Niet meer doen dan je werk

Je werk doen

Werken

Het lijkt er in veel organisaties steeds meer op, dat de werknemers niet meer doen dan wat er van hun verwacht wordt, hun werk. Helaas is het verwachtingsniveau ten aanzien van dat werk niet erg hoog. Dus wordt er ook niet veel gedaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat het juist de verwachtingen van anderen zijn, die mensen aanzetten om meer kwaliteit te leveren. Met natuurlijk de uitzondering die de regel bevestigt.

꜈ Index

Werken

Minister President Rutte
Tegenwoordig wordt veelal beweerd dat het voor mensen belangrijk is om te werken. Het is namelijk een bron van inkomsten, overigens vooral voor de overheid. De gemiddelde Nederlander werkt namelijk 2 dagen in de week voor de overheid, naast al die miljoenen Nederlanders die direct in dienst zijn van de overheid of betaald worden van belastinginkomsten. Maar werk is ook een belangrijk instrument om mensen in contact met zijn medemens te houden, tenminste dat is een onbewezen gedachtengang. Verder houdt werk mensen lenig van geest, tenminste als ze geen geestdodend werk doen, zoals bijvoorbeeld in fabrieken met lopende banden.

Toch is werk niet alles zaligmakend. Zo zorgt werk voor meer arbeidsongeschikten, dan thuiszitten. Werk zorgt voor veel menselijk contact waarbij mensen niet voor zichzelf durven opkomen omdat ze bang zijn hun werk kwijt te raken. Werk zorgt ervoor dat mensen zichzelf kwijtraken, omdat ze zichzelf vereenzelvigen met hun werk. Soms zelfs met het gevolg dat ze binnen een jaar na hun pensioen om onverklaarbare redenen overlijden. Of zodra ze hun werk verliezen in een depressie raken. Hoewel sommige deskundigen nu zullen beweren, dat die depressie er waarschijnlijk al in latente vorm was en het juist het werk was dat voorkwam dat het manifest werd.

Werk is dus helemaal niet zo positief als wel vaak wordt gebracht. De enige die er eigenlijk voordeel aan heeft als iedere Nederlander werkt is de partij die volledige werkgelegenheid propageert, de Nederlandse overheid. Want voor werkgevers is 100% werkgelegenheid een onmogelijke situatie, omdat de arbeidsmarkt dan geen flexibiliteit kent, wat waarschijnlijk leidt tot torenhoge salarissen. Verder maakt 100% werkgelegenheid de werknemers nog luier dan ze nu al zijn. Want je merkt steeds vaker dat werknemers eigenlijk niet meer doen dan wat ze zelf denken dat ze moeten doen.

꜉ Index

Niet meer doen

Waaraan merk je dan dat werknemers eigenlijk niet meer doen dan hun werk. Laat we eens een paar zaken opsommen:

 1. Een opleider als InHolland levert alumni af, met HBO onwaardige diploma’s. Het blijkt dat het mogelijk was om met een gesprek 10 studiepunten te incasseren, terwijl er geen gesprek was gevoerd.
 2. Oudere werknemers in het onderwijs hebben een regeling waardoor ze meer uren vrij krijgen per week, naarmate ze ouder worden, zonder dat ze gekort worden op hun inkomen. Helaas compenseert de overheid niet voor deze regeling, zodat het voor scholen onbetaalbaar wordt om oudere leerkrachten in dienst te hebben. Dit terwijl de overheid wil dat iedereen tot zijn 65ste en straks 66ste levensjaar werkt.
  Wandelende bejaarde
 3. Werknemers verbergen zich achter de regels die hun werkgever hun oplegt als een klant hun om garantie vraagt, zonder hun werkgever attent te maken op de tegenstrijdigheid met de Nederlandse consumenten wetgeving. Zo heb je als consument 6 maanden garantie zonder iets te hoeven bewijzen en nog een 6 maanden waarin je moet bewijzen dat je het product correct hebt behandeld. Veel werknemers beginnen meteen met te vragen of je het product wel goed hebt behandeld, zelfs als je nog drie maanden garantie zonder vragen hebt.
 4. Webwinkels beweren dat je slechts garantie krijgt zoveel als zij van hun leverancier krijgen. Terwijl de Nederlandse wetgeving stelt dat ieder product met uitzondering van bederfelijke een jaar garantie heeft.
 5. Als je bij de politie aangifte gaat doen van diefstal of oplichting, dan word je aangifte niet opgenomen, maar krijg je te horen dat het de officier van justitie is die beslist of er iets mee gedaan zal worden. Wil je nog steeds aangifte doen, dan is dat jouw zaak. Maar reken erop dat bij bedragen onder de vijfduizend Euro je aangifte in de la verdwijnt.
 6. Je wordt als Nederlander verplicht om je overal te kunnen legitimeren, met als smoes de verhoogde terrorisme dreiging sinds Al Queda bestaat. Maar vervolgens moet je zelf die legitimatie kopen. Terwijl we allemaal weten dat terroristen er juist voor zullen zorgen dat ze niet opvallen. Terreur werkt nu eenmaal alleen goed als de dader opgaat in zijn omgeving. Je wilt namelijk de maatschappij die je terroriseert intern verdeelt maken. Dat kan alleen als de leden van die maatschappij bang voor elkaar zijn, dus moet de terrorist lijken op de mensen die hij bang wil maken.
 7. De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsgebouwen. In de meeste gemeenten betekent dit jarenlang uitstellen van het groot onderhoud aan de gebouwen. Met als gevolg veel Nederlandse schoolgebouwen die volgens arbo wetgeving niet geschikt zijn als werkplek.
 8. Je mag in Nederland alleen in uitzonderlijke situaties iemands sekse, geloofsovertuiging en leeftijd als selectie criterium stellen voor een vacature. Toch staan heel veel vacatures vol met begrippen die te maken hebben met leeftijd, sekse en andere discriminerende eisen. Wil je een werkgever hier op aanspreken, dan kom je of terecht in de situatie van welwillendheid of in de lange lijst van klagers bij de commisie gelijke behandeling. Waarna het een paar jaar kan duren voordat je gelijk krijgt.
 9. Nederlandse wetgeving legt werkgevers en ondernemers allerlei verplichtingen op. Maar de personen die van deze wetgeving voordeel zouden moeten hebben, moeten zelf naar de rechter om het voordeel te krijgen. Vervolgens kost de gang naar de rechter en het uitvoeren van de beslissing zoveel meer dan het voordeel dat de wetgeving hun oplevert, dat het geen zin heeft om het wettelijke recht te halen. Wat eigenlijk betekent dat de opgelegde verplichtingen eigenlijk niet bestaan en de wet een wasse neus is.
 10. Scholen proberen zoveel mogelijk leerlingen aan te nemen, ook leerlingen die niet goed in het profiel passen van het type onderwijs dat wordt aangeboden. Dat deze leerlingen vervolgens het onderwijsproces verstoren en leiden tot een toename van het aantal zieke leerkrachten is ondergeschikt aan de inkomsten die de leerlingen opleveren. Terwijl die extra inkomsten vervolgens opgaan aan het inhuren van vervangers voor de zieke docenten.
 11. Veiligheidstrainingen worden tot een minimum beperkt, bijvoorbeeld alleen aan het begin van iemands loopbaan. Vervolgens worden werknemers gedwongen om onder zo'n tijdsdruk te werken, dat het werken volgens de geleerde veiligheidsprotocollen onmogelijk wordt. Met een toename van het aantal bedrijfsongelukken en vertraging van de werkzaamheden tot gevolg. Waardoor de tijds- en werkdruk op de overige werknemers toeneemt, wat weer een toename van het aantal fouten en ongelukken tot gevolg heeft.

Wat je aan deze opsomming ziet is dat werknemers en werkgevers niet meer doen dan hun werk. Waarbij nadenken over het feit of hun werk ook het gewenste en bedoelde effect heeft niet tot de taken van de werknemers behoort. Werk lijkt niet bedoeld te zijn om plezier aan te beleven. Voor de meeste werknemers en -gevers is het slechts bedoeld om geld mee te verdienen, zonder dat er nagedacht hoeft te worden over hoe je er zelf plezier aan kunt beleven en de klant plezier kunt geven.

꜊ Index

Verwachtingen

Verwachtingen
Het vreemde is echter dat zodra werknemers het idee hebben dat hun werkgever meer van hun verwacht ze ook meer gaan doen. Maar wat nog vreemder is, is dat werknemers het ook nog leuk gaan vinden als ze meer mogen doen, omdat er meer van hun verwacht wordt. Vaak kost het even een gewenningsperiode als werknemers het niet gewend zijn. Maar als ze eenmaal gewend zijn doen de meeste werknemers het zelfs beter dan verwacht. Het enige wat een werkgever daarvoor hoeft te doen is in zijn gedrag te laten blijken dat hij verwachtingen heeft van zijn werknemers. Dus als je verwacht dat je medewerkers klantgericht zijn, dan geef je ze de mogelijkheid om klantgericht te zijn. Dat doe je bijvoorbeeld door een duidelijk kader te stellen van wat je bedoelt met klantgericht en vervolgens laat je de medewerker dat kader invullen. Waarbij je overigens niet de medewerker in het diepe gooit, door alleen maar een kader te stellen. In plaats daarvan maak je eerst voor jezelf duidelijk wat je van je medewerkers verwacht, hoe je dat kunt laten blijken in je gedrag en dan vertel je je werknemers wat je van ze verwacht en hoe je dat gaat laten blijken.

Vervolgens kun je verwachten dat werknemers meer zullen doen dan je verwacht, want als je mensen het vertrouwen schenkt dat ze iets kunnen, zullen ze laten zien dat je gelijk hebt.

꜋ Index

Extra

Afbeeldingen

Werken via Imageafter

Minister President Rutte door De minister-president

Wandelende bejaarde door Günter Havlena / pixelio.de

Verwachtingen door Pleuntje

Index van koppen

꜌ Je werk doen
꜑ Werken
꜐ Niet meer doen
꜏ Verwachtingen
꜎ Extra
꜍ Afbeeldingen
ꜛ Index van koppen


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden