Veiligheid in het magazijn

Veiligheid in het magazijn

Niet alleen voor de medewerkers van een organisatie is het belangrijk dat het magazijn zo veilig is. Ook voor de producten en het milieu is een veilig, schoon en overzichtelijk magazijn van groot belang. In dit artikel worden tips gegeven om het magazijn zo veilig mogelijk te maken.

Wat kun je zelf doen om het magazijn veiliger te maken?

 • Bouw en inrichting van magazijn. In hoeverre een magazijn veilig is, hangt voor een groot deel af van de inrichting van het magazijn. Zorg voor voldoende overzicht in het magazijn en een vaste plaats voor alle goederen en interne transportmiddelen. Bovendien is het belangrijk dat er voldoende ruimte is in het magazijn.
 • Juiste en goed onderhouden (gekeurde) middelen en materieel. Denk hierbij o.a. aan interne transportmiddelen, pallets en werkkleding.
 • Duidelijke processen en procedures. Een veilig magazijn is een magazijn waarin iedere medewerker op de hoogte wordt gesteld van de werkprocessen. Dit vindt plaats voordat de medewerker aan het werk mag gaan in het magazijn. De werkprocessen dienen niet alleen mondeling te worden verteld, maar ook schriftelijk te worden overhandigd. Voor een magazijnmedewerker moet het duidelijk zijn wat zijn taken zijn en hoe hij deze zo veilig mogelijk uitvoert. Magazijnmedewerkers dienen daarnaast duidelijke instructies te krijgen over de interne transportmiddelen.
 • Goed opgeleid personeel. Neem magazijnmedewerkers aan die een relevante opleiding hebben afgerond. Tijdens hun studie is het onderwerp 'veiligheid in het magazijn' al ruim aan bod gekomen.
 • Gemotiveerd personeel. Hoe groter de motivatie van het magazijnpersoneel is, hoe kleiner de kansen op ongelukken en onveilige werksituaties zijn. Onthoud dat gemotiveerde medewerkers hun werk met meer precisie uitvoeren en zich in het algemeen beter aan de instructies houden.
 • Veiligheidsbewust personeel. Het veiligheid van het magazijn is voor een groot deel afhankelijk van de magazijnmedewerkers. Naast een relevante opleiding en een goede motivatie, dient het personeel ook veiligheidsbewust te zijn. De mate waarin het personeel veiligheidsbewust is, kan worden getest door verschillende fictieve situaties te schetsen en te vragen hoe het personeel hierop zou reageren.
 • Veilige werkkleding. Alle werknemers in het magazijn horen over veilige werkkleding te beschikken. Minimum vereisten zijn goede werkschoenen, handschoenen en eventueel mondkapjes.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen aan een veilig magazijn?

Je medewerkers bepalen ook voor een groot gedeelte hoe veilig je magazijn is. Zorg ervoor dat ze hierin een cursus hebben gehad (of in ieder geval duidelijke instructies!). je zult in het begin moeten investeren, maar je krijgt er zeker wat voor terug. De medewerkers zullen gemotiveerder zijn en efficiënter werken, dit zal tot een hogere productiviteit leiden. Ook zullen er op deze manier incidenten worden voorkomen en dit zal kosten besparen.

Gevolgen van een onveilig magazijn

Indien je niet zou investeren in een veiliger magazijn, dan zou je met het volgende te maken kunnen krijgen:

 • Schade aan middelen en materieel
 • Schade aan goederen
 • Ziekteverzuim
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verslechterd werkklimaat
 • Schade aan imago door negatieve publiciteit

Interne transportmiddelen en veiligheid

Daarnaast is het belangrijk dat het gebruik van interne transportmiddelen zo veilig mogelijk verloopt. Hier kan je op de volgende manier voor zorgen:

 • Voldoende brede gangpaden
 • Voldoende ruimte om te rijden en draaien
 • Aanwezige instructies over het gebruik van de interne transportmiddelen
 • Geen rondslingerende spullen in het magazijn