Micromanagen

Managen

Microscoop
Het grote gevaar van managen is micromanagen. Anders gezegd het proberen totale controle uit te oefenen over de werkzaamheden van je medewerkers. Dat gaat dan van het aantal keren dat je medewerkers naar het toilet gaan tot het aantal keren dat ze vakantie opnemen. Maar ook bijvoorbeeld angstvallig in de gaten houden of je medewerkers niet te lang staan te praten bij het koffiezetapparaat is micromanagement. Helaas wordt micromanagement niet gezien als een symptoom van een slechte organisatie, maar als symptoom van een slechte manager.
✒ Index

Micromanagement

De belangrijkste reden die managers hebben om te gaan micromanagen is onzekerheid. Het gaat dan over twee onzekerheden. Waarbij de ene echter voortkomt uit de andere. De eerste is de onzekerheid van de manager over zijn eigen vaardigheden als manager. De tweede is de onzekerheid van de manager over de kwaliteiten van zijn medewerkers.

Talent

Nu is de eerste onzekerheid een gevolg van het feit dat een manager nooit de kans heeft gehad om te oefenen met vaardigheden die belangrijk zijn als manager. Kort gezegd de organisatie heeft de manager niet voorbereid op zijn nieuwe taak. Met als gevolg dat de manager de kwaliteiten van zijn medewerkers niet herkent en ze dus ook niet kan vertrouwen. Maar waar je vertrouwen nog kunt opbouwen, daar kun je een kennistekort voor zo’n ingewikkeld vak als management niet opvangen door te hopen dat het allemaal goed zal aflopen. Het is tenslotte niet zo dat omdat sommige mensen geboren managers zijn dat iedereen dat is. Maar het feit dat niet iedereen een geboren manager is, betekent niet dat ze het niet kunnen leren.

Wat een organisatie dus nodig heeft is eigenlijk een talentscout, die niet alleen potentiële managers herkent, maar ze ook kan begeleiden en voorbereiden op hun toekomstige werk als manager.

✒ Index

Symptoom

Verstopt
Het punt met micromanagende managers is echter dat ze een symptoom zijn van een organisatie waarin er op alle lagen en tussen alle lagen vertrouwen ontbreekt. Daarnaast zijn de doelen van de organisatie belangrijker dan de mensen, met als gevolg dat de mensen er alles aan gaan doen om de doelen te realiseren. Het jammerlijke wat daarbij gebeurt, is dat men niet langer ziet wat de gevaren zijn die van buitenaf komen, men is tenslotte volledig gefocust op het realiseren van de eigen doelen. Maar omdat men elkaar en zichzelf niet vertrouwt, gaat men over tot micromanagement in de hoop zo te garanderen dat men de doelen zal realiseren.

Een ander symptoom van zo’n organisatie waarin wantrouwen overheerst is een toename van regels en de poging om met geld mensen te motiveren om hun werk te doen. Waar het in dit soort organisaties eigenlijk op neerkomt is dat de mens steeds meer ondergeschikt gemaakt wordt aan de organisatie en haar doelen. Wat zich dan weer uit in micromanagement, maar ook een toenemend ziekteverzuim. Ziek melden is tenslotte nog de enige manier om zich in zo’n organisatie enigzins mens te voelen en het gevoel te hebben zelf te kunnen beslissen over iets.

✒ Index

Mislukte organisaties

Als een organisatie dus last heeft van micromanagers en volgens eigen zeggen onverklaarbare ziekmeldingen, dan mag je gerust spreken van een mislukte organisatie. Het doel van de organisatie wordt namelijk allang niet meer gehaald.
Doel
In plaats daarvan lijkt het doel van de organisatie niet langer de noodzakelijke winst te zijn, maar het beheersbaar houden van de micromanagende managers en de ziekmeldingen. Eén taktiek die daarvoor gebruikt wordt is het wegpromoveren van managers die niet geschikt blijken voor hun werk, het bekende Peter principle. Een taktiek die daar vaak mee samenhangt is een toename van het aantal regels waaraan voldaan moet worden. Maar ook een toename van het aantal managers dat betrokken is bij het handhaven van de regels. Of in ieder geval een toename van het aantal managers die bezig zijn met het oplossen van calamiteiten door meer regels te maken die juist weer leiden tot nieuwe calamiteiten.
✒ Index

Chaos

Mist
Voor buitenstaanders lijkt het dan ook vaak dat binnen mislukte organisaties chaos heerst, terwijl vaste medewerkers het idee hebben dat alles gereguleerd is, er zijn tenslotte voor iedere calamiteit en uitzondering regels. Vooral nieuwe medewerkers hebben het gevoel in een chaotische omgeving terecht gekomen te zijn waar ze geen touw aan vast kunnen knopen.

Helaas zijn het de nieuwe medewerkers die gelijk hebben in hun waarneming dat de organisatie chaotisch is en dus eigenlijk mislukt. Maar om de medewerkers die zijn opgegroeid binnen de mislukte organisatie te overtuigen van hun ongelijk, zouden die nieuwe werknemers jaren uitleg en voorbeelden nodig hebben. Een laatste kenmerk van een mislukte organisatie is dan ook een organisatie met een hoog verloop in haar nieuwe werknemers. Het is tenslotte makkelijker om een nieuwe baan te vinden dan een oplossing die een mislukte organisatie helpt zichzelf te zien zoals zij is. Zeker als je bedenkt dat al die micromanagers voortdurend in de gaten houden of hun medewerkers niet te lang en te veel met elkaar praten. Er is tenslotte een tijd van werken en een tijd van regels produceren, maar geen tijd om gezellig menselijk contact met elkaar te hebben.

✒ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

✍ Managen
✎ Micromanagement
✑ Symptoom
✏ Mislukte organisaties
☷ Chaos
⌖ Extra
✣ Afbeeldingen
▩ Index van koppen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden