Hoe maak je een wijkagenda

Een wijkagenda

Belang van een wijkagenda voor de sociale kaart

In een buurt of wijk is veel te doen. De activiteiten worden georganiseerd door organisaties zoals buurthuizen, theaters of de bibliotheek. Maar er zijn genoeg voorbeelden waar bewoners iets organiseren, denk aan een burendag of een gezamenlijke moestuin. Als lokale ondernemer iets organiseren is het vaak een inloop of spreekuur, bijvoorbeeld van een advocaat of financieel adviseur. Maar het kan ook een testdag voor nieuwe fietsen zijn. Kortom; genoeg te doen! En activiteiten brengen mensen bij elkaar. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je waarschijnlijk zelf iets organiseert.

Daarom is een wijk agenda een belangrijk onderdeel voor de sociale kaart van een buurt of wijk.

Wat is een sociale kaart?

Een sociale kaart verzamelt informatie over maatschappelijke organisaties en initiatieven. Dan kun je denken aan informatie over werk, opvoeding, administratie, wonen, zorg en welzijn. De naam sociale kaart doet vermoeden dat het om een daadwerkelijke kaart gaat, maar vaak is het een lijst, website of boekje. De sociale kaart wordt vaak gemaakt door een gemeente of door organisaties die werken in een buurt of wijk. Het is een digitale wegwijzer die antwoord geeft op vragen als ‘hoe vind ik passend werk’, ‘wie kan me helpen bij administratie’, of ‘wat is er te doen in mijn wijk?’.  Lees hier hoe maak je een sociale kaart.

Elke wijk een andere term

Er zijn veel manieren om een wijkagenda te omschrijven. Als je gaat zoeken kom je ze ongetwijfeld tegen. Een aantal woorden voor een wijkagenda zijn bijvoorbeeld wijkactiviteiten, activiteitenkalender, doe-agenda, wat-te-doen, uitloper, etc. In Lelystad heet het bijvoorbeeld Wie-Wat-Waar, in Maarssenbroek Kom-Erbij en in Utrecht WijkAgenda.

Wie gebruikt een wijkagenda?

Net als bij een programma van bijvoorbeeld een theater, heb je verschillende gebruikers bij een wijkagenda. Bewoners zijn benieuwd wat er te doen is in hun wijk, buurt of stad. Organisatoren zoals stichtingen, verenigingen en buurtcentra willen zelf iets kunnen plaatsen. Gemeenten zijn benieuwd wat er zoal wordt georganiseerd en probeert vaak ook dubbelingen te voorkomen. Of ze willen juist aandacht aan speciale thema’s te bieden, bijvoorbeeld gezondheid. Sinds de decentralisaties van de jeugdwet, participatiewet en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2015, zijn gemeenten voor de uitvoering van deze wetten verantwoordelijk, in plaats van de landelijke overheid. Hierdoor zijn er sociale wijkteams ontstaan. Dit zijn professionals die in de wijk bewoners adviseren over de inzet van zorg en zorghulpmiddelen. Maar deze sociale wijkteams kunnen bewoners ook adviseren over activiteiten in de wijk, bijvoorbeeld rondom ontmoeting, gezondheid, beweging of cultuur.

Hoe ziet een wijkagenda er uit?

Net als een sociale kaart, kent een wijkagenda verschillende vormen. Bij een agenda denk je misschien als eerste aan een boekje met activiteiten. Maar je ziet ook wel eens een wijkagenda, opgenomen in een wijkkrant, buurtkrant, dorpskrant of stadsblad. Er zijn ook wijkagenda’s die een aantal keer per jaar apart worden uitgegeven, een soort uitloper. Deze printversies van de wijkagenda bereiken een grote groep. Ze hebben als voordeel dat ook mensen zonder internet de activiteiten kunnen ontdekken. Het nadeel is dat het veel tijd kost om de wijkagenda te maken. Het verzamelen kost tijd, de opmaak kost tijd en het verspreiden ook. Om die reden zie je steeds meer online wijkagenda’s. Dat kan een website zijn, of een app. Een goede wijkagenda heeft een slimme manier gevonden om diverse activiteiten centraal te kunnen beheren en dit naar zowel online als print (offline) middelen uit te kunnen sturen. Hier lees je de criteria voor het opstellen van een goede wijkagenda:

