Wat is het dalton onderwijs

Vanaf zijn vierde verjaardag, mag je kind naar de grote school. Oftewel, de basisschool. Aan jou als ouder de taak, om een school voor je zoon of dochter uit te kiezen. Is de school dicht bij ons woonhuis? Voelt mijn zoon of dochter zich thuis tussen de andere kinderen? Welk soort onderwijs wordt er op school gegeven? Al deze vragen neem je mee in je overweging naar de beste school voor jouw kind.

Het uitkiezen van een geschikte school voor je kind

Voor een basisschool voor je zoon of dochter, gaat de voorkeur vaak uit naar een school die dicht bij je huis is. Dit is voor je kind fijn, omdat vriendjes en vriendinnetjes van school vaak ook bij hem of haar in de buurt wonen. Zo kunnen ze ook na schooltijd lekker met elkaar buiten spelen in de buurt. Voor jou als ouder heeft het natuurlijk ook grote voordelen, denk alleen al aan het heen en weer brengen vijf dagen in de week. Even snel voordat je naar werk moet, of door weer en wind op de fiets met eventueel nog jongere kinderen, die ook weer mee terug moeten op de fiets. Veel kinderen mogen zowel de ochtend als de middag komen en dan ook nog vaak thuis eten tussen de middag. Al met al een behoorlijk gevlieg, dus is een zo kort mogelijke reistijd, zeker geen overbodige luxe. Ook als er iets zou gebeuren op school, je kind valt en moet naar de dokter, of je kind is ziek en moet worden opgehaald, dan is het fijn als school dichtbij is.

Hoe het daltononderwijs is ontstaan

Het daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst. Helen Parkhurst was een Amerikaanse pedagoge, die leefde van 1887 tot 1973. Helen Parkhurst werkte op een school in Dalton in de staat Massachusetts. Het verschil in ontwikkeling van de leerlingen die de school bezochten was zo groot, dat Helen een plan ontwikkelde om ieder kind op zijn eigen niveau te kunnen laten werken en leren. Door de financiële steun van de rijke familie Crane kon Helen een nieuwe school openen. Deze school kreeg de naam "The Children's University School" en was gevestigd in New York City. In 1920 werd de naam verandert in "The Dalton School", vernoemd naar de woonplaats van de familie Crane. In deze school werden vaklokalen ingericht, ieder voor een apart vak. In de lokalen zelf werden aparte werkplekken ingericht voor leerlingen van verschillende niveaus en/of taken. Het klassikaal onderwijs werd grotendeels afgeschaft op deze school. In de ochtend konden de leerlingen aan het werk met hun taken. Ze mochten zelf kiezen aan welke taak ze wilden werken. In de middag waren er "conferences", oftewel hoorcolleges. Deze hoorcolleges waren wél klassikaal. De leerlingen mochten ook zelf kiezen welk hoorcollege ze wilden bezoeken. Wanneer een leerling er geen één wilde bezoeken, dan werd ook dat toegestaan. Dit vanwege één van de uitgangspunten van Helen Parkhurst, namelijk "vrijheid". De eerste school in Nederland waarop het Dalton onderwijs werd toegepast, was een school in Den Haag in 1926. De naam van deze school was de Vijfde Hogere Burgerschool. Dr. mr. W.A. Muller had destijds de leiding op deze school.

Wat zijn de uitgangspunten van het Dalton onderwijs

De uitgangspunten van Helen Parkhurst zijn uiteraard de uitgangspunten van het Dalton onderwijs, ook nu nog. Deze uitgangspunten zijn:

  • vrijheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken

De kinderen leren om zelfstandig te werken en ook zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Door middel van bijvoorbeeld een beloningssysteem leren ze bijvoorbeeld, dat een goede inzet ook leidt tot positieve reacties en resultaten voor hun zelf. Dit werkt in veel gevallen zeer motiverend voor de kinderen. Ook leren de kinderen om door elkaar te helpen, samen goede resultaten te behalen en elkaar te respecteren. In het Dalton onderwijs krijgen de kinderen de vrijheid om zich op hun eigen tempo en niveau te ontwikkelen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een duidelijke taak, waar ze op een door hun zelf gekozen tijdstip aan kunnen werken. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen en door ze op hun eigen manier dit doel te laten behalen leren ze onder andere verantwoordelijk. De vrijheid is ook voor de kinderen een fijne leermethode, omdat ze niet onder druk staan en bijvoorbeeld hoeven te presteren op een niveau en/of werktempo die eigenlijk niet haalbaar is voor ze. Ook kinderen die een hoger dan gemiddeld denk- en leerniveau hebben, krijgen op deze manier de kans om zich volledig te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld maar aan hoogbegaafde kinderen, die gaan onderpresteren bij te weinig uitdaging. Het leren wordt hierdoor ook prettiger en het is zeer belangrijk om ergens plezier in te hebben. Wanneer je ergens plezier in hebt lever je vaak betere resultaten dan wanneer je ergens met tegenzin mee aan de slag gaat. Je neemt bijvoorbeeld veel meer in je op, wanneer iets je interesseert. Het Dalton onderwijs geeft een duidelijke richting aan. Dit zijn allemaal voorbeelden, maar het komt er op neer dat deze vorm van onderwijs voor iedereen geschikt is.

Hoe werkt het Daltononderwijs in de praktijk?

Vanaf groep 1 en 2 wordt er direct gestart met het onderwijzen van de leerlingen volgens de Daltonmethode. Er wordt gewerkt met een taakbord en/of een takenkaart. Een taakbord is een witte, metalen plaat met horizontale en verticale belijning. Hierop staan aan de ene zijde de verschillende opdrachten, die horen bij een dagtaak, halve weektaak of weektaak. Aan de andere zijde staan de namen en/of naamstickers van de leerlingen van de klas. De indeling is voor iedere groep hetzelfde. De taken zijn vanzelfsprekend voor iedere groep verschillend.

De takenkaart is een kaart waarop de dag taak, halve weektaak en de hele weektaak staan. De Daltonschool Ees laat weten dat op hun school in groep 1 en 2 wordt gewerkt met de takenkaart waar opdrachten op het gebied van motoriek, cognitief, creatief en keuzetaak staan. In groep 3 en 4 werken ze met een dagtaak. De dagtaak bestaat uit opdrachten voor lezen/taal, schrijven, rekenen, computer en keuzetaken. n groep 5, 6, 7, 8 wordt de dagtaak via een halve weektaak naar een hele weektaak uitgebreid. In deze periode wordt er steeds meer van hun organisatievermogen, inzicht en werkhouding verwacht. "In alle groepen zijn de basistaak, keuzetaak, verrijkings/verdiepings- en herhalingstaak, het plannen, afkleuren, maatjeswerk en een evaluatie in een opbouwende doorgaande lijn terug te vinden," zo spreekt de Daltonschool Ees.

In het Daltononderwijs wordt er gewerkt metdagkleuren. Iedere dag heeft een eigen vaste kleur. Dit maakt het voor de leerlingen en de leerkrachten overzichtelijk en, voornamelijk bij jonge kinderen, makkelijker om te communiceren. Zo werkt de Theo Thijssen School in Assen bijvoorbeeld met de volgende dagkleuren:

  • Maandag is rood
  • Dinsdag is zwart
  • Woensdag is blauw
  • Donderdag is geel
  • Vrijdag is groen

Met magneetjes van de verschillende dagkleuren, kunnen de leerlingen op het taakbord aangeven welke taken ze af hebben en wanneer.

Op de takenkaart kunnen de leerlingen de opdrachten die ze gemaakt hebben, afkleuren met de kleur die bij die dag hoort.

De leerlingen wordt op alle Daltonscholen opgedragen om hun taken goed en volledig af te maken. Hierbij hoeven ze zich niet aan te passen aan het tempo en niveau van hun klasgenoten. De leerlingen werken individueel aan hun eigen taken, afgesteld op hun eigen ontwikkelingsniveau. Dit is uiteraard zeer prettig voor de leerlingen. Zo kunnen alle kinderen zich volledig ontwikkelingen. Zonder druk of juist een gebrek aan uitdaging. De leerlingen zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor het volbrengen van hun taken, toch wordt ieder kind individueel zo goed mogelijk begeleid door de leerkracht. Ook mogen de kinderen hulp vragen aan de andere leerlingen, bij het maken van hun opdrachten. Hierdoor leren ze op een goede manier samen te werken. Dit zal ze uiteraard in de toekomst zeer goed van pas komen, wanneer ze deel uitmaken van het bedrijfsleven. Of beter gezegd, deel uitmaken van de maatschappij. Het is uiteraard niet toegestaan om hulp te vragen tijdens toetsen en dergelijke. Maar dat is vast en zeker voor iedereen begrijpelijk.

Alle Daltonscholen werken via de Daltonmethode, maar toch verschilt het per Daltonschool wél hoe en wanneer hiermee gewerkt wordt. Om er achter te komen hoe de Daltonschool bij jou in de buurt precies werkt, kun je op internet op de website van de desbetreffende school, ongetwijfeld een hele hoop informatie vinden.

Dalton onderwijs onnatuurlijk??

Op de website www.dalonplan.nl, via de link http://www.daltonplan.nl/index.php?id=98, is te lezen dat er ook twijfel is uitgesproken over deze vorm van onderwijs. Deze werd uitgesproken door de hersenwetenschapper Jelle Jolles. Jelle Jolles werkt als hoogleraar aan de Universiteit in Maastricht. Volgens Jolles zijn de leerlingen tot en met het einde van het voortgezet onderwijs nog niet rijp voor zelfverantwoordelijk leren. Dit zou volgens Jollens komen, doordat de planning en controle functies in de hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn bij kinderen. Wanneer een mens de leeftijd van minimaal 20 jaar heeft bereikt, dan pas zou hij of zij eventueel toe zijn aan het zelf sturen en evalueren van zijn of haar leven. Om deze reden is Jelle Jolles dus fel tegen op de onderwijsvormen, die zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen als hoge prioriteit hebben.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden