Omgevingsanalyse destep

  Destep analyse

Het maken van een DESTEP analyse zal bij economische studies zeker aan de orde komen. Een DESTEP analyse is een (externe!) omgevingsanalyse die op zes onderdelen is gebaseerd. Belangrijk is om tijdens het maken van deze analyse in achterhoofd te houden dat deze factoren niet direct beïnvloedbaar zijn, maar dat er gekeken wordt naar de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de markt en daarop wordt dan ingespeeld. Een DESTEP analyse geeft een goed beeld van de externe omgeving waarin je werkzaam bent.

Waarom een DESTEP analyse toepassen?

Voor een onderneming is het van groot belang om veel inzicht te hebben in de externe omgeving waarin zij werkzaam is, ook al is deze omgeving niet direct te beïnvloeden. De onderneming krijgt aan de hand van een DESTEP analyse inzicht in de grootste kansen en bedreigingen en kan daar handig op inspelen. Wanneer het strategisch beleid van een onderneming is afgestemd op de DESTEP analyse, is het bedrijf in staat om succesvol te zijn binnen haar gebied. Een DESTEP analyse kan ook worden uitgevoerd om na te gaan of het huidige beleid van de onderneming wel aansluit op de huidige ontwikkelingen en trends in de markt en eventueel kunnen hierna enkele veranderingen worden toegepast.

DESTEP

DESTEP staat voor:  

Destep ontwikkelingen

Demografisch

 • Vergrijzing
 • Ontgroening
 • Toenemende multi-culturele samenleving
 • Toenemende bevolking
 • Toenemend aantal huishoudens
 • Huishoudens worden steeds kleiner

Economisch

 • Conjuctuur
 • Rentestand daalt
 • Werkloosheid en werkgelegenheid
 • Inflate
 • Onzekerheid van de wisselkoers
 • Olieprijzen

Sociaal-cultureel

 • Normen, waarden, religie, cultuur, levensstijl etc.
 • Trends: o.a. behoefte aan meer vrije tijd, materialisme/hedonisme, zelfontplooiing, individualisme, omgang tussen mensen wordt informeler etc.

Technologisch

 • Wetenschap
 • Kennis
 • Innovativieit
 • Vooruitgang
 • Dit is met name terug te vinden op het gebied van ICT, biotechnologie, mobiele technologie etc.

Ecologisch

 • Milieueffecten (opwarming etc.)
 • Duurzaam ondernemen komt steeds meer onder de aandacht
 • Duurzaam beleggen

Politiek(-juridisch)

 • Eenwording Europa (denk bijv. aan de EU die zich blijft uitbreiden)
 • Steeds meer Europese wetgeving
 • Eerlijke concurrentie
 • Allerlei belangrijke wetten, denk hierbij aan de mededingingswet, wet misleidende reclame, wet productaansprakelijkheid, colportagewet, privacywet etc.

Hoe voer je een DESTEP analyse uit?

Voor iedere factor zul je eerst de huidige uitgangspositie moeten onderzoeken. Beschrijf wat de huidige uitvoering is en op basis hiervan maak je een voorspelling van de toekomst. Door eerst te beschrijven waarvan je in het verleden uit bent gegaan en dit in verband te brengen met de huidige ontwikkelingen en veranderingen kun je later de strategische opties ontwikkelen. Zo kun je een antwoord geven op de vraag hoe je als bedrijf slim kan inspelen om je omgeving. Sta bij iedere factor lang genoeg stil om bruikbare informatie te verzamelen en ga hier gericht naar op zoek. De grootste fout bij een DESTEP analyse is dat niet-relevante factoren uitgebreid worden omschreven. Dit is mede omdat er zeer veel informatie beschikbaar is omtrent de huidige ontwikkelingen. Maar niet alle informatie die je vindt zal van belang zijn voor het marktingplan. Selecteer daarom enkel relevante informatie die betrekking heeft op het bedrijf zelf en werk die uitgebreid uit. Eindig bij de DESTEP analyse met een opsomming van relevante kenmerken.