Wat is een digitaal dorpsplein

Wat is een digitaal dorpsplein?

Anno 2017 zie je ze steeds meer: digitale dorpspleinen. Waar vroeger mensen zich verzamelden op het dorpsplein om elkaar te ontmoeten, verplaatst zich dat ook naar het internet. Een digitaal dorpsplein is een soort website voor het dorp. Op een digitaal dorpsplein kun je ontdekken wat er te doen is in het dorp, welke organisaties er actief zijn en soms ook je dorpsgenoten leren kennen.

Gebruikte termen voor digitale dorpspleinen

Digitale dorpsplein worden vaak verschillend omschreven. Een aantal termen voor digitale dorpspleinen zijn sociaal plein, dorpspomp, dorpwebsite, online noaberschap, digitaal dorpsplatform of buurtwebsite. Pakhuis de Zwijger in Amsterdam noemt het online buurtcommunities en organiseert regelmatig avonden om kennis uit te wisselen over dit onderwerp.

Door wie wordt een digitaal dorpsplein gebruikt?

Een digitaal dorpsplein kan gebruikt worden door veel verschillende mensen. Dorpsbewoners zijn vaak de belangrijkste groep: jij woont tenslotte in het dorp. Maar vaak zijn stichtingen, verenigingen en soms kerken zijn ook nauw betrokken: zij organiseren veel activiteiten die ze graag onder de aandacht willen brengen. Daarnaast zoeken stichtingen en verenigingen ook vaak vrijwilligers, waarvoor ze een oproep op het digitaal dorpsplein kunnen doen. En vergeet lokale ondernemers niet; veel dorpsbewoners zijn hier klant. Een kapper, bakker of fysiotherapeut heeft er belang bij om goed vindbaar te zijn in de wijk. Tot slot zie je nog wel eens een rol voor de gemeente weggelegd. Zij delen hier gemeente nieuws, gemeente meldingen of communiceren met bewoners.

Door wie wordt het digitale dorpsplein gemaakt?

Nederland kent vele dorpen. Sommige dorpen hebben gezamenlijke verenigingen waarin ze onderwerpen bespreken, zoals de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVVK, 4000 leden, landelijk), de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL, 102 leden, Limburg, ) en de Brede Overlegggroep Kleine Dorpen (BOKD, Drenthe, 245 dorpsbelangenverenigingen). Hier zit wellicht overlap in en er kunnen ook dorpshuizen meedoen, maar door deze grote diversiteit ontstaan ook veel verschillende soorten digitale dorpspleinen. Deze zijn samen te vatten in twee hoofdsoorten:

  • Ontwikkeld ín het dorp en voor het dorp zelf (er bestaat er maar één van)

  • Ontwikkeld door een organisatie die dat voor meerdere dorpen doet

Welke mogelijkheden heeft een digitaal dorpsplein?

Er bestaan grote verschillen tussen digitale dorpspleinen. De meeste digitale dorpspleinen hebben in ieder geval een overzicht van activiteiten; ‘wat is er te doen’? Daarnaast vind je er vaak een overzicht van organisaties die er actief zijn. Dit kunnen verenigingen zijn, kerken, bewonersinitiatieven of ondernemers. Soms wordt het digitale dorpsplein uitgebreid met nieuwsberichten. Er zijn zelfs digitale dorpspleinen die een plek voor vraag- en aanbod hebben en waar je je dorpsgenoten om hulp kunt vragen.

Vormen van interactie: een portal of community?

Digitale dorpspleinen bestaan al jaren. Echter de laatste jaren zie je twee verschillende soorten ontstaan; een portal of een community. Een portal is een digitaal dorpsplein zonder interactie. Het is gericht op het bieden van informatie. Een soort digitale dorpskrant dus. Een community echter, heeft interactie als belangrijk onderdeel van het digitale dorpsplein. Het stimuleren van contact, ontmoeting en samenwerking tussen dorpsgenoten en dorpsorganisaties heeft daar een belangrijkere rol.

Voor het kiezen welk type het beste bij jouw dorp past, kun je deze tabel gebruiken:

Digitaal dorpsplein

Portal vorm

Community vorm

Doel

Informatie verspreiden

Mensen verbinden

Communicatiestijl

Portal (éénrichting)

Community (interactief)

Onderhoud

Webmaster(s)

Beheer in de wijk

Actualiteit van informatie

Periodiek

Continu up to date

Diepgang in navigatie

Plat

Multi-dimensionaal

Doorontwikkeling

Periodiek

Continu

Flexibiliteit (aanpassingen & uitbreidingen)

Beperkt

Maximaal

Type verbindingen

Informatie - informatie

Informatie - individuen

Informatie - groepen

Individuen - groepen

Groepen - groepen