Criteria voor een goede wijkagenda

Een goede wijkagenda zit slim in elkaar, is makkelijk te maken en goed te vinden. Denk, voordat je begint goed na over de verschillende gebruikscenarios. Wie gaat de agenda bekijken? Wie gaat zelf iets plaatsen? Welke thema’s spelen een rol? En hoe wil je het gaan communiceren? Dit zijn belangrijke criteria voor een goede wijkagenda:

 • Voor bewoners, voor organisaties, voor mensen mét en zonder internet:

 • Weekoverzicht met activiteit, locatie en contactgegevens;

 • Koppeling aan download- en printversies

 • Scheiding tussen speciale (eenmalige) en wekelijkse activiteiten

 • Reeksen kunnen toevoegen met een begin en einddatum;

 • Zoeken op 'tags' ofwel thema's en deze zelf toevoegen;

 • Beheer door bewoners en organisaties zelf

 • Met extra beheermogelijkheden voor ambassadeurs

Eenvoudig stappenplan voor een wijk agenda

Iedere buurt, wijk, dorp of stad is anders. Het type activiteiten dat er wordt georganiseerd dus ook. Maar toch, de volgende stappen kunnen je helpen om tot een goede wijkagenda te komen:

1. Ontmoet & benoem ambassadeurs

Een wijkagenda verzamelt informatie. En die informatie dient actueel en levendig te zijn. Om te zorgen dat je wijkagenda up-to-date blijft, is de betrokkenheid van mensen heel belangrijk. Zorg dat je voordat je begint, met ambassadeurs om tafel gaat. Wat wil je samen bereiken? Wie gaat voor welke informatie zorgen? Zoek ambassadeurs die verschillende doelgroepen vertegenwoordigen, bv ouderen, volwassenen en jeugd, of verschillende thema’s zoals zorg, welzijn en wonen. Zorg ervoor dat iedere ambassadeur contactpersoon is en verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van de sociale kaart en help elkaar daarbij. Zie alle personen die informatie aanleveren samen als een netwerk van mensen. Het doel is tenslotte dat er via de sociale kaart ook ontmoetingen ontstaan waarin bewoners verder geholpen worden.

2. Bepaal je doel en gebied

Waar wil je de wijkagenda voor gebruiken? Is het voor alle wijkbewoners? Of alleen voor de cultuursector? Mag iedereen wat plaatsen? Of alleen de ambassadeursgroep.

Door met je ambassadeurs je gezamenlijke doel te kiezen, krijg je duidelijkheid. Vervolgens kies je het gebied. Waar ga je de wijkagenda gebruiken en verspreiden? Je kunt ook klein beginnen, met bijvoorbeeld alleen ‘cultuur’ in één wijk en dat uitbreiden naar meerdere thema’s in meerdere wijken.

3. Verander het beheermodel

Dit is toch wel de belangrijkste tip om een succesvolle wijkagenda te kunnen creëren. Veel wijkagenda’s worden namelijk beheerd door 1 persoon of 1 organisatie. Door het ‘’vóór en dóór de wijk model’’ ontstaat er een bottom-up beweging, in plaats van een top-down. Onderstaande tabel laat de verschillen mooi zien. Waar eerst een beheerder, alle informatie verzamelde, is de rol van de beheerder veel meer ondersteunend aan het netwerk.

Top-Down Beweging

(beheer door 1 persoon of organisatie)

Bottom-Up Beweging

(‘’vóór en dóór de wijk model’’)

Beheerder plaatst alles zelf

Beheerder ondersteunt het netwerk

Content niet zelf kunnen aanpassen

Iedereen kan meedoen en aanmelden

Minder eigenaarschap bij netwerk

Netwerk voelt zich eigenaar eigen ‘stuk’

Beheerder is eigenaar, deelnemers zijn afhankelijk

Beheerder faciliteert, deelnemers zijn eigenaar.

Content niet actueel en levendig

Slimme herinneringen aan netwerk

4. Start met belangrijkste content

Je ambassadeurs bepalen samen wat de belangrijkste content is. Welke activiteiten zijn een echte ‘must-have’ in de buurt of wijk? Welke wil je als eerste bekend maken? Het kan zijn dat dit de grote activiteiten in de wijk zijn, bv een theatervoorstelling of expositie. Maar misschien dat je juist de wekelijks terugkerende, wat kleinere activiteiten bekend wil maken, zoals het koffie-uurtje in het buurthuis. Wat de belangrijkste content is, dat bepaal je met je ambassadeurs. Wat helpt, is dat je met deze content begint, vóórdat je de wijkagenda gaat promoten. Je kan dan even proefdraaien en bijvoorbeeld een aantal bewoners mee laten kijken en denken of ze alles uit je wijkagenda begrijpen. 

5. Kies en beheer je kanalen

Nadat je je doel hebt bepaald, ga je online en offline kanalen bepalen voor je wijkagenda. Je hebt beide nodig om activiteiten bekend te maken. Bedenk dat er altijd een groep in de wijk is, die geen of weinig internet gebruikt of de taal spreek. In het voorbeeld van een ‘buurtmaaltijd’ kun je denken aan de volgende combinatie:

 • Iedere organisatie met een Buurtmaaltijd maakt een activiteit aan

 • Deze activiteit krijgt het kenmerk ‘eten’

 • In de wijkagenda filtert een bewoner op ‘eten’ of zoekt op ‘Buurtmaaltijd’

 • Alle Buurtmaaltijden bij de diverse organisaties komen tevoorschijn!

 • Deze lijst kan geprint worden waardoor elke locatie de lijst aan de bewoners kan uitdelen.

6. Blijf luisteren en doorontwikkelen

Veel organisaties die beginnen met een wijkagenda besteden veel tijd en geld aan het maken en vullen van de wijkagenda. Daarbij wordt vaak het onderhoud en de doorontwikkeling vergeten. De digitale wereld verandert snel. En er zullen altijd nieuwe initiatieven bijkomen. Ambassadeurs zullen met ideeën voor verbetering komen.

Daarom is het belangrijk dat je met elkaar afspreekt om de wijkagenda te blijven ontwikkelen en verbeteren. Luister goed naar elkaar, doe gebruikersonderzoek en blijf

praten met bewoners. Luister naar hun wensen en kijk naar de mogelijkheden om online en offline met elkaar te verbinden. Blijf nieuwsgierig en denk out of the box om met elkaar het beste resultaat neer te kunnen zetten.

Wijkagenda's vergeleken

Ben je zelf bezig met het maken van een wijkagenda? Heb je een wijk of buurt vol geweldige initiatieven en mooie activiteiten? En wil je dit op een succesvolle manier inzichtelijk maken? Kijk hier dan naar een vergelijking van 4 wijkagenda’s in Nederland.

  Den Haag stadsagenda Wie-wat-waar Lelystad Wijkwijs Breda WijkConnect
Beheer        
Beheer Redactie Redactie en gebruikers in de wijk Redactie Gebruikers in de wijk
Gebruikers Bewoners en toeristen Bewoners en gemeente Bewoners en wijkorganisaties
Bewoners en wijkorganisaties
Ingekocht door Gemeente Gemeente en maatschappelijke organisaties Gemeente en maatschappelijke organisaties Wijk- en bewonersgroepen
Ontwikkelmodel Top-down Top-down Top-down Bottom-up
Filteren        
Op hoofdthema x     x
Op zoekwoorden   x x x
Op doelgroep x     x
Op locatie x     x
Zoeken in tekst x x x x
Koppeling Google zoeken       x
Content / inhoud        
Locaties en organisaties x x   x
Eenmalige activiteiten x x x x
Terugkerende activiteiten       x
Reeksen van activiteiten x     x
Mensen bij locaties       x
Stadsniveau x x x x
Wijkniveau(s)     x x
Weergave        
Tegelweergave x     x
Lijstweergave   x x x
Print mogelijkheid       x
Koppeling social media x   x x
Direct contact opnemen x     x

Conclusie

Een goede wijkagenda heeft ambassadeurs, wordt voor-en door de wijk beheerd, is actueel en levendig, betrekt bewonersinitiatieven, gebruikt verschillende kanalen om activiteiten bekend te maken, zowel online en offline en ontwikkelt zich continu aan de hand van wensen van gebruikers uit de wijk.