Minder kans op borstkanker door borstvoeding

Inleiding

Borstvoeding is niet alleen goed voor je kind, het is ook voordelig voor je eigen gezondheid. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat als je zes maanden of langer borstvoeding geeft, je minder kans hebt op agressieve en moeilijk te behandelen vormen van borstkanker.

Stappen

Verschillende types De Amerikaanse onderzoekers ontdekten ook dat vrouwen waarbij jong de menopauze begint, meer risico hebben op een bepaald type borstkanker, meldt De Telegraaf. Verder verhogen de menopauze, het gebruik van de anticonceptiepil op latere leeftijd en bepaalde hormoontherapieën de kans op andere soorten borstkanker. Er werd geen verband gevonden tussen het risico op kanker en het aantal kinderen of de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen.

Betere behandeling Deze resultaten zorgen ervoor dat een arts beter kan inschatten op welk type borstkanker je kans hebt om te ontwikkelen. Dit helpt hem bij het bepalen van de meest geschikte behandeling. Aan het onderzoek namen 1023 patiëntes met borstkanker en 1476 gezonde vrouwen deel.