Serious request : 2012

Serious Request

Serious Request is een jaarlijks terugkerend initiatief van 3FM in samenwerking met het Rode Kruis. Al 9 jaar wordt er een inzamelingsactie georganiseerd voor een specifieke ramp in de wereld. In vorige edities stonden zoal malaria, kindsoldaten en vluchteling centraal. In de week voor kerst worden 3 DJ's opgesloten in het Glazen Huis, waarin ze 24 uur per dag radio en televisie maken met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Tevens mogen ze deze week niet eten. Serious Request 2012 staat in het teken van babysterfte 

 

 Serious Request in 2012

DJ's

Elk jaar worden er drie DJ's uitgekozen die 6 dagen voor kerst hun tijd door zullen brengen in het Glazen Huis dat dit jaar in Enschede staat. Giel Beelen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra hebben dit jaar de taak gekregen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het rode kruis. Zij mogen vanaf 18 december het huis voor 6 dagen betreden. Tijdens hun verblijf mogen ze niet eten en moet er 24 uur per dag radio en televisie gemaakt worden. Dit alles met de intentie zoveel mogelijk geld bij elkaar rapen voor de stille ramp in de wereld: babysterfte.

Enschede

Het glazen huis staat dit jaar op de Oude Markt in Enschede. de Oude Markt zal dit jaar ook weer dag en nacht vol mensen staan die hun steentje willen bijdragen en de DJ's een hart onder de riem willen steken. Heel Enschede zal in het teken staan van Serious Request. Overal in de stad zullen er acties opgezet worden om geld in te zamelen. Niet alleen Enschede, maar eigenlijk het hele land is in de ban van Serious Request. Vanuit heel het land stromen mensen naar de Oude Markt om hun verdiende geld aan het goede te geven. 

Babysterfte

Serious Request 2012 vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten van deze wereld: miljoenen baby's die hulp nodig hebben om te blijven leven. Elk jaar sterven er 5,5 miljoen baby's met als grootste oorzaken de ontbrekende medische zorg bij bevallingen, het gebrek aan begeleiding tijdens zwangerschappen en de onvoldoende hulp en voorlichting voor na de bevalling. Het Rode Kruis zorgt voor begeleiding tijdens zwangerschappen. Daarnaast zorgt het Rode Kruis voor medische voorzieningen en leidt het Rode Kruis verplegend personeel op. Na de bevalling bezoeken Rode Kruis medewerkers de pasgeboren baby's en hun moeders op om de ontwikkeling in de gaten te houden en eventuele problemen te signaleren. 

Kom in actie

Hoe kan je in actie komen voor Serious Request? Je kunt eigenlijk op alle mogelijke manieren in actie komen voor het Rode Kruis. Je kunt een plaat aanvragen bij het Glazen Huis voor een zelf in te vullen bedrag, of je kunt geld storten of doneren. Zelf kun je ook een actie opzetten! Organiseer een sponsorloop, ga taarten bakken en verkopen of zoek naar klusjes bij jou in de buurt. Genoeg manieren om jou steun bij te dragen aan deze actie! Door het hele land worden er ook acties georganiseerd waar je zo aan deel kan nemen. Wat er met dit geld gebeurt is te lezen op de site van het rode kruis. (www.rodekruis.nl/seriousrequest2012)

Voorgaande edities

Dit is niet het eerste jaar dat Serious Request georganiseerd werd. Er zijn al 8 edities geweest:

  • 2004: Jouw druppel op een gloeiende plaat
  • 2005: Red een kind in Congo"
  • 2006: 30 miljoen landmijnen, daar kun je niet omheen
  • 2007: De wereld schreeuwt om drinkwater"
  • 2008: Een vluchteling is nergens zonder jouw hulp
  • 2009: Stop malaria, play te music
  • 2010: Aids nam hun ouders weg, geef ze hun toekomst terug
  • 2011: This One's for Mama
  • 2012: Let's Hear it for the Babies 

Buitenland

Andere landen in de wereld hebben het voorbeeld van Serious Request gevolgd. Zo worden er in België, Zwitserland en Zweden ook geld ingezameld voor goede doelen. Zelfs Kenia heeft uit solidariteit een actie opgezet waarbij mensen verzocht werden bloed af te geven in plaats van geld. Aan bloed hebben ze een groot tekort in Kenia. 

Meer informatie

Nog meer informatie over hoe je actie kunt voeren en wat het Rode Kruis met het ingezamelde geld kan doen vind je op deze site: 

  • www.rodekruis.nl/seriousrequest2012

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden