Ongeduldige probleemoplossers

Problemen te over

Er zijn genoeg problemen in deze wereld. Van de hongersnood in Africa tot het opwarmen van het klimaat, het zijn allemaal problemen die we moeten oplossen. De hongersnood willen we oplossen, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen recht heeft op een minimum bestaansmogelijkheid. Het opwarmen van het klimaat moeten we oplossen omdat we anders onszelf en onze nakomelingen in gevaar brengen. Toch wil het oplossen van die problemen en alle andere problemen die we hebben niet opschieten.

⬇ Index

Problemen een korte opsomming

Als je kijkt naar het aantal problemen dat we in deze wereld hebben, dan zijn er genoeg. We hebben mondiale problemen, zoals bijvoorbeeld de opwarming van het klimaat, waardoor wereldwijd de zeespiegel stijgt en gaat stijgen. Maar we hebben ook persoonlijke problemen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop we vinden dat onze partner meer rekening met ons moet houden. Naast die mondiale en persoonlijke problemen hebben we dan ook nog problemen die spelen in verschillende groepen waar we deel van uitmaken. Zo hebben je bijvoorbeeld de financiële problemen binnen onze sportvereniging. Of de problemen die spelen binnen onze vriendengroep. Dan heb je ook nog problemen op het werk. Eigenlijk is er wel op ieder niveau in deze wereld een probleem te ontdekken en te beschrijven. Als je kijkt naar alle niveaus die er zijn, dan zijn er eigenlijk heel veel problemen. In onderstaande tabel een kort overzicht van niveaus en een bijbehorend probleem, er zijn op ieder niveau natuurlijk nog veel meer problemen te benoemen:

Niveau Probleem
1. Wereld - Klimaat opwarming
2. Werelddeel - Hongersnood
3. Landen - Oorlog over grondstoffen in grensgebied
4. Land - Werkloosheid
5. Regio - Natuurgebied beschermen
6. Provincies - Vervuiling rivier
7. Gemeentes - Vuilstort op gemeentegrens
8. Gemeente - Begrotingstekort
9. Werk - Innovatie creëren
10. Sportvereniging - Contributie inning loopt slecht
11. Vrienden - Ruzie over vreemdgaan
12. Relatie - Partner luistert niet
13. Persoonlijk - Carrière loopt niet

Al deze problemen vragen natuurlijk om een oplossing. Maar ons probleem is niet alleen dat we al deze problemen in samenwerking met anderen moeten oplossen, maar ook dat we het geduld niet hebben om te kijken of de gekozen oplossing ook werkt. Het lijkt wel alsof we problemen willen oplossen zoals we honger en dorst oplossen. Pak een glas water als je dorst hebt, drink het op en weg is je dorst. Onze problemen moeten per direct zijn opgelost. Of dat nu op het persoonlijke niveau is of op een wereldwijd niveau.

⬇ Index

Ongeduldige oplossers

Mensen zijn ongeduldige probleem oplossers. Het meest zichtbaar is dat op het niveau van bedrijven. Veel bedrijven bedenken oplossingen voor hun problemen vanuit de directie en gaan deze oplossing vervolgens door de organisatie heen tot op de werkvloer uitvoeren. Vaak is de echte uitvoerder van de oplossing zelfs de werkvloer en verder niemand anders. Zo is de oplossing voor een winst afname vaak het ontslaan van een aantal werknemers op de

werkvloer. Dat hierdoor vaak een nieuw probleem wordt gecreëerd binnen de organisatie is niet van belang. Ontsla tien werknemers en je bespaart als organisatie al snel zo’n 300.000 tot 600.000 Euro op jaar basis.

⬇ Index


Snelle oplossing

Maar ontslaan is vooral een directe en naar verhouding snelle oplossing voor het probleem van een verliesgevend jaar. Voor de ongeduldige probleemoplossers die mensen zijn is het dus een fijne oplossing. Ook al creëer je daarmee een probleem voor de mensen die werden ontslagen en voor hun collega’s die nu het werk van de ontslagenen moeten oppakken. Het is dus misschien wel een effectieve oplossing, maar geen efficiënte. Een efficiënte oplossing zou meteen gezorgd hebben voor een toename van de winst. Maar dat kost tijd, iets waar de ongeduldige probleemoplosser geen zin in heeft, hij wil namelijk direct effect zien.

⬇ Index


Ongeduldig

Overigens zie je ons ongeduld als het gaat om oplossingen op alle niveaus terugkomen. Zo wil het niet vlotten met het terugdringen van de veroorzakers van milieuvervuiling en klimaat opwarming, omdat dat vraagt om een verandering in ons gedrag. We moeten onze op aardolie gebaseerde economieën veranderen in economieën die hun energie halen uit niet vervuilende bronnen. Dan gaat het om wind-, water-, zonne-energie en nul som energiebronnen van plantaardige oorsprong, die net zoveel CO2 afgeven bij verbranding als ze opnemen bij de groei. Het lukt ons niet om oorlogen te voorkomen of te beëindigen, omdat we dan ons wantrouwen jegens onze medemens van over de grens en ons egoïsme moeten loslaten. Wat neer zou komen op moeten samenwerken met ons buurland als het gaat om grondstoffen die precies op de grens liggen. Of rekening houden met de watervoorziening in ons buurland, omdat een rivier die op ons grondgebied ontspringt, ons buurland van water voorziet.

⬇ Index

Snelle probleem oplossers

We hebben dus niet het geduld om een oplossing die we bedenken uit te voeren. Wat we eigenlijk willen is dat zodra we de oplossing bedenken, hij meteen uitgevoerd wordt. Maar dat kan natuurlijk niet. Ten eerste omdat het alleen al tijd kost om de oplossing te verspreiden onder iedereen die betrokken is bij het probleem. Ten tweede omdat een oplossing altijd een theorie is die gerealiseerd moet worden in een praktijk waar volgens een bepaalde manier wordt gewerkt. Dat betekent dat iedereen die op die manier werkt eerst moet leren wat voor verandering de oplossing veroorzaakt en daarna die verandering moet gaan toepassen. Hoe moeilijk dat is zie je bijvoorbeeld al bij zoiets simpels als het gebruiken van de computer als typemachine. Hoeveel mensen behandelen hun tekstverwerker programmatuur niet gewoon als een typemachine. Tabs worden gemaakt door spaties te plaatsen. Lege regels voor een tekst worden gemaakt door net zoveel regeleindes aan te slaan als nodig lijkt. Tabellen worden gemaakt door tabs te plaatsen. Documenten worden eerst uitgeprint voordat ze nagelezen worden. Terwijl het kenmerk van tekstverwerker programmatuur juist is dat al deze typische typemachine technieken een oplossing hebben gekregen die het leven van een schrijver makkelijker moeten maken. Zo zijn er nog wel meer situaties te benoemen waarbij mensen problemen hebben met het veranderen van hun gedrag, omdat dat van hun gevraagd wordt door de oplossing.

⬇ Index

Tijd nemen

Waar het bij oplossingen voor problemen eigenlijk altijd op neerkomt, is dat er te weinig tijd wordt uitgetrokken voor het invoeren van de oplossing. De bedenkers van de oplossing lijken te denken dat het volstaat om de oplossing te presenteren om de oplossing uitgevoerd te krijgen. Dat ze daarbij vergeten dat een oplossