Hoe moet je stemmen

Graag stemadvies

Wanneer je niet makkelijk kunt beslissen voor welke partij je stemt, dan kan je stemadvies inwinnen op enkele internetsites. Daartoe vul je de vragen in die daar over verschillende maattschappelijke aspecten worden gesteld. Wanneer je antwoorden hebt ingevuld, zal men je aan het einde van de rit melden welke partij(en) het dichtst bij jouw ideeën aansluit(en). Het zou weleens kunnen dat je ideeën overeenstemmen met een partij waarvan je dat zeker niet had gedacht. (zie http://www.politicsinfo.net)

Hoe hieraan aan beginnen

Je kunt natuurlijk ook zelf overwegen op welke partij je gaat stemmen. Daartoe hebbben wij een tabel gemaakt die je kunt in- en aanvullen met de hulp van informatie over partij standpunten die je vindt op folders, in de kranten, op radio en televisie en op het internet. Hoe ga je te werk?

Tips en trukjes

  • Noteer (klassikaal) een aantal maatschappelijke problemen / aspecten die je belangrijk genoeg acht om in de verkiezingsfolders terug te vinden. (Enkele voorbeelden: wapens, drugsbeleid, migrantenstemrecht, werkgelegenheid ... ) Noteer die bovenaan bij 'standpunt i.v.m.......... ';
  • overloop alle aspecten en quoteer ze. Geef ze punten van 1 t.e.m. 10 in volgorde van belangrijkheid. Wanneer voor jou de standpunten in verband met milieu het belanggrijkste zijn, noteer je daarbij 10 punten. Geef alle verschillende aspecten een verschilllende quotering;
  • vul nu, aan de hand van documentatie, alle vakjes in met de verschillende partijstanddpunten;
  • overloop nu verticaal alle standpunten van de verschillende partijen in verband met hetzelfde aspect en evalueer / quoteer elk standpunt. De punten die je toekent, kunnen maximaal het aantal punten zijn dat je bovenaan bij die rubriek hebt genoteerd. Wanneer je dus aan bijvoorbeeld jeugdbeleid maximaal 7/10 hebt toegekend, kan een partij met zijn standpunt voor dat aspect nooit meer dan 7 punten scoren;
  • wanneer je alle partijen op alle standpunten hebt gequoteerd, tel je horizontaal alle resultaten op. De partij die de hoogste score behaalt, zou in principe de partij moeten zijn waarvoor je kiest. Is dat bij jou het geval? Waarom (niet)?

Gaan stemmen

Ten laatste twee weken voor de verkiezingsdag krijg je een oproepingsbrief in je bus. Op dit document staan het adres en het nummer van het stembureau vermeld waar je je tussen 8 en 15 uur (tot 17 uur indien elektronisch gestemd wordt) moet aanmelden. Wanneer in je gemeente nog op de klassieke manier gestemd wordt, betekent dit dat je met een rood potlood je stem op een gedrukt stembiljet uitbrengt. En dat moet in een stemhokje gebeuren, vermits de stemming geheim is.

Het is echter de bedoeling dat binnen afzienbare tijd enkel nog elektronisch - met een optische lichtpen en magneetkaart - gestemd zal kunnen worden. Dat heeft zo zijn voordelen: het is 100 % betrouwbaar, er moeten geen stemmen meer geteld worden en ongeldig stemmen kan ook niet meer.

Conclusie

Gaan stemmen kan ook je toekomst bepalen . Denk goed na voor wat en voor wie je stemt .Denk goed na wat voor gevolgen dit kan hebben in de toekomst , want soms kan het heel goed zijn voor jou , maar niet voor je kinderen , familie, enz.... Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden