Hoeveel verdient een europarlementslid

Het Europees parlement

Het Europees parlement bestaat uit 736 leden die rechtstreeks verkozen werden door de burgers uit de 27 lidstaten van de Europese Unie. Het parlement heeft zetels in Brussel en Straatsburg. Als taak voeren zij de vertegenwoordiging van de burgers uit. Ze stellen ook wetten op die belangrijk zijn in het dagelijks leven. Enkele bevoegdheden zijn vrij verkeer van goederen, Europese begroting, gelijke kansen, mileubescherming en vervoer. Het aantal leden wordt bepaald naargelang het aantal inwoners van het land. Voor Nederland zetelen er 25 parlementsleden, voor België 22. Hoeveel verdienen die parlementsleden nu eigenlijk?

Loon

Wie in loondienst is van de Europese gemeenschap verdient veel geld zegt men vaak. Hier lees je wat men bedoelt met 'veel geld'.

Basisloon

Elk parlementslid, afkomstig van welke lidstaat ook, verdient evenveel. Het basisloon van een parlementslid bedraagt 7.956,87 euro bruto. Na aftrek van de gemeenschapsbelasting en de ongevallenverzekering blijft er 6.033,87 euro netto over. De lidstaten kunnen hier nog wel nationale belastingen op heffen maar doen dat niet allemaal.

Vergoedingen

Het is vooral bij de vergoedingen dat er grote bedragen worden verdiend. Zo heeft elk lid recht op een aanwezigheidspremie. Bovenop zijn basisloon krijgt een parlementslid 304 euro extra per dag dat hij aanwezig is op een officiële vergadering. Wie dus gewoon 5 dagen per week gaat werken, zoals in een normale job, ontvangt ruim 6000 euro extra. Die premie zou het verblijf, de maaltijden en andere onkosten voor de aanwezigheid moeten dekken.

Een parlementslid heeft natuurlijk ook onkosten. Om zijn aankoop en onderhoud van computermateriaal, de verzendings-, administratie- en telefoonkosten te betalen ontvangt men 4299 euro per maand.

Woon-werk verkeer

De parlementsleden moeten natuurlijk ook op hun werk geraken. Net zoals vele arbeiders en bedienden wordt dit door de werkgever gesubsidieerd. Sommige arbeiders hebben recht op een gratis abonnement op het openbaar vervoer, andere krijgen een bedrijfswagen maar vele werknemers krijgen gewoon niets. Wie niets krijgt kan via de belastingen een som van 15 eurocent per kilometer terugvorderen. De Europarlementsleden moeten weliswaar iets verder naar hun werk reizen. Als compensatie krijgen ze daarvoor hun volledige reissom terugbetaald. Gelukkig geldt dit ook voor reizen in eerste klasse. Rijden ze zelf met de wagen krijgen ze 0.50 cent per kilometer en een vergoeding voor extra reiskosten.

Reisvergoeding

De parlementsleden gaan natuurlijk ook op werkbezoek in het buitenland. Dat daar lekker gegeten en comfortabel geslapen moet worden is belangrijk. De jaarlijkse reisonkosten vergoeding van 4.243 euro zorgt daar gelukkig voor.

Conclusie

De president,de voorzitters en commissarissen van de Europese Gemeenschap zitten nog ruim boven dit bedrag. Daarnaast zijn er nog honderden medewerkers en bedienden die dan weer wat minder verdienen. Maar globaal gezien worden de werknemers van Europa royaal vergoed voor hun geleverde werk. In 2009 werd er door de Europese Commissarissen alleen al ruim 4.000.000 euro gespendeerd aan relatiegeschenken, diners en reizen. Europa kost de belastingbetaler dus handenvol geld. En voor de publieke opinie zijn deze bedragen waanzinnig hoog. Vooral omdat Europa ook een log administratief apparaat is waar de man in de straat weinig resultaat van merkt. De herinnering aan dit artikel zal de volgende keer in het stemhokje misschien nog wel eens door je hoofd flitsen...

Bron cijfers: www.vacature.com


Reacties (1)

Reageer
Bervoets Kenny reageerde 10 jaar geleden
16 Apr 13:36
Het is n schande dan ze zoveel verdienen.en wij als gewone werkmens moe continu inleveren en betalen.er is geen toekomst meer in België voor de jeugd.echt erg!!!!