Maretak Viscum album

Maretak (Viscum album)

Wie kent niet de maretak, die zijn zuigwortels in het schors drijft van loofbomen, dennen en mastbomen en daarop woekert als het grootste geneeskruid, dat wij uit ons leven niet meer kunnen wegdenken?

Waar vind ik Maretak

Hij groeit bolvorming uit op de stam of de takken van zijn gastheer. Zijn groene bladeren zijn leerachtig en geel - groen. De bessen zijn wit, ietwat glazig, met binnenin een slijmerig en klevend vocht. De vogels verspreiden deze kleverige zaden, die aan hun snavel blijven hangen: zij wrijven deze aan boomstammen of scheiden ze onverteerd uit. Zo alleen wordt de maretak voortgeplant, want de bessen kiemen niet als men ze in water of in aarde doet.

De volksnamen die men in oude kruidenboeken vindt, zoals donderbes, druudenvoet, heksenkruid enz. wijzen er op, dat in oeroude tijden de maretak dé genees- en toverplant van onze voorvaderen was. Het is een plant die met geheimzinnigheid omgeven is. Voor druïden of keltische priesters gold hij

als de heilige plant die elke kwaal kon genezen. De priesters sneden de maretak onder plechtige ceremonieën met gouden snoeimessen af. Oude kruidendokters gebruikten vroeger de maretak als geneesmiddel tegen vallende ziekte. Deze oeroude geneeskracht wordt ook door Kneippdokter Dr. Bohn erkend. Hij raadt maretak ook nog in deze tijd aan tegen chronische krampen en hys.terische aanvallen.

Men oogst de bladeren met de stengeltjes, die men fijn snijdt om ze te drogen, slechts van begin oktober tot half december en in de maanden maart en april. Alle andere maanden heeft de maretak geen geneesskracht. De sterkste geneeskracht hebben de planten die groeien op eiken en populieren, maar ook die van dennen-, mast- en fruitbomen zijn geneeskrachtig. Nog één opmerking betreffende het oogsten: in de maanden maart en april heeft de maretak nog geen bessen en de vogels hebben de vorige weggepikt. Daardoor heeft men minder werk om de takjes fijn te snijden: men hoeft geen kleverige bessen van de takjes af te halen, zoals in de maanden oktober en december.

Dikwijls heeft men mij de vraag gesteld waarom ik de maretak zo sterk aanbeveel, terwijl hij toch giftig zou zijn. Van de maretak zijn de bladeren en twijgjes niet giftig, maar de bessen wel (voor inwendig gebruik). Maar als men van de bessen en varkensvet zalf maakt en uitwendig gebruikt op bevroren lede· maten, dan helpt dat zeer goed. 

Het verhaal 1

Een vrouw had sinds jaren een bevroren neus. In de winter durfde zij met haar blauwrode neus niet buiten te komen. Van jaar tot jaar werd het erger. Ik gaf haar de raad een brij te maken van verse maretakkbessen en die op haar neus te leggen. Na enkele dagen kon ik vaststellen dat haar neus genezen was, hoe ongelofelijk het ook klinkt.

Daar de maretak heel het klierenstelsel zeer gunstig beïnvloedt, is het een voortreffelijk middel om een stofwisseling te bevorderen. Tegelijkertijd heeft hij invloed op de buikspeekselklieren en zelfs in ie mate dat suikerzieken met een volgehouden theekuur de oorzaak van hun ziekte kunnen uitschaaelen. Mensen die aan chronische stofwisselingsziektes lijden zouden zeker minstens een half jaar

aretakthee moeten drinken. Ook als de hormonen niet meer goed funktioneren helpt de maretak uittekend. In dit geval zou men minstens èlke dag twee koppen moeten drinken, één 's morgens en één avonds.

tegen aderverkalking is maretak een voortreffelijk middel, dat hooggeprezen en aanbevolen dient te

worden bij beroerte, hetgeen zelden zal voorkomen als men van te voren regelmatig maretakthee drinkt. Maar als men toch door een beroerte getroffen wordt, drinkt men zes weken lang dagelijks drie koppen: drie weken twee koppen en twee weken één kop. De eerste kop vóór en ná ontbijt, de tweede vóór en ná et middagmaal, de derde vóór en ná het avondmaal, telkens een halve kop.

Ook als bloedstillend middel gebruikt men maretak. Koud in de neus opgesnoven stopt hij neusbloedingen; als thee gedronken stopt hij long· en darmbloedingen, typhus en buikloop .

Men kan de maretak ook uitstekend aanwenden voor het hart· en de bloedsomloop. Daar de maretak stoffen bevat die de hele werking van het lichaam normaliseren, bewerkstelligt hij iets wat wij ons mischien niet kunnen voorstellen; hij laat hoge bloeddruk dalen en lage bloeddruk stijgen. Hij kalmeert het onrustige hart en sterkt het in zijn werking. Alle ziekteverschijnselen die met abnormale bloeddruk gepaard gaan zoals het stijgen van bloed naar het hoofd, duizeligheid, oorsuizen en storingen bij het gezichtsvermogen ruimt hij uit de weg. De maretak werkt tegelijkertijd positief bij alle hartletsels, zodat men met recht kan zeggen, dat hij de onmisbare helper is bij alle hart- en bloedsomloopstoringen. Onze jachtige tijd, die van alle mensen bijna het onmogelijke eist en ze hevig onder tijddruk zet, heeft zo'n hulp zeker nodig.

Uit veel brieven die mij tot nu toe toegestuurd werden, blijkt dat mensen met hoge bloeddruk, sterke bloedsomloopstoringen, vermoeidheid, hartstoringen, onregelmatige hartslag, duizeligheid, tegenzin bij hun werk, dankzij de maretak in korte tijd van hun problemen werden verlost. Zij voelen zich gezond en beleven weer vreugde aan hun werk. Dagelijks drie koppen maretakthee, zoals gezegd koud laten trekken en overdag met kleine slokjes drinken, zal ook uw hart en uw bloedsomloop normalisieren en u verhoogde arbeidsvreugde verzekeren.

In elk geval zou men minstens elk jaar een maretaktheekuur moeten doen. Zes weken lang: drie weken lang drie koppen, twee weken elke dag twee koppen, en één week elke dag één kop. Bloedsomloop en bloeddruk zijn na deze zes weken weer op kracht gekomen en om deze toestand voort te laten duren, wordt men aangeraden verder een jaar lang elke dag één kop te drinken.

Het verhaal 2

Een heer uit de buurt van Mainz leed sinds jaren aan te lage bloeddruk. Sommige dagen was het zo erg dat hij zijn werk nog nauwelijks kon doen. Hij had niet alleen in Duitsland, maar ook in Zwitserland beroemde dokters opgezocht, helaas zonder succes. Toen ik hem vertelde, dat de maretak hem wel geholpen zou hebben, zowel bij lage als bij hoge bloeddruk, stond hij daar wantrouwig tegenover. Het was al april en nog steeds kon men de geneeskrachtige maretak van de bomen halen. Enige maanden later bij een lezing, in een klein stadje in Opper-Oostenrijk, zat onze heer Müller op de eerste rij en verrklaarde aan alle toehoorders dat zijn vroeger zo lage bloeddruk dankzij de maretakthee, nu volkomen genormaliseerd was.

Ook vrouwen zouden maretakthee moeten drinken. De genormaliseerde bloedsomloop stopt storingen in de baarmoeder en storingen bij de menstruatie; vooral sterke maandelijkse bloedingen en bloedingen na de geboorte. Ook moeilijkheden in de overgang (keren der jaren), die met hartkloppingen, gejaagddheid, oprispingen, angstgevoel en ademnood gepaard gaan, zou men kunnen verhelpen door mareetakthee te drinken. De moeilijkheden verdwijnen volkomen en men heeft niet meer het gevoel in de overgang te verkeren.

Vers maretaksap kan onvruchtbaarheid bij vrouwen ongedaan maken. Men moet de vers geoogste mare· tak goed wassen en nog in vochtige toestand persen. Men neemt 25 van deze druppels in wat water, nuchter, een half uur voor het ontbijt en 's avonds voor het slapengaan. Men kan maretakdruppels ook in de apotheek krijgen.

Enige tijd geleden meldde een persbericht uit Londen, dat drie onafhankelijk van elkaar werkende onderzoekteams tot de slotsom waren gekomen, dat een hoog percentage vrouwen boven de vijftig jaar die borstkanker kregen, gedurende lange tijd tegen hoge bloeddruk chemische medikamenten hadden ingenomen. Waarom zo'n hoog risico lopen als wij de zo prima werkende maretak hebben?

De laatste tijd wordt de maretak door dokters ook gebruikt om kanker te voorkomen en te genezen. Voortdurend leert ons de ervaring hoe reinigend en ziektewerend geneeskruiden werken. Maak gebruik van deze hulp om uw gezondheid te versterken en te behouden.

Links

Herderstasje capsella bursa-pastoris

Wolfsklauw Lycopodium clavatum

Kamille Matricaria chamomilla

Ereprijs Veronica Officinalis

De geheimen van de goudsbloem

Kruidachtige planten