Hoe verkrijg je een legalisatie van een handtekening

Inleiding

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is.

Wanneer heeft een legalisatie nodig en hoe komt u eraan!

Stappen

Wanneer heeft u een legalisatie nodig?

  • U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van een handtekening nodig als u een niet-Europeaan bent en een visum nodig heeft om in een land te verblijven. Het visum moet u aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Hiervoor heeft u eerst een verklaring nodig van iemand uit Nederland. Deze (garantie)verklaring houdt in: ik wil u opvangen in Nederland en ik sta garant voor alle kosten. De handtekening (van de gastheer/gastvrouw) moet dan eerst door de burgemeester voor echt te worden verklaard.
  • In het handelsverkeer kan een 'wederpartij' de legalisatie van een handtekening eisen. Ondernemers kunnen zelf ook om een legalisatie van de handtekening van de wederpartij vragen, als zij er zeker van willen zijn dat degene die een document ondertekent, hiertoe ook bevoegd is. Deze kan worden verkregen bij de KVK.

Hoe verkrijgt u een legalisatie van een handtekening?

  • U kan een handtekening legaliseren bij uw gemeentenhuis.
  • De kosten liggen in het algemeen rond de 8EURO

Tips

Ook bij andere instantie kan er sprake zijn van een legalisatie van een handtekening:

  • Notatiskantoren
  • Kamer van koophandel

Notariskantoren

Als u partij bent in een notariële akte hoeft u niet in alle gevallen in persoon op het notariskantoor te verschijnen om bij het passeren van de akte aanwezig te zijn en de akte zelf te ondertekenen. Vaak kunt u een ander (een mede-partij die wel aanwezig zal zijn of een medewerker van het notariskantoor) volmacht geven om (mede) namens u de akte te ondertekenen. De volmacht wordt dan aan u toegezonden, welke u na ondertekening terugstuurt tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Kamer van Koophandel

Met de legalisatie van een handtekening verklaart de Kamer van Koophandel dat een document is ondertekend met een 'wettige' handtekening. De KvK beoordeelt hierbij op basis van de gegevens in het handelsregister, of de ondertekenaar bevoegd is het document te tekenen. Ook controleert de Kamer van Koophandel of de geplaatste handtekening dezelfde is als degene die gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel . Dit biedt extra rechtszekerheid.

Handige links