Archeologie studeren

Archeologie studeren

Archeologie in Nederland

Op deze pagina wordt een actueel overzicht geboden van de mogelijkheden om /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ te studeren in Nederland (en België).

Deze site is bijgewerkt per 08-05-2012!

Wie

Welke eigenschappen en interesses heb je nodig voor een studie Archeologie? Ten eerste een grote interesse in hoe men in het verleden leefde, hoe hun denkwereld in elkaar zat. Ten tweede moet je houden van afwisseling tussen praktisch bezig zijn en achter een bureau zitten. Dat betekent dat aan de ene kant in het veld staan en graven, maar ook het doen van literatuurstudies en een verslag van een opgraving te schrijven.

Waar

Je kan /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ aan meerdere instellingen in Nederland en natuurlijk ook in het buitenland studeren. In Nederland kan dat op HBO (beroeps onderwijs) niveau en op WO (universitair) niveau.

Onderstaand overzicht geeft aan op welke universiteiten in Nederland je Archeologie kan studeren en wat de universiteit als specialisme heeft. Als een deeltijd studie kan is dat aangegeven met 'Ja', maar controleer of dat nog steeds mogelijk is in het nieuwe studiejaar.

Universiteit Aandacht voor Deeltijd Studenten oordeel Link
Groningen Bachelor interdisciplinair Master: Culturele, Biologische en Ecologische Archeologie Nee 3,6 RUG
Leiden Specialismen: Prehistorie, World en Science-based Archeologie Nee 3,6 UvL
UVA Amsterdam Archeologie en Prehistorie Master: Cultureel, West-Europese, Mediterane, Prehistie, Erfgoed Nee 3,5 UVA
VU Amsterdam Majoren West-Europese /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/, Mediterrane /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ en Oudheidkunde Master Culturele, Geo- en Bio/cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ Ja 3,7 VU
KU Leuven (Belgie) Keuze uit 3 studierichtingen: Pre- en protohistorie, Cultureelhistorische Archeologie en Archeologie van het Oude nabije Oosten Ja nvt KU

Let op in deeltijd betekent vaak wel dat je overdag colleges moet volgen. Kijk voor meer info op Studiekeuze

Onderstaand overzicht geeft aan, aan welke instellingen je op HBO niveau /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ kan studeren:

Instelling Naam Opleiding Deeltijd Beroep/Vak Link
Saxion Next Deventer HBO Archeologisch Onderzoeksassistent Nee Veldtechnicus Saxion

Deeltijd

Je kan Archeologie alleen in deeltijd studeren aan de VU te Amsterdam. De keuze voor de daar ook gegeven 2de jaars bachelervariant geo-/cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/, kan je alleen als voltijds student volgen. Een mogelijke uitzondering hierop kan je met de studieadviseur bespreken. De colleges en practica die je dient te volgen kies je uit het voltijdprogramma en worden dus overdag gegeven.

Er worden afhankelijk van de studieperiode van minimaal 1½ tot en met maximaal 3½ dag per week colleges en practica gepland.

De zelfstudie uren zijn afhankelijk van je studiesnelheid, maar voltijds studenten geven bij evaluaties aan dat, dat neerkomt op ongeveer 1-2 dagen per week.

Je hebt als deeltijdstudent geen recht op studiefinanciering.

Contractonderwijs

Mocht je niet direct de hele studie willen volgen, of één vak willen volgen dan kan je ook kiezen 1 vak of meer te volgen door gebruik te maken van contractonderwijs. Per universiteit verschilt de wijze waarop je dit aanvraagt, kijk dat na op de site van de universiteit. De kosten zijn vergelijkbaar opgebouwd en als volgt. Je betaald per vak en de kosten worden berekend per studiepunt. 1 studiepunt staat gemiddeld voor zo'n 100-200 Euro afhankelijk van de instelling. Er worden vakken aangeboden van 3, 5, 6, 9, 10 of 15 studiepunten. Na overleg met de docent kan je er mogelijk ook tentamen in afleggen. Er kán aanvullend examengeld gevraagd worden. Vakken die op deze manier zijn gehaald kan je gebruiken voor het verkrijgen van vrijstellingen wanneer je de studie later gaat volgen.

Kosten

Per collegejaar wordt het collegegeld opnieuw vastgesteld.

Voor het afgelopen studiejaar is er veel veranderd met name voor studenten die een 2de bachelor of Master studie willen volgen. Per universiteit kan dat dus afwijken, onderstaand een overzicht voor het jaar 2012-2013:


VU : € 1.771,- wettelijk collegegeld voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding (BA of MA).

 • Het langstudeerderstarief = totaal € 4.834,-. Studenten die het instellingstarief moeten gaan betalen hoeven geen langstudeerderstarief te betalen. De ingangsdatum voor dit tarief is 1 september 2012.
 • Het instellingstarief betaal je als je al een graad behaald hebt na 1991 en je in 2011/2012 start met je opleiding. Een 2de Bachelor in de Letteren kost € 9.000,- p/j en een 2de master kost € 10.500,- p/j
 • Afronden voor 2013 van een 2de studie/graad waar je al voor ingeschreven bent kan tegen een gereduceerd instellingstarief (= gelijk het wettelijke collegegeld)
 • contract onderwijs 1 studiepunt kost € 70,- voor een Bachelor vak en € 75,- voor een Mastervak.

Link: VU collegegeld


UVA : € 1.771,- wettelijk collegegeld voor een voltijdopleiding of een duale opleiding. Het deeltijdtarief is vastgesteld op € 1.595,-.

 • Volg je 2 opleidingen tegelijkertijd dan ben je slechts eenmaal het hoogst verschuldigde collegetarfief kwijt
 • Er zijn veel overgangsregelingen voor studenten die al ingeschreven zijn voor een 2de studie. De bedragen voor een 2de Bachelor geesteswetenschapen is € 9.000,- en een Master € 10.500,- zie voor jouw specifieke situatie Tarieven 2011-2012
 • Er is sprake van een langstudeerderstarief dat geeft een totaal aan collegegeld voor 2012/2013 van € 4834,- Euro. De ingangsdatum voor dit tarief is 1 september 2012.
 • Kosten contractonderwijs varieren van 120-200 Euro. Contractonderwijs wordt gegeven in de vorm van Open UvA Colleges
 • Let op: collegegeld kan afwijken wanneer je elders instellingsgeld betaald.

Link: UVA collegegeld


Deventer : € 1.771,- wettelijk collegegeld voor een voltijdopleiding. Let op dit is een particuliere opleiding en het collegegeld kan hoger uitvallen.

 • Het onderscheid in tarieven voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen vervalt, al zijn er voor sommige deeltijd opleidingen uitzonderingen.
 • Voor het studiejaar 2012-2013 geldt een numerus fixus van maximaal 75 eerstejaars studenten op basis van loting. Let op: deadline aanmelding is 15 Mei 2012.
 • het collegegeld aan verbonden buitenlandse universiteiten is hoger.
 • de opleiding duurt 4 jaar, dus ook 4 maal collegegeld.

Link: Saxion collegegeld


Groningen : € 1.771,- voor een voltijdopleiding.

 • Er geldt een langstudeerderstarief dat verrekend wordt in een totaal collegegeld van € 4834,- de hoogte hiervan is nog niet vastgesteld. De ingangsdatum voor dit tarief is 1 september 2012.
 • Het instellingstarief betaal je als je al een graad behaald hebt na 1991 en je in 2011/2012 start met je opleiding. De hoogte hiervan is nog niet vastgesteld
 • Afronden van een 2de studie/graad waar je al voor ingeschreven bent kan tegen het gereduceerd instellingsgeld (= gelijk wettelijke collegegeld)
 • Kosten contractonderwijs varieren per opleiding. Deze worden Open Colleges genoemd bij de faculteit Letteren en zijn voor 2012-2013 nog niet bekend.

Link: RUG Collegegeld

Beslisboom collegegelden 2011-2012


Leiden : € 1.771,- wettelijk collegegeld voor een voltijdopleiding.

 • Er geldt een toeslag voor langstudeerders (wanneer je meer dan een jaar uitloopt) van € 3.000,- op het wettelijk collegegeld. De ingangsdatum voor dit tarief is 1 september 2012.
 • Het afronden van een al eerder gestarte 2de bachelor of master kan tegen gereduceerd instellingstarief, de hoogte hiervan moet nog vastgesteld worden. Kijk voor alle uitzonderingen en kosten rondom het afronden van een 2de bachelor of master op de volgende site 2de studie 2011-2012
 • Het volledige instellingstarief betaal je als je al een graad behaald hebt na 1991 en je in 2011/2012 start met je opleiding. 2de Bachelor kost € 5.280,- p/j en een 2de master kost € 14.650,- p/j

Link: UvL Collegegeld


Leuven : € 596,30 wettelijk collegegeld voor een voltijdopleiding.

Archeologie studie praktische info voor eerste inschrijving studiejaar 2012-2013

 • Kosten contractonderwijs varieren per opleiding. Eén studiepunt kost € 8,90

Link: KU Studiegeld


Let op: volgend inschrijvingsjaar 2013-2014 kan er veel veranderen voor nieuwe inschrijvers en diegenen die al een graad behaald hebben. Het volgen van een master of 2de bachelor studie is erg duur geworden. Mogelijk dat er volgend jaar aanpassingen op komen. Op het moment is het namelijk soms goedkoper om met een beurs in het buitenland af te studeren. Daarnaast is het raadzaam te overleggen met de studieadviseur of je gewoon dit jaar al inschrijven, zodat je in een overgangsregeling valt. Per universiteit kan de verhoging van het collegegeld eerder of later inwerking treden.

Overige Kosten

Literatuur: Afhankelijk van je studievorm variëren de kosten voor boeken, readers en dergelijke. Vaak worden losse artikelen aangeboden via een digitale studieomgeving. Daarnaast kan je gebruik maken van de bibliotheek verbonden aan de universiteit waar je studeert. Wanneer je alle studieboeken aan wil schaffen en geen gebruik maakt van tweedehandsboeken winkels zal je moeten rekenen op zeker 300 euro of meer per studiejaar bij een voltijdstudie.

Stages: De studie /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ omvat ook een aantal veldwerkstages. De opleiding zal waarschijnlijk een veldwerkcursus verzorgen waar geringe kosten aan verbonden zijn (reken op rond de 100 Euro). Daarnaast zal je zelf stageplekken gaan zoeken. Je kan kiezen tussen een betaalde stage (bij bijvoorbeeld bij een archeologisch bedrijf als de steekproef, zie onderstaande link), of een onbetaalde stage waar je soms niets of alleen de reis- en verblijfkosten vergoed krijgt, maar waar meer tijd en ruimte is voor begeleiding.

Overige kosten: Afhankelijk van je woonplaats heb je reis- en verblijfskosten die per studiestad kunnen varieren.

Verder lezen

Archeologie Weblinks

Archeologie Startpagina

Archeologie in het Nieuws

Dateringsmethoden

Prospectie

Weblog van een /cultuur/volkeren/geschiedenis/archeologie/18359/archeologie/ student

Ook schrijven op leerwiki? gebruik de volgende link om je in te schrijven: Leerwiki aanmelden