Wat is het AMBER Alert

Inleiding

Onze kinderen zijn ons heel erg dierbaar en het is dan ook verschrikkelijk als ze iets overkomt. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat (je) kinderen veilig kunnen leven. Denk aan het geven van voorlichting en wijzen op gevaarlijke situaties. Het is echter, hoe jammer ook, geen uitzondering dat er wél iets ergs gebeurd met een kind. Geregeld raken kinderen vermist. Om ervoor te zorgen dat de kans wordt vergroot op een veilige thuiskomst, wordt sinds enkele jaren in onder andere Nederland het AMBER alert ingezet. Maar wat is dit eigenlijk en hoe werkt deze opsporingsmethode?

Geschiedenis

Op 13 januari 1996 werd in de Verenigde Staten van Amerika het jonge meisje Amber Hagerman ontvoerd en later vermoord. Ze was pas 9 jaar oud. De ontzetting om deze gruweldaad was groot in het hele land. Men was het erover eens: dit soort gebeurtenissen moeten in de toekomst voorkomen worden. Het AMBER alert was het gevolg. Wanneer er een kind vermist wordt en er wordt gevreesd voor het leven van het kind, zou het AMBER alert worden ingezet. Sinds de oprichting in Amerika hebben veel andere landen over de hele wereld dit of een soortgelijk alert ingevoerd. In verschillende staten van Amerika heeft dit opsporingsmiddel een andere naam, bijvoorbeeld Levi’s Call. Deze alerts zijn genoemd naar vermiste kinderen uit de desbetreffende staten. Naar schatting zijn ongeveer 600 kinderen in de VS al gered door AMBER.

Werking van AMBER alert

Via verschillende media kan een AMBER alert naar de bevolking worden overgebracht. Dit alert omvat een opsporingsbericht met pasfoto, de belangrijkste (uiterlijke) kenmerken van het kind en informatie over de plek waar hij/zij het laatst gezien is. Het opsporingsbericht wordt getoond op de televisie in bepaalde programma’s of tijdens reclameblokken. Ook kan het bericht te horen zijn op de (landelijke) radio, wordt getoond op honderden websites. Verder kan het te zien zijn op reclame- en matrixborden en wordt het bericht verstuurd via SMS en e-mail. Inmiddels hebben zo’n 1,2 miljoen Nederlanders zich aangemeld voor de SMS-dienst van AMBER Alert Nederland.

Niet voor ieder kind dat vermist wordt, wordt gelijk een AMBER alert verstuurd. Er zijn verschillende criteria waar een vermissingszaak aan moet voldoen voordat het Landelijk Bureau van Vermiste Personen, een AMBER alert uitzendt.

Het eerste criterium is dat het gaat om een persoon die jonger is dan 18. AMBER is namelijk alleen voor vermiste kinderen bedoeld. Ook wanneer 18+’ers wegens geestelijke problemen functioneren als een kind, wordt er geen alert uitgezonden. Verder moet de gezondheid of het leven van een kind in gevaar zijn. Het kan gezegd worden dat er altijd rekening met een levensbedreigende situatie gehouden moet worden wanneer een kind is vermist. Daarom moet dit criterium per zaak erg goed onderzocht worden. Het derde criterium is dat er genoeg informatie over het kind ter beschikking moet zijn. Zo moet er een duidelijke pasfoto zijn die in het opsporingsbericht gebruikt kan worden en moeten verschillende kenmerken over de situatie bekend zijn. Denk daarbij aan het merk van de auto waarin een kind voor het laatst gezien is. Tenslotte is het belangrijk dat het kind nog maar kortgeleden vermist is. Wanneer aan al deze criteria wordt voldaan, is de kans het grootst dat het kind wordt gelokaliseerd en uiteindelijk hopelijk ook gevonden wordt. Nu kan het AMBER alert worden uitgezonden. Via de website www.amberalertnederland.nl kun je alle informatie over inschrijving vinden.

In de praktijk

Sinds eind 2008 wordt het AMBER alert ook in Nederland gebruikt. Jaarlijks wordt ongeveer vier keer dit opsporingsbericht uitgegeven. In februari 2013 was AMBER inmiddels al 13 keer gebruikt. In de helft van de gevallen heeft het AMBER alert er voor gezorgd dat de kinderen weer zijn teruggevonden. Het succesgetal van 50% is erg hoog. Bovendien blijkt ook dat het AMBER alert heel erg snel heel veel mensen bereikt. Door advertenties op websites, SMS’jes en dergelijke was het, bij de uitzending van het alert in maart 2010, het geval dat binnen 24 uur al meer dan 6 miljoen Nederlanders het alert hadden gezien, gehoord, of gelezen.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het AMBER alert perfect werkt. Er is echter ook verschillende malen kritiek geleverd op de gang van zaken rondom het alert. In maart 2010 raakte Milly Boele vermist. Enkele dagen later werd hij levenloze lichaam gevonden in de tuin van een buurman. Velen menen dat het AMBER alert in deze zaak te laat werd uitgegeven. Zou Milly kunnen zijn gered wanneer het alert eerder was uitgezonden? De toenmalige Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin zei dat de alerts voortaan eerder uitgezonden moesten kunnen worden. Hij heeft regels gemaakt met politiekorpsen waardoor dit ook daadwerkelijk moet gebeuren. In 2012 echter werd het lichaam van Jennefer van Oostende gevonden in Rotterdam. Weer laaide dezelfde kritiek op als het geval was bij Milly Boele. Het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) reageerde door te zeggen dat het alert niet eerder afgegeven kon worden. Wanneer er namelijk bij iedere vermissing binnen een paar uur een AMBER alert afgegeven zou worden, zou de effectiviteit van het alert afnemen. In het grootste deel van de gevallen zou namelijk blijken dat het kind ‘’gewoon’’ was weggelopen of iets dergelijks. Het alert moet erg voorzichtig worden ingezet. De effectiviteit moet behouden blijven en de interesse van Nederlanders om hieraan deel te nemen moet ook worden vastgehouden.

Conclusie

Het AMBER alert is een manier om vermiste kinderen op te sporen. Het alert is genoemd naar het Amerikaanse meisje Amber dat vermist was en later gruwelijk bleek te zijn vermoord. Sinds 2008 is AMBER werkzaam in Nederland. Via televisie, radio, internet, SMS en reclameborden wordt een opsporingsbericht uitgezonden wat ervoor moet zorgen dat het kind zo snel mogelijk getraceerd en teruggevonden wordt.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden