Een referentielijst of literatuurlijst volgens APA, hoe doe je dat

Een referentielijst of literatuurlijst volgens APA

De meeste en toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften eisen dat onderzoekers hun artikelen schrijven en inleveren in de stijl van APA (American Psychology Association). Dan gaat het met name om de referenties en verwijzingen. Dat maakt dat de APA-richtlijnen een zeer belangrijke standaard zijn binnen verschillende, en met name sociale, wetenschappen. Het is belangrijk goede referenties en verwijzingen te maken, dat komt de controleerbaarheid en de geloofwaardigheid van een wetenschappelijk verslag ten goede. Daarnaast wordt plagiaat zeer streng bestraft (met name in wetenschappelijk onderwijs) en dienen de verwijzingen naar uitspraken, conclusies of onderzoek van andere auteurs en onderzoekers dus altijd gemaakt te worden. Ten slotte kunnen lezers van een verslag of artikel makkelijk andere artikelen waaraan gerefereerd wordt vinden als de verwijzingen correct zijn.

De referentielijst of literatuurlijst wordt altijd achteraan in het verslag of rapport opgenomen. De lijst bestaat uit ALLE in het verslag gebruikte boeken, tijdschriften, internetpagina’s en dergelijke. Het is belangrijk dat de literatuurlijst volledig is! Anders is er sprake van plagiaat. De beschrijvingen per bron verschillen. Hieronder wordt beschreven hoe de meest voorkomende en belangrijkste referenties eruit moeten zien volgens de richtlijnen van APA. Lees hier hoe je volgens APA een literatuurverwijzing in de tekst maakt.

 

Literatuurlijst volgens APA

APA eisen aan een referentie of literatuurlijst

 • Zorg dat je alle in de rapportage gebruikte literatuur vermeld hebt.
 • Zorg dat je de lijst op alfabetische volgorde ordent.
 • Laat de referentie gewoon links uitgelijnd beginnen, de volgende regel van de referentie laat je inspringen (drie posities)
 • In titels van boeken en artikelen gebruik je alleen een hoofdletter voor het eerste woord van de titel en de subtitel. Wanneer je namen van tijdschriften opschrijft dan gebruik je hoofdletters voor alle woorden in de titel, behalve voor voorzetsels en lidwoorden (bijvoorbeeld: Psychology and Marketing)
 • Zorg dat je na ieder leesteken een spatie plaatst, behalve als er nog een leesteken op volgt.
 • De rangschikking van voorvoegsels van achternamen (bijv. Van, van de, de,) hangt af van de wijze waarop het voorvoegsel gebruikt wordt in het taalgebruik van de betreffende auteur. Als het voorvoegsel een normaal onderdeel uitmaakt van de achternaam, dan wordt dit voor de achternaam geplaatst en in de alfabetisering betrokken.
 • Je moet academische titels niet in een referentie gebruiken.
 • Als je naar meerdere auteurs refereert dan plaats je voor de laatste auteur het &-teken.
 • Wanneer je geen jaartal weet dan zet je op de plaats van het jaartal (z.d.) of (n.d.). Dit staat voor 'zonder datum' of 'no date'.

APA literatuurverwijzing naar een boek

De beschrijving van een boek ziet er als volgt uit. Let op de spaties, punten en komma’s en maak de titel cursief:

Auteur, initialen (jaar). Titel. Plaats: uitgever.

Voorbeelden:

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. New York: The Free Press.

Ball, D. & McCulloch, W. (2006). International Business; the challenge of global competition, 10th edition. New York; McGraw-Hill.

APA literatuurverwijzing naar een tijdschriftartikel

Gebruik in namen van tijdschriften hoofdletters voor alle woorden in de titel (met uitzondering van voorzetsels en lidwoorden). Let ook hier weer op spaties, komma’s en punten en vergeet niet de naam van het tijdschrift en de jaargang cursief te zetten.

Auteur, initialen (jaar). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, jaargang (afleveringsnummer), pagina’s.

Voorbeelden:

Aaker, J.L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.

D’Astous, A., & Levesque, M. (2003). A scale for measuring store personality. Psychology & Marketing, 20, 455-461.

Let op het verschil tussen een jaargang en een volumenummer. Een jaargang verwijst naar het aantal jaren dat een tijdschrift wordt uitgegeven en bestaat uit verschillende afleveringen. Het volumenummer verwijst naar het nummer van de betreffende aflevering.

APA literatuurverwijzing naar een online document

Vergeet bij een online document of artikel niet om aan te geven wanneer deze gevonden is op het internet. Als er van een elektronisch tijdschrift ook een papieren versie bestaat, hoeft alleen naar de papieren versie te verwezen worden. Je kunt dan eventueel achter de titel van het artikel [electronic version] of [elektronische versie] plaatsen. Als er geen papieren versie bestaat, moet naar de URL van het artikel verwezen worden.

Auteur, initialen (jaar). titel. Verkregen op dag, maand, jaar van URL.

Voorbeelden

Smits, M. (2005). Unilever knuffelt Aldi. Verkregen op 20 september, 2006 van http://www.marketing-online.nl/nieuws/index2005-43.html

Richardson, P.S., Dick, A.S., & Jain, A.K. (1994). Extrinsic and intrinsic cue effects on perceptions of store brand quality [Elektronische versie]. Journal of Marketing, 58, 28-36.

Overige APA literatuurverwijzingen naar veel voorkomende documenten

 • Hoofdstuk van een auteur uit een bundel

Mandler, G. (1982). The structure of value: accounting for taste. In: Clark, M.S., & Fiske, S.T. (eds), Affect and cognition: the 17th annual Carnegie symposium (pp3-36). Hillsdale, NJ: Erlbaum

 • Krantenartikel

Dieperink, G. (2002, 22 oktober). Crisis slaat ook toe in de zorg. De Volkskrant, pp. A1,A4.

 • Instantie of groep als auteur

World Health Organization (2009). Poverty in Africa and the Middle East. London, Free Press.

Links

Hoe maak je een literatuurverwijzing volgens APA

Sneller leren lezen en beter leren onthouden

Zelf een UPC storing oplossen