Waar kan ik terecht met vragen over mijn lening of hypotheek

Informatiebronnen voor de consument

Consumentenorganisaties zijn begin jaren 50 begonnen met het opkomen voor de belangen van de consument. Dit kwam doordat er destijds veel onveilige financiële producten (leningen of hypotheken) waren en geknoei met inhoud van die producten. Men deed onderzoek en bracht allerlei wanpraktijken aan het licht.

Nu, 50 jaar later, is de situatie anders. Nederland is vrij ver met het vastleggen van wetgeving ter bescherming van de consument. Consumenten moeten goede keuzes kunnen maken en hiervoor hebben zij informatie en vooral vergelijkende informatie nodig. Vanuit het richten op een betere wetgeving zijn consumentenorganisaties zich gaan richten op het beter functioneren van de martkt.

Vanuit de Overheid

De consument kan terecht bij verschillende instellingen als hij of zij vergelijkende informatie wil of advies zoekt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de organisatie waar consumenten terecht kunnen voor informatie over financiële zaken. Dit is georganiseerd vanuit de overheid. Vanuit de markt zelf zijn er het NIBUD en de Consumentenbond als informatiebronnen voor de consument.

De Consumentenbond

De consumentenbond neemt als organisatie in onze maatschappij een onafhankelijke positie in en behartigt de belangen van de consument. Zij is onafhankelijk en niet vatbaar voor politieke belangen of belangen van andere partijen als het bedrijfsleven. De belangrijkste taken van de Consumentenbond zijn het analyseren, vergelijken, toetsen, adviseren en waar nodig eisen stellen om een betere positie van de consument te bewerkstelligen. Als lid van de consumentenbond kan men er naast allerhande financieel advies en productadvies, ook terecht voor juridisch advies.

NIBUD

Het nationaal insituut voor budgetvoorlichting informeert en adviseert over geldzaken van de consument. Het doet daarnaast ook onderzoek naar geldzaken van de consument. Het instituut communiceert met de consument via brochures en software, via internet en via de landelijke en regionale pers, De NIBUD krijgt inkomsten van cursussen, producten en het doen van onderzoek voor derden. Daarnaast krijgt het NIBUD subsidie van de overheid en geld van banken en andere financiële dienstverleners. Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden