Welk transportdocumenten zijn er

Transportdocumenten

Bij iedere vorm van transport hoor een bepaald transportdocument. Transportdocumenten worden deels door de exporteur ingevuld en deels door de transporteur. De exporteur vult het transportdocument in zoals door de vervoerder is voorgeschreven en vult deze aan met gegevens die alleen voor hem en de geadresseerde van belang zijn.

Welke transportdocumenten zijn er?

 1. CMR-vrachtbrief bij wegvervoer
 2. CIM-vrachtbrief bij railvervoer
 3. Connossement (Bill of Lading, B/L) bij vervoer over water
 4. Air Waybill (AWB) bij luchtvervoer

1. CMR-vrachtbrief

De CMR-vrachtbrief wordt gebruikt bij vervoer over de weg. Een CMR-vrachtbrief kan voor volle vrachtwagenladingen worden gebruikt, maar ook voor deelladingen worden CMR-vrahctbrieven gebruikt. De CMR-vrachtbrief is internationaal te gebruiken en bestaat uit genummerde formulieren die meerdere keren gekopieerd worden. Elk exemplaar hiervan heeft zo zijn eigen bestemming. De CMR-vrachtbrief die de exporteur ontvangt van de vervoerder dient als bewijs dat de goederen zijn overgenomen ten vervoer. Deze dient voorzien te zijn van een handtekening en stempel van de vervoerder. De geadresseerde ontvangt tevens een kopie van de CMR-vrachtbrief .

2. CIM-vrachtbrief

De CIM-vrachtbrief wordt gebruikt bij vervoer per spoor en kan ook internationaal gebruikt worden. De CIM-vrachtbrief bevat 84 vakken die allemaal moeten worden ingevuld. Een belangrijk gedeelte hiervan moet door de spoorwegen worden ingevuld. De rest vult de exporteur in.

3. Bill of Lading

De Bill of Lading wordt gebruikt bij vervoer over water. Dit is een gedagtekend document waarin de vervoerder verklaart de goederen te hebben ontvangen en deze te vervoeren naar de aangewezen bestemmingsplaats om ze daar vervolgens af te leveren bij de aangewezen persoon. De Bill of Lading vertegenwoordigt de goederen. Dit betekent dat de bezitter van de Bill of Lading ook de bezitter van de goederen is. Het document is dus een waardepapier en is in feite ook verhandelbaar. Als de goederen of verpakking beschadigd zijn bij ontvangst, wordt hier een aantekening van gemaakt op de Bill of Lading. De Bill of Lading wordt in meerdere exemplaren opgemaakt. De kopieën zijn echter niet verhandelbaar.

4. Air Waybill

Bij vervoer per lucht wordt gebruik gemaakt van de Air Waybill. Deze wordt ook wel een luchtvrachtbrief genoemd. De Air Waybill is het bewijs dat de aflader en vervoerder een gesloten overeenkomst hebben gemaakt en dient door beide partijen ondertekend te zijn. De Air Waybill dekt het hele traject, van luchthaven tot plaats van bestemming. De luchtvaartmaatschappij die de Air Waybill afgeeft, hoeft niet daadwerkelijk de vervoerder te zijn maar is wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het transport. De Air Waybill is niet verhandelbaar en is dan ook voorzien van de tekst 'not negotiable'. De Air Waybill wordt in het algemeen in negenvoud gemaakt en wordt genummerd per set. De exporteur ontvangt het derde exemplaar van de Air Waybill.

Wat moet er in een transportdocument staan?

 • Naam van de afzender
 • Naam van de geadresseerde
 • Plaats van afzending
 • Plaats van bestemming
 • Omschrijving van de goederen
 • Merken
 • Bruto- en nettogewichten en afmetingen
 • Wie de vracht betaalt
 • Wat verder wordt opgelegd door voorschriften
 • Waarmerking van ontvangst