Tips voor een interview

Tips voor interview

Informatie valt op verschillende manieren te vergaren. Door het stellen van gerichte vragen krijg je direct antwoord op de vragen die je wilt weten, oftewel door iemand te interviewen. Interviews zijn met name bekend van de media, maar ook op de werkvloer en op school bijvoorbeeld komen regelmatig interviews voor. Wanneer je nog nooit een heus interview hebt gevoerd, is het extra belangrijk dat je goed bent voorbereid. Hieronder staat daarom gestructureerd weergegeven hoe je je goed kunt voorbereiden op een interview.

Inleiding

Een interview dient te voldoen aan 2 eisen: 1.Volledigheid → Alle informatie die de interviewer nodig heeft moet hij na afloop hebben verkregen, er mag geen informatie achter gehouden worden of verloren gaan. 2.Betrouwbaarheid → De informatie moet gelijk zijn met de gedachten van de geïnterviewde.

Directieve en non-directieve interviews

Directief interview → De interviewer legt het verloop van het gesprek van tevoren vast dmv het bepalen van de benodigde gegevens en formuleert op basis hiervan de vragen vaak in een gesloten vorm Non-directief interview → Een non-directief interview is bedoeld om achter de mening van iemand te komen of om een beeld van iemand te schetsen. De interviewer is hierbij niet degene die de richting van het gesprek bepaalt.

Voorbereiding van het interview

De eerste stap bij het voorbereiden van een interview is het bepalen van het thema en het doel van het interview. Hieruit volgt vaak welke personen geschikt zijn en welk type interview er het best toegepast kan worden. Vragen kunnen het best opgesplitst worden in hoofd- en deelvragen. Bij een directief interview wordt er een gedetailleerde vragenlijst opgesteld. Met een non-directief interview volstaat het om slechts een aantal aandachtspunten te noteren.

Tijdens het interview

Taken van de interviewer tijdens het interview

  1. Contact maken met de geïnterviewde 2.Vragenlijst afgaan 3.De geïnterviewde stimuleren om de vragen volledig te beantwoorden 4.Interpretaties controleren 5.Het interview afsluiten.

Contact maken

Leg contact met de geïnterviewde door hier de tijd voor te nemen en te laten zien dat je geïnteresseerd bent in de geïnterviewde en duidelijk te omschrijven wat het doel van het interview is.

Vragen stellen

Soorten vragen

  • Open en gesloten vragen:
  • Open vragen: Deze zijn geschikt voor exploratie.
  • Gesloten vragen: Deze zijn bruikbaar als het gaat om feitelijke informatie die geen *interpretatieproblemen kan veroorzaken.
  • Suggestieve vragen: Deze vragen leiden de geïnterviewde al naar het antwoord toe dat de *interviewer wil horen.
  • Vragen om verduidelijking: Deze vragen hebben als doel om een goed begrip te krijgen en *verdieping
  • Directe en indirecte vragen:
  • Directe vragen: Deze gaan gelijk op het doel af.
  • Indirecte vragen: Deze worden geplaatst in een ruimer kader.

Vastleggen van antwoorden

Het vastleggen van antwoorden tijdens een interview kan gedaan worden door middel van aantekeningen te maken. Het nadeel hiervan is echter wel dat je moet kunnen luisteren en schrijven tegelijk. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een cassetterecorder.