Hackers black en white hat

Hacken

White hat

Voor een computer hacker ben je pas een hacker als je een bepaalde levenshouding aanneemt. Voor een echte hacker kan dan ook eigenlijk iedereen met de juiste houding een hacker zijn, dat hoeft niet alleen te maken te hebben met computers. Het belangrijkste aan die houding is je onderzoekende geest. Daarnaast geldt dat je bereid moet zijn om alles wat je ontdekt te delen met anderen met zo’n zelfde onderzoekende geest. Het gaat een hacker dus om de houding die je aanneemt, niet om wat je doet. Want uit je houding komt je gedrag voort.

⬇ Index

Hackers

In de media worden hackers altijd als slecht gepresenteerd. Niet omdat alle hackers slecht zijn, maar omdat de slechterikken nu eenmaal altijd de aandacht krijgen in de media. Wat natuurlijk een gevolg is van het feit dat wij het unieke en afwijkende altijd als uitgangspunt nemen voor het algemene. Iets wat we niet alleen doen als het gaat om nieuws, maar ook als wij ons leven inrichten. Wij beveiligen ons huis bijvoorbeeld op basis van het nieuws dat er in onze buurt is ingebroken. We willen dat ons kind een universitaire studie afsluit, omdat een hoogleraar in het nieuws een situatie mag komen duiden. We willen dat onze huisarts ons doorverwijst naar een specialist als we een knobbeltje voelen, omdat een ver familielid borstkanker heeft gehad.

White hat

Maar hackers zelf delen hun groep in in drie soorten. De eerste soort is de white hat hacker. Die witte hoed komt uit de wereld van de cowboy film, waar de goeierik een witte hoed droeg. De man met de zwarte stetson was de slechterik. De white hat hacker is vooral opzoek naar het uitbreiden van zijn kennis. Dat doet hij onder andere door veel te lezen wat anderen reeds hebben gedaan en dat vervolgens zelf uit te proberen. Waarna hij probeert om nieuwe dingen uit te vinden en dat wat hij ontdekt te publiceren zodat anderen weer van hem kunnen leren. Een white hat hacker zal dan ook niet op een forum beginnen met te roepen:

Hoe zit dit?

of:

Waar kan ik dat vinden?

Een white hat hacker zal eerst de FAQ doorlezen en het forum zelf doorzoeken. Pas als hij zich heeft ingelezen zal hij zijn eigen inbreng op het forum gaan leveren.

Een white hat hacker zal dan ook nooit een netwerk of een bedrijf proberen te kragen om er zelf beter van te worden. Als hij een netwerk probeert binnen te dringen is dat bedoeld om te leren hoe dat netwerk in elkaar zit en hoe goed de beveiliging is. Wat hij daarbij leert zal hij vervolgens met iedereen die er voor openstaat, dus ook de eigenaar van het netwerk, delen. In veel gevallen hebben hackers zelfs eerst de eigenaar benaderd om aan te geven dat er iets niet goed was. Pas als de eigenaar dat contact afwijst, zal de hacker de informatie die hij heeft in de openbaarheid brengen. Niet vanuit het principe dat de netwerk eigenaar gestraft moet worden voor het afwijzen van het contact. Maar vanuit het principe dat de gebruikers van het netwerk het recht hebben om te weten hoe goed hun gegevens beveiligd zijn. Zodat zij een beslissing kunnen nemen over hun gebruik van dat netwerk.

Black hat

Een black hat hacker is net als een white hat hacker geïnteresseerd in het verschuiven van de grenzen van de kennis. Maar waar een white hat dat doet om iedereen er wijzer van te maken, is een black hat hacker uit op zijn eigen gewin. Het inbreken in een netwerk is dus bedoeld om te ontdekken of er informatie te vinden is die te gelde te maken is. Of om informatie te vinden die
Black hat
gebruikt kan worden om een nog grotere prooi te vangen. Een black hat hacker zal zijn aanwezigheid op een netwerk, server of computer dan ook altijd willen verbergen om zo actief te kunnen blijven. Verder zal hij zijn informatie alleen delen met andere hackers waarvan hij weet dat zij hetzelfde doel nastreven als hij in ruil voor hun informatie.

