Hoe oud zijn de aftakkingen in de stamboom van de mensapen

Inleiding

Het aantal verschillen in het DNA van aanverwante soorten geeft inzicht in de verwantschap en de tijd die verstreken is sedert de afsplitsing. De huidige stand van wetenschap geeft het volgende beeld.

Stamboom

Splitsing 1

Tijdens het Mioceen, tussen de 8 en 4,5 miljoen jaar geleden vond van de stam Hominini de laatste aftakking plaats tussen nu nog levende geslachten Homo en Pan, waartoe de Chimpansees en de Bonobo behoren. De Sahelantrhopus Tchadenis en de Orrorin tugunensis waren mogelijk de voorouders die wij met de Chimpansee delen.

Splitsing 2

De scheiding tussen deze voorouder en de tak van de gorilla’s wordt geschat op circa 8 tot 10 miljoen jaar geleden.

Splitsing 3

De gemeenschappelijke voorouder van ons en de orang-oetans wordt geschat tussen de 13 en de 16 miljoen jaar geleden.

Splitsing 4

De scheiding tussen lagere mensapen (Hylobatidae) en de hogere mensapen wordt geschat op 15 à 19 miljoen jaar geleden.

Opmerking

Deze pagina zal nog worden uitgebreid.==