Wat is URL en Hyperlink

Wat is URL en Hyperlink

URL

URL betekent "Uniform Resource Locator ". Een URL verwijst naar een adres en vervolgens naar een bestand, webpagina of afbeelding. Wanneer je in de adresbalk de URL invoert, zoals www.mijncomputercursus.nl dan verwijst deze naar een adres.

In technische zin, ofwel, achter de schermen, zit achter dit adres een nummer, het IP-nummer. Op de server, wordt via de DNS (Dynamic Name Server ), de naam en ipnummer gekoppeld. mijncomputercursus.nl hoort bijvoorbeeld bij het ipnummer 123.345.456.1. IP staat voor Internet Protocol en is een uniek nummer dat wordt toegekend.

Hyperlink

Een webpagina of bestand, kan ook worden benaderd via een zogenaamde Hyperlink. Dat is een verwijzing binnen een pagina. Er staat dan bijvoorbeeld: klik hier. Simpel gezegd, staat achter deze woorden een code. Wanneer je op de woorden (=hyperlink) Klik hier klikt, wordt je verwezen naar een lokatie.

Verwijzingen binnen de website

Je kan ook verwijzen naar een gedeelte binnen de webpagina of andere pagina’s binnen de website. Dit noemen we een interne link. Er wordt verwezen naar pagina binnen de website zelf. Verwijs je naar een lokatie buiten de website, dan is er sprake van een externe link.

De programmering

Om naar een externe lokatie te verwijzen, moet om problemen te voorkomen, het hele adres ingevoerd worden, inclusief http:// . In de codering ziet dat er als volgt uit;

<a rel="nofollow" target="_blank"href="http://www.mijncomputercursus.nl">Klik hier</a>

Bij klik hier, voer je de tekst in die op het beeldscherm moet verschijnen. Een klik op deze tekst verwijst dan naar het adres wat is opgegeven.

Voor een verwijzing naar bijvoorbeeld de pagina contact, binnen de website zelf (interne link), ziet de codering er als volgt uit;

<a href="contact.html">Contact</a>

Een verwijzing naar een plek op de pagina waar men zich momenteel bevindt, bijvoorbeeld naar het onderwerp hyperlinks onderaan de pagina, markeer je eerst de plaats waarnaar moet worden verwezen;

<h1 id="onderwerp_hyperlinks">Onderwerp Hyperlinks</h1>

Ergens op de pagina, komt tekst te staan (een hyperlink ) dat verwijst naar het onderwerp Hyperlinks;

<a href="#onderwerp_hyperlinks">Ga naar Onderwerp Hyperlinks</a>

Naar een onderwerp verwijzen dat op een andere pagina staat, kan ook. Markeer het onderwerp op die pagina zoals hierboven beschreven. Neem als voorbeeld het onderwerp website, op de pagina internet.html.

Vervolgens ziet de verwijzing er op de andere pagina, waarop de verwijzing staat, er alsvolgt uit;

<a href="internet.html#website">Over Website</a>

Let daarbij op het #-teken en de naam, direct achter de paginanaam. De pagina zelf heet internet.html, en daarachter staat de naam van de markering. In dit geval website.

Mappen

In het vorige voorbeeld, stonden de pagina’s in dezelfde map. Staat een pagina, waarnaar je verwijst in een andere map, bijvoorbeeld de map “klanten”, let daarbij dan op of deze map een boven- of onderliggende map is. Als voorbeeld;

 • In de map klanten staat ook en map: produkten
 • Pagina1 staat in de map index.
 • Pagina2 staat in de map contacten.
 • Pagina3 staat in de map klanten.
 • Pagina4 staat in de map klanten/produkten.

We gaan 3 verwijzingen maken vanuit pagina2. Een verwijzing naar pagina1, pagina3, pagina4.

Dat ziet er alsvolgt uit;

 • <a href="pagina1.html">Naar Pagina1</a>
 • of
  <a rel="nofollow" target="_blank"href="http://www.leerwiki.nl/">Naar Pagina1</a>
 • <a href="klanten/pagina3.html">Naar Pagina3</a>
 • <a href="klanten/produkten/pagina4.html">Naar Pagina4</a>

Opmerking

 • de 2 puntjes (..) betekent: ga map terug.
 • Het /-teken betekent: ga naar onderliggende map.
 • Alleen de / betekent: ga naar de root. Hier staat de beginpagina, ofwel index.html.

Opmaak van hyperlinks

Hyperlinks worden standaard onderstreept en krijgen een blauwe tekstkleur. Dit is om aan kleurenblinden aan te geven, dat het om een hyperlink gaat. Bovendien is dit een zeer herkenbaar gegeven.

Je kan de tekst van een hyperlink anders vormgeven. Bijvoorbeeld niet laten onderstrepen en een andere kleur. Ook kan je aangeven, hoe de tekst er uit moet komen te zien, wanneer men met de muiscursor over de tekst van de hyperlink gaat.

Zo kan je een afbeelding laten weergeven, andere tekstkleuren en lettergrootte instellen, en kun je zelfs een geluid af laten spelen. Het is allemaal mogelijk.

Vormgeven doe je dus met CSS. Meer over CSS vind je hier.

Een URL is een adres van een pagina of bestand. Een hyperlink verwijst naar dat adres.

Ik hoop dat ik je hiermee verder op weg heb geholpen. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust, vragen kosten tot op heden nog niets.

Veel succes!

Anthonie van Riessen

MijnComputerCursus.nl

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden