Moskee op ground zero

Ground zero

Elk jaar op 11 september vindt er in New York een herdenkingsplechtigheid plaats. Op de plaats waar de verschrikkelijke aanslagen van 11 september gepleegd werden op de WTC torens leest men dan de namen van alle slachtoffers voor. De plannen voor een monument en een nieuw complex op ground zero zijn klaar en worden volgend jaar voltooid. Eén van de bouwplannen in de buurt van ground zero bevat een plan voor een islamitisch centrum met een moskee. Dit zorgt voor hevige protesten in Amerika. Ook voorstanders laten zich niet onberoerd en beide partijen demonstreren in de straten van New York.

Tegenstanders

Vele amerikanen zijn tegen de oprichting van een moskee in de buurt van ground zero. Een argument dat vaak aangehaald wordt is dat de oprichting van een islamitische moskee een gebrek aan respect toont voor de slachtoffers. De daders van de aanslagen misbruikten immers de islam als motief voor hun aanslagen. Een ander gevoel dat leeft onder de tegenstanders is dat men de moskee beschouwt als een overwinningsmonument voor de moslim terroristen.

Volgens sommige christenen zijn de aanslagen van 11 september 2001 wegens de Koran gepleegd. Zij willen naar eigen zeggen een einde maken aan het fabeltje dat de islam een vreedzame godsdienst is.

In het kader van het protest is ook nederlands politicus Geert Wilders naar New York gereist om te speechen na de demonstratie. Een predikant uit Florida had ook een koran verbranding aangekondigd. Uit internationale en binnenlandse veiligheidsoverwegingen werd dit plan echter niet uitgevoerd. Het zorgde in de moslimwereld uiteraard voor hevig protest.

Voorstanders

Eén van de belangrijkste voorstanders van de bouw van de moskee is president Barack Obama. Hij pleit voor tolerantie en gezond verstand. Obama wil aantonen dat de Verenigde Staten bepaalde waarden zoals vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid hoog in het vaandel dragen. Hij benadrukt ook dat de moslimterroristen de islam misbruiken voor hun laffe daden. De USA is in oorlog met Al Qaeda, niet met de islam.

Andere voorstanders beroepen zich ook op de godsdienstvrijheid. Ze vinden dat de amerikaanse moslims niet moeten boeten voor een kleine minderheid die hun godsdienst misbruikt. Ook de amerikaanse moslims, zo'n 2,5 miljoen, krijgen het soms hard te verduren dankzij de aanslagen.

Conclusie

Na 9 jaar zijn de gemoederen en emoties nog steeds niet bedaard, hetgeen natuurlijk logisch is. Maar voor het vredesproces zijn de huidige ontwikkelingen geen goede zaak.

Beide partijen halen argumenten aan die begrijpelijk zijn. Een compromis kan misschien de oplossing bieden. Het bouwen van een moskee in de buurt van ground zero kan ook een platform bieden voor de moslims om zich te kanten tegen moslimterrorisme. In de moslimwereld worden de aanslagen zelden openlijk veroordeeld. Op deze plaats een statement in die zin maken zou beide partijen dichter bij mekaar kunnen brengen. De locatie van de moskee wijzigen en op een iets verdere ligging van ground zero plannen zou misschien ook minder negatieve gevoelens oproepen.

Zowel het christendom als de islam zijn vreedzame godsdiensten en zouden vreedzaam moeten kunnen samenleven. Maar zolang extremisten hun godsdienst blijven misbruiken voor hun terreur te zaaien blijven er spanningen bestaan.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden