OSI Model

Inleiding

Het OSI model is de absolute basis als je iets wilt leren over computernetwerken. Het model is de benaming voor ISO Reference Model for Open Systems Interconnection. Het OSI-model is een gestandaardiseerd middel om te beschrijven hoe data wordt verstuurd over een netwerk.

Lagen van communicatie

Dit model deelt de communicatie in in zeven lagen. De lagen zijn, van 1 naar 7:

 • 1. Physical Layer (binaire transmissie van de data)
 • 2. Data Link Layer (bepaald het format voor de data)
 • 3. Network Layer (routeert data)
 • 4. Transport Layer (segmenteerd de data)
 • 5. Session Layer (Start, onderhoud en beeindigt sessie tussen applicaties)
 • 6. Presentation Layer (Structureert data zodat het leesbaar is voor de ontvanger)
 • 7. Application Layer (Authenticatie van de data)

Voordelen:

 • Verminderde complexiteit: Netwerkcommunicatie wordt door het OSI-model in kleinere en meer eenvoudige stukjes opgesplitst.
 • Standaardisering: Netwerkcomponenten worden gestandaardiseerd waardoor ontwikkeling en ondersteuning vanuit verschillende bedrijven gemakkelijker worden.
 • Modulaire ontwikkeling: veranderingen in één van de zeven lagen hebben geen invloed op de andere lagen, hierdoor wordt ontwikkeling sneller en gemakkelijker.
 • Aanleren wordt gemakkelijker: Door het verdelen van netwerkcommunicatie in kleinere componenten wordt het gemakkelijker om het te begrijpen en onthouden.