Wat is derving en welke soorten derving zijn er

Wat is derving?

Derving is een verlies, anders dan uit economische zaken. Derving is geen verlies vanwege inkoop, productie of verkoopt. De oorzaak van derving is meestal sociaal. Het is een algemeen maatschappelijk probleem met economische gevolgen voor degene die er de dupe van is. Meestal zijn dit de eigenaren, aandeelhouders en de medewerkers van een bedrijf.

Oorzaken en gevolgen van derving

De oorzaken en gevolgen van derving kunnen beknopt worden uitgelegd.

Oorzaken

 • Misdrijf
 • Onnauwkeurig handelen

Gevolgen

 • Verlies aan omzet
 • Extra kosten

Criminele derving

De oorzaak van derving is vaak van criminele aard. Degene die deze criminele derving veroorzaakt, fraudeert, breekt in of steelt simpelweg. Men pleegt hierbij een strafbaar feit van geringe of grote omvang. Het zal duidelijk zijn dat de goederen die zijn verdwenen niet meer kunnen worden verkocht. Hierdoor ontstaan extra kosten. Naast een verlies aan omzet heeft criminele derving nog een aantal andere onaangename gevolgen, zoals:

 • Hoge onkosten vanwege preventieve maatregelen
 • Lage nettowinsten
 • Onkosten vanwege veroorzaakte schade
 • Politie over de vloer
 • Verhoging van de premie van de inbraakverzekering
 • Verzekeringsmaatschappijen betalen vaak geen vergoeding vanwege gebrek aan bewijs
 • Voorraadproblemen
 • Vrees voor represailles van de daders
 • Wantrouwen tegenover het personeel
 • En in het ergste geval: faillissement.

Niet-criminele derving

De tweede oorzaak van derving is van niet-criminele aard. Dit klinkt al heel wat prettiger, maar wil niet perse zeggen dat de financiële gevolgen minder zijn. Dit verschilt uiteraard wel per branche. De kern van niet-criminele derving is onnauwkeurig handelen. Niet-criminele derving is het gevolg van incidentele of structurele fouten van medewerkers. Niet-criminele derving wordt vaak verdeeld in drie groepen, te weten: administratieve fouten, controlefouten en werkfouten.

Voorbeelden van administratieve fouten

 • Onjuist bestellen van de kwaliteit of kwantiteit
 • Pakbon niet goed genoeg vergelijken met de rekening
 • Invoeren van een verkeerde code
 • Maken van rekenfouten

Voorbeelden van controlefouten

 • Geleverde colli niet goed vergelijken met de begeleidingsdocumenten
 • Ontvangen kwaliteit of kwantiteit niet goed genoeg vergelijken met de kwaliteit en kwantiteit die op de pakbon vermeld staat
 • Controle op bederf, demodage, etc.

Voorbeelden van werkfouten

 • Goederen in het magazijn vergeten
 • Te veel of te weinig goederen noteren
 • Beschadigen van de goederen bij in-en uitpakken, intern transport en opslag
 • Niet toepassen van het fifo-systeem (first in, first out)
 • Teruggeven van emballage zonder retourbon
 • Goederen onder een verkeerde conditie opslaan

Welke soorten derving kennen we nog meer?

 • Directe en indirecte derving
 • Echte derving en schijnderving
 • Onverklaarbare derving en verklaarbare derving

Directe en echte derving

Met directe of echte derving bedoelt men duidelijk aanwijsbare derving. De oorzaak is hierbij niet economisch. Criminele derving is om deze reden altijd directe of echte derving.

Indirecte en schijnderving

Met indirecte en schijnderving bedoelt men de minder duidelijk aanwijsbare derving. Dit kan een economische oorzaak hebben en mogelijk moet een deel van de zending worden teruggestuurd met de nodige kosten als gevolg.

Onverklaarbare en verklaarbare derving

Vaak is het achteraf moeilijk vast te stellen wat er exact is gebeurd. Wanneer de reden van de derving bekend is, is er sprake van verklaarbare derving en als dit niet het geval is, dan is er sprake van onverklaarbare derving.

Reacties (3)

Reageer
Rachel van der voorden reageerde 5 jaar geleden
09 Jun 14:50
dankjwel
Jan Hendrik reageerde 5 jaar geleden
05 Oct 13:39
Netjes Netjes
Aya reageerde 8 jaar geleden
09 Jan 09:51
ik he genoeg info voor mijn werkstuk.
bedank