Scriptkiddies

De derde groep die white hat hackers onderscheiden zijn de computer gebruikers die niet veel meer doen dan kopiëren wat anderen doen. Dit zijn de gebruikers die rondhangen op fora opzoek naar informatie en stukjes software die ze kunnen gebruiken om in te breken op het netwerk van school of van hun baas. Scriptkiddies gaat het helemaal niet om de informatie of kennisvergroting. Het enige wat zij willen zijn middelen om in te kunnen breken om bijvoorbeeld iemand te kunnen pesten of om zichzelf te bevoordelen op een kinderachtige manier. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan al die mensen die graag iets gratis willen krijgen. Scriptkiddies zijn er bijvoorbeeld de oorzaak van dat we tegenwoordig betaalde sms diensten kennen.

⬇ Index

Hackers hacken

Als je de definitie volgt van white hat hackers, dan is hacken dus een levenswijze. Je verzamelt kennis, vervolgens pas je deze kennis toe en wat je leert van het toepassen deel je met anderen. Als dat wat je leert een bedreiging kan vormen voor een eignaar van een computersysteem, dan deel je het eerst met de eigenaar. Als je tijdens je zoektocht naar kennis informatie ontdekt over een complot, dan deel je die kennis met het slachtoffer van het complot. Als je een nieuwe manier ontdekt om een netwerk te beveiligen, dan deel je dat met iedereen die netwerken moet beveiligen.

In de ogen van white hat hackers zijn black hatters dan ook geen hackers. Het gaat black hat hackers tenslotte niet om het collectief vergroten van de kennis, maar slechts om het eigen gewin. Of dat nu in dienst is van een crimineel of in het eigen voordeel maakt daarbij niet uit. Het enige wat white hat hackers dan nog wel waarderen aan black hat hackers is dat ze proberen om beter te worden in wat ze doen. Dit is dan ook een groot verschil met scriptkiddies die niets anders doen dan het werk van anderen naäpen voor hun eigen voordeel.

Morele houding

Wat een echte hacker dus belangrijk vindt, is de houding die aan de basis ligt van wat je doet. Breek je in op een beveiligd netwerk, omdat je wilt leren hoe je een beveiliging verbetert, dan is dat goed. Breek je in op een beveiligde server om informatie te stelen, dan is dat slecht. Maak je je informatie vervolgens openbaar, omdat het voor iedereen belangrijke informatie is, dan is dat goed. Verkoop je de informatie aan de hoogste bieder dan ben je slecht.

White hat hackers hanteren dus een ethische code bij het beoordelen of iemand gezien wordt als een echte hacker of slechts een crimineel die veel afweet van computers. Dit in tegenstelling tot de meeste wetgeving ten aanzien van cybercriminaliteit. Waar de computer en de beveiliging ervan gezien wordt als een huis met sloten. Iemand die de sloten van een huis doorbreekt om binnen te komen is een inbreker of hij nu wel of niet iets steelt. Dus een hacker is gewoon een inbreker volgens de wet, maar dan op het gebied van computers en computernetwerken.

⬇ Index

Conclusie

White or Black hat
Waar we in de media het idee krijgen dat alle hackers uit zijn op eigen voordeel, zien de white hat hackers dat niet zo. Helaas voor hun krijgen vooral de black hat hackers aandacht van de media en komt er af en toe een white hat hacker in de media langs om uit te leggen wat een black hat heeft gedaan. Volgens white hat hackers is het belangrijkste verschil tussen hunzelf en black hat hackers het morele uitgangspunt. Een white hat hacker is bezig met kennisvergaring en zal zijn opgedane kennis delen met iedereen die wil luisteren. Een black hat hacker is alleen maar bezig met zijn eigen voordeel en zal zijn kennis geheim willen houden.
⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

White hat door Mykl Roventine

Black hat via Vectorportal

White or Black hat door Steve Snodgrass

Index van koppen

Hacken
Hackers
White hat
Black hat
Scriptkiddies
Hackers hacken
Morele houding
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden