over te gaan op actie. Op het internet wordt vaak letterlijk in de content vermeld dat een consument NU moet kopen/inschrijven.

Vaak wordt er voor de twijfelaars nog een extra punt toegevoegd bij de stap Action. Dit wordt gedaan om diegene toch nog over te halen het product aan te schaffen. Dit wordt vaak vermeld in een "ps. bericht". In het bericht wordt nog een extra (niet eerder genoemd) voordeel van het product voorgelegd.

Satisfaction

Naast de vier stappen is er onlangs een vijfde stap toegevoegd aan het AIDA model. De vijfde stap is Satisfaction, oftewel tevredenheid. Omdat een duurzame relatie tussen aanbieder en consument steeds belangrijker wordt, is deze stap sinds kort erg belangrijk geworden. Als de consument tevreden is, komt deze terug bij het bedrijf voor een vervolgaankoop.

Tegenwoordig wordt het acroniem "AIDAS" steeds meer gebruikt.