Hoe verkrijg je een Attestatie de Vita, Bewijs van In leven zijn

.//. Het bewijs van in leven zijn, ook wel attestatie de vita genoemd, is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is.

Wat heb je- en hoe kom je eraan .//.

Wat heb je aan een attestatie de vita

Dit uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties.

Hoe kom je aan een attestatie de vita

U kunt een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor de aanvraag kunt u ook iemand machtigen. Bij sommigen gemeenten kan de aanvraag online geschieden, per email of brief. Daarbij zijn de volgende documenten noodzakelijk:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • eventueel: de brief van uw pensioenfonds;
  • in geval van machtiging: een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde én een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.
  • in het algemeen kost een attestatie de vita 8 EURO

.//.

.//.