Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift

Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift.

Tegen een besluit van de overheid kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het kan gaan om een verzoek om planschade dat u heeft gedaan en wat is afgewezen of wat voor een veel te laag bedrag is toegewezen. Een andere situatie is dat uw omgevingsvergunning is geweigerd, of juist de vergunning voor uw buurman is verleend terwijl u het hier helemaal niet mee eens bent!

Algemene Wet bestuursrecht

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient dit besluit door de overheid heroverwogen te worden indien u een bezwaarschrift indiend. Dit dienst schriftelijk te gebeuren, met daarin een aantal relevante gegevens zoals het besluit waar u bezwaar tegen indiend, de gronden van bezwaar, uw adresgegevens en handtekening. U kunt ook en pro-forma bezwaarschrift indienen en naar aanleiding daarvan zal er u een termijn worden aangeboden waarbinnen u deze gronden van bezwaar kunt aanvullen. Nadat het bezwaarschrift is ingediend, komt er een hoorzitting waarin uw bezwaren kunnen worden toegelicht. Dit zijn openbare hoorzittingen en u kunt een gemachtigde of belangstellende meenemen. Uiteindelijk komt er een beslissing op bezwaar en afhankelijk van de uitkomst hiervan kunt u hiertegen in beroep gaan. Indien het spoedeisend is kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen.

De samenleving juridiseert

Een tendens van de laaste jaren is dat de samenleving juridiseert. Voor u het weet belandt u als ondernemer of particulier in een situatie waarin u behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Uiteraard kunt u dan een beroep doen op het grote aanbod in de advocatuur. U zult echter geconfronteerd worden met hoge tarieven. Een rechtsbijstandsverzekering kan u een goedkoper alternatief bieden. Wanneer een zaak echter in de ogen van de verzekeringsmaatschappij niet haalbaar is of wanneer deze haar teveel uren zal kosten, dan zal geprobeerd worden om u als rechtzoekende ertoe te bewegen af te zien van juridische stappen.

CH juridisch advies voorziet in juridische bijstand met een persoonlijke benadering waarbij uzelf de regie voert. Dit tegen een aanzienlijk lager tarief dan in de advocatuur wordt gerekend. De ideale balans dus voor u!

Wij zijn gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht maar kunnen u ook van dienst zijn op andere rechtsgebieden. Onze werkzaamheden bestaan uit adviseren, bemiddelen en waar nodig procederen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Via deze website vindt u meer informatie over ons en kunt u met ons in contact komen.

Wie zijn wij?

CH juridisch advies is een adviesbureau dat wordt gedreven door twee vakkundige juristen die ervaring hebben in juridische functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Wij beschikken over actuele kennis van het ruimtelijk bestuursrecht. De kern van onze werkzaamheden bestaat uit het procederen in het ruimtelijk bestuursrecht zowel voor als tegen de (lokale) overheid.

Uit ervaring blijkt echter dat er via het minnelijke traject het nodige te regelen valt. Hiermee kan onnodig procederen voorkomen worden en kan meer energie gestoken worden in het vinden van daadwerkelijke oplossingen. Naast onze juridische capaciteiten beschikken wij dan ook over die vaardigheden die nodig zijn om tot minnelijke oplossingen te komen.

CH juridisch advies hecht veel waarde aan duidelijke communicatie en heldere advisering. Juristen krijgen nogal eens het verwijt dat zij alleen hun eigen taal spreken die enkel door juristen wordt begrepen. Wij spreken ook uw taal zodat u in staat bent om de regie te houden over uw zaak!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden