Hoe evolueren onze consumptieprijzen in 2011

Inleiding

Vorig jaar kregen we met een bijzonder zwakke euro af te rekenen. Volgens financiële analisten laat niets vermoeden dat er dit jaar beterschap in zicht is. Samen met de Europese bankencrisis en de economische-boom in de verschillende groeilanden, kregen we vorig jaar dan ook met een daling van onze koopkracht af te reken. Wat mogen we dit jaar verwachten, en wat zijn nu de belangrijkste consumptieprijzen die hoofdzakelijk onze koopkracht bepalen? En hoe zit het met de evolutie ervan in 2011?

Wat bepaalt onze koopkracht?

De voornaamste consumptieprijzen die in belangrijke mate onze koopkracht bepalen, worden in de eerste plaats gevormd door de energieprijzen, de prijzen van onze huurwoningen, de kostprijs van onze gezondheid, door de voedingsprijzen waaronder die van groenten en fruit, de prijzen van electronica zoals huishoudtoestellen, die van tabaksproducten en de kostprijs van onze vrije tijdsbesteding in de breedste betekenis van het woord. Vorig jaar werd deze omvangrijke prijzenkorf bijna 2,5 procent duurder. Voor dit jaar verwachten financiële analisten zéker geen beterschap. Maar wat betekent dit uiteindelijk voor ons gezinsbudget?

Energieprijzen

Onze maandelijkse energiefactuur betekent voor de meerderheid der landgenoten ongetwijfeld een forse hap uit hun huishoudbudget. Deze energieprijzen bepalen dan ook in sterke mate de evolutie van onze koopkracht. Onze energiefactuur hangt hoofdzaak af van de internationale conjunctuur. Dat is zowel het geval voor wat electriciteit, aardgas als olie betreft. Als gevolg van de bankencrisis en van de zwakke euro gingen deze energieprijzen er vorig jaar op achteruit. Intussen gaan ze weer in stijgende lijn. Vooral in de groeilanden is de vraag naar olie weer fors gestegen. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op de internationale markten. Verwacht wordt dat de energieprijzen de komende jaren nog zullen stijgen. Deskundigen berekenden voor dit jaar een gemiddelde stijging met zo'n zes procent.

Huurprijzen

De huurprijzen van woningen en appartementen nemen in ons gezinsbudget een alsmaar belangrijkere plaats in. Vandaag maken deze prijzen al méér dan vijftien procent van ons gezinsbudget uit. Dit aandeel zal niet alleen in 2011 maar ook de jaren nadien nog toenemen. De meerderheid der huurovereenkomsten bevatten een indexeringsclausule, hetgeen voor 2011 een prijsstijging betekent. Ook de aankoop van woningen zal dit jaar blijven stijgen.

Onze gezondheid wordt duurder

Net als de voorbije jaren zullen we ook dit jaar weer meer voor onze gezondheid moeten betalen. Terwijl we twintig jaar geleden zo'n vier procent van ons budget aan medische kosten uitgaven zullen deze nu al ruim zes procent vertegenwoordigen. Dat hebben we voor een niet onbelangrijk deel aan onszelf te danken. Bij een ziekenhuisopname stijgt de vraag naar een éénspersoonskamer aanzienlijk en verwacht wordt dat zich deze stijging zal blijven doorzetten. Het aandeel van een privé-of hospitalistieverzekering wordt in dit opzicht dan ook alsmaar belangrijker.

Goedkopere electronica

Omdat de productiekosten in de Aziatische landen de voorbije jaren opmerkelijk daalden, moesten we steeds minder voor onze televisie, dvd- en cd-speler betalen. Deze evolutie zal zich dit jaar minder sterk doorzetten. De reden hiervan ligt bij de zwakkere Euro waardoor de import van electronische toestellen ongetwijfeld duurder zal worden waardoor de daling van de electronicaprijzen minder groot zal zijn dan de voorbije jaren het geval was.

Duurdere reizen

Voor onze buitenlandse reizen zullen we dit jaar dan weer dieper in onze geldbeugel mogen tasten. Oorzaken zijn de stijgende energieprijzen en de zwakkere Euro.

Conclusie

Ook dit jaar zal ons leven er beslist niet goedkoper op worden, integendeel. Bij dit alles moeten we ook rekening houden met de verschillende overheidstaksen zoals op drank en rookwaren. Deze zullen de komende maanden zeker niet dalen. Vele landgenoten zullen het dan ook weer een stuk lastiger krijgen om de financiële eindjes aan mekaar te knopen. En het staat nu al als een paal boven water dat de verschillende vervangingsinkomsten zéker niet zullen stijgen...