Hoe draai je een tabel van excel 90 graden in word

Inleiding

   
Hoe los je het op als je een liggend excelblad in wilt voegen. Deze zal dus 90° gedraaid moeten worden:

Stappen

 1. Ga naar het Excel-bestand en selecteer daar alle cellen
 2. Kies celeigenschappen/tab uitlijning en zet de stand op 90°/Ok.
 3. Door aanpassing van de rij & kolombreedte van het liggende blad een staand blad moeten maken.
 4. Controleer door éénmaal op afdrukvoorbeeld te drukken. Sluit deze vervolgens, nu staat er een stippellijn in het document. Deze kunt u gebruiken om de cellen verder uit te lijnen. Sla als het uitlijnen klaar is het bestand op en sluit dit vervolgens.
 5. Open het Worddocument en ga met de cursor onder de koptekst staan
 6. Kies: Menu/Invoegen/Object/ Bestand gebruiken en met de knop bladeren naar het Excelbestand gaan/Ok. Het bestand verschijnt nu staand in het bestand en is liggend te lezen.
 7. Staat alles netjes uitgelijnd in het document; prima niks aan veranderen.
 8. Zo niet, rechtermuisknop op het object/Object opmaken/tab Indeling/Voor tekst/Ok.
 9. Nu kunt u het plaatje naar believen schuiven en kleiner en groter maken.

Dit is een bewerkelijke manier om de tabel te draaien in Excel. Maar op deze manier blijft u wel in staat om op een later moment de inhoud van de tabel aan te passen. Nu een snellere methode

 1. Selecteer de tabel in Excel/kies Kopiëren.
 2. Open “Paint”/Kies Plakken.
 3. Kies Opslaan als/onderaan bestandsformaat: *.png en sluit Paint (lekker klein)
 4. Kies in Word Menu/Invoegen/Figuur/Uit bestand/Zoek bovenstaand plaatje/Invoegen.
 5. Rechtermuisknop op plaatje/ Object opmaken/tab Indeling/Voor tekst/Centreren/Ok.
 6. Bovenaan verschijnt een groen rondje, draai hiermee het plaatje 90°
 7. Houd SHIFT ingedrukt en vergroot door aan de zijkant/onderkant/hoek te slepen de Figuur totdat deze de gewenste grootte heeft.
 8. Nu hebt u hetzelfde bereikt. Deze optie kan echter later niet bewerkt worden, maar houdt het bestand aanzienlijk kleiner.

Risico's en Tips

 • In Word is het niet mogelijk een tabel 90 180 of 270 graden te roteren. Echter als u de tabel kopieert en plakt als plaatje, kan u vervolgens dit plaatje wel roteren
 • Een andere mogelijkheid is de tekstrichting van de tabel wijzigen. De layout zal dan helaas niet meeveranderen
 • Nog een andere oplossing bestaat uit de desbetreffende paginas als landscape in te stellen via pagina instellingen. Dit werkt niet flexibel of zonder problemen in zowel Word 2003 en Word 2007