Wat is Duurzame Energie

Duurzame Energie

Duurzame energie omvat alle opwekkende energiebronnen waarbij geen SOx en NOx vrijkomen in de atmosfeer en welke altijd op voorraad zijn. Deze methode is ontstaan vanwege de roep naar alternatieve energie zodat onze fossiele brandstoffen kunnen worden gespaard en omdat er gestreefd wordt naar een schoner milieu.

Vanwege verslechterende atmosferische omstandigheden worden er internationaal regels vastgesteld (verdragen) om gezamenlijk verbetering in het milieu te brengen. Zo wil Europa de uitstoot in 2050 gehalveerd hebben. Deze verdragen zijn de lijdraad voor de mate waarin Duurzame Energie gestimuleerd zal worden, want om deze doelen te kunnen bereiken zal er flink geïnvesteerd moeten worden door de overheden.

Duurzame energie in het algemeen

De noodzaak van Duurzame Energie

De effecten tengevolge van de opwarming van de aarde heeft de mensen goed wakker geschud om actie te gaan ondernemen. Vermoed wordt dat over 100 jaar de zeespiegelstijging 0,5 meter hoger staat en er temperatuurstijgingen zijn van 1,4°C tot 5,8°C.De verontreinigingen in ons milieu gaan we voor het gemak opsplitsen in:

 • De oorzaken en effecten die ons milieu verontreinigen.
 • De gevolgen ten aanzien van de opwarming van de aarde.

  Het ontstaan van SOx/NOx

  Energiebronnen hebben verschillende percentages uitstoot van SOx/NOx en zijn het restproduct na een ontbranding. Het effect is dat deze stoffen de samenstelling in de atmosfeer veranderen en het weer beïnvloeden. Het weer wordt gedefinieerd als het samenspel van weerselementen op een bepaald moment, waarbij luchtstromen en zeestromen grotendeels bepalend zijn.Wanneer er sprake is van SOx/NOx uitstoot, neemt het aantal stofdeeltjes (aerosol) in de lucht namelijk toe. Deze stofdeeltjes vangen zonnestraling op en houden deze warmte vast, met opwarming van de aarde als gevolg.Het bijkomende nadeel is dat deze uitstoot vaak afkomstig is van fossiele brandstoffen, welke dus maar voor een relatief korte periode beschikbaar zijn. Voorbeelden van fossiele brandstoffen die in gevaar zouden kunnen komen:

  • Aardolie.
  • Aardgas.
  • Steenkol.
  • Bruinkool.
  • Uranium.

  SOx/NOx komen in de atmosfeer terecht door energieopwekking bij:

  • Voertuigen waarbij geen duurzame energie wordt toegepast zoals: Auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen.
  • Fabricage processen.

  De gevolgen van een opgewarmde Aarde

  Smelten van ijskappen

  Bekend is dat het ijs op de polen zal smelten, waarbij CO2 het natuurlijke proces hiervan versnelt. Visueel is dit slecht waarneembaar omdat 90% van het ijs zich onder water bevindt. Om toch metingen te doen worden dan speciale satellieten gebruikt.

  Overstromingen

  Overstromingen ontstaan door het toedoen van "meer water" in de zeeën of door het kappen van bossen waardoor de ondergrond geen water meer verwerkt.Tsunami's zijn de laatste tijd veel in het nieuws, maar staan hier los van omdat door aardbevingen wordt veroorzaakt.

  Gezondheid en Welzijn

  Alle schadelijke stoffen in de atmosfeer komen direct of indirect in aanraking met de mensen. Door voedsel of via de luchtwegen krijgen we al deze stoffen in ons, welke de gezondheid op de langer termijn beïnvloeden.

  Toename van het aantal orkanen

  Orkanen hebben verschillende namen, afhankelijk van de plaats op aarde: tropische cyclonen, hurricanes, tyfoons, willy-willies, queenie. Orkanen worden voornamelijk gevoed door warm water. Wanneer er dus een toename van temperatuur in de atmosfeer is, zullen er dus meer en sterkere orkanen ontstaan.

  Stijging van de zeespiegel

  Door al het smeltende ijs wordt verondersteld dat de zeespiegelstijging hoger komt te liggen, welke voor de huidige delta een bedreiging kunnen vormen.

  Toename van extreme waarden

  Een toename van warmte in de atmosfeer zorgt ervoor dat het weer zich anders gedraagt, waarbij extreme waarden steeds vaker worden overschreden.

  Ontwikkeling Duurzame Energie

  Om de uitstoot van SOX en NOX tegen te gaan zijn er Duurzame energiebronnen ontwikkeld en worden veel van deze projecten ook gesteund door de overheid en het bedrijfsleven (hierover straks meer).Deze duurzame energiebronnen zijn al uitgebreid besproken in andere artikelen:

  • Blauwe energie of blue energy (stuwdam, getijden, golven, concentratie zoutgehalte, waterstof).
  • Elektrische energie (auto, scooter, schepen).
  • Groene energie (windmolens, zonnepanelen, aardwarmte, zonnecollectoren).

  Duurzaam milieu stimuleren

  Om het ontwikkelingsproces van Duurzame energiebronnen te bevorderen heeft de Nederlandse staat een verantwoordelijke rol op zich genomen. Zo zal een subsidie op bijvoorbeeld zonnepanelen een enorme impact hebben op het gebruik ervan.Desondanks zijn er nog genoeg ontwikkelingen die niet worden gesteund. Dit kan namelijk een verstorende werking hebben op de markt en bedrijven worden misschien minder prestatiegericht. Daarnaast zijn de uitgangspunten van politieke partijen over duurzame energie erg variërend en vaak ook afhankelijk van opiniepeilingen.De duurzame ontwikkelingen die duidelijk voor de consument zichtbaar zijn:

  • Subsidie zonnepanelen en zonnecollectoren.
  • Subsidie op gebruiksvriendelijk auto's.
  • Stimuleren openbaar vervoer.
  • Stimuleren van de OV-fiets.

Toekomst van Duurzame Energie

Toekomstperspectief

In de meeste gevallen weegt het (huidige) rendement niet op tegen de vervuilende energiebronnen. Subsidieregelingen kunnen hier verandering in brengen en geven duidelijk aan dat we in onze toekomst willen investeren, omdat ook ons nageslacht baat heeft bij een gezond milieu. Wanneer de fossiele brandstoffen opraken zullen we wel moeten, maar hopelijk komt het nooit zover.Er zijn ook andere manieren om de uitstoot te beperken:

 • Isoleren van huizen;
 • Energie bewuster leven;
 • Ontwikkeling van zuinigere apparaten;
 • Afvalscheiding en hergebruik.
Interne Links
Energie Blauwe Energie Groene Energie
Duurzame Scheepvaart Kernenergie
Milieu Wat is recycling Rijkswegen Nederland
Energiezuinige apparaten Rekeningrijden
Geld verdienen op Leerwiki met artikelen schrijven: meld je eerst aan en volg het uitgebreide instructieschema.