Hoe komt men in Nederland aan een wapenvergunning

Inleiding

In Nederland hebben verschillende incidenten met vuurwapens, waaronder het schietincident in Alphen aan den Rijn , bij veel mensen voor verbijstering gezorgd. Tristan van der Vlis, die het bloedbad in Alphen aan den Rijn aanrichtte, bleek zelfs een wapenvergunning te hebben voor drie wapens. Dat gaat er bij veel mensen niet in en deed vragen rijzen omtrent wapenbezit en -vergunningen in Nederland. Is het zo eenvoudig om in Nederland legaal een of meerdere wapens te mogen bezitten? Aan welke voorwaarden moet men voldoen? En hoe zit dat in andere Europese landen?

Hoe kom ik aan een wapenvergunning?

Een wapenvergunning moet worden aangevraagd. Dit kan bij de politieafdelingen 'bijzondere wetten' of 'bestuurlijke politiezorg'. Voor het indienen van de aanvraag zullen een aantal formulieren moeten correct moeten worden ingevuld. Vervolgens wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden voor afgifte van een wapenvergunning voldaan is. De politie zal alleen wapenvergunningen verstrekken aan sportschutters, wapen- en munitieverzamelaars, schietcentra en jagers. En dat geschied altijd onder strikte constructieve voorwaarden. Voldoe je niet aan een of meer van de voorwaarden, dan zal negatief op de aanvraag worden beslist.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning?

Er zijn verschillende voorwaarden opgesteld voor verschillende wapenvergunningen. Zo is het van belang voor welk soort wapen een aanvraag wordt ingediend. Ook is het belangrijk waarvoor het wapen zal worden gebruikt. Een wapen voor sportbeoefening behelst andere voorwaarden dan een wapen voor de jacht. De aanvrager mag geen strafblad hebben.

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste 8 of 4 jaar een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd, ook al bent u daarvoor (nog) niet veroordeeld. Beperkte geldigheid wapenvergunning

Een wapenvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na het verkrijgen van een wapenvergunning moet u zich aan bepaalde voorschriften houden, anders raakt u uw vergunning kwijt. Een voorbeeld van zo’n voorschrift is dat u uw wapens en munitie gescheiden moet opbergen in een speciale wapenkluis. Nepwapens verboden

Nepwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn, maar ook aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Het is strafbaar om in het buitenland een namaakpistool te kopen en dat mee te nemen naar Nederland.

Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze voorwerpen. Wie nepwapens in zijn of haar bezit heeft, krijgt direct een proces-verbaal. De boete bedraagt maximaal € 270. Iedereen met een nepwapen is strafbaar. Ook jongeren worden strafrechtelijk vervolgd.

Herkomstlink

Herkomstlink van deze tekst

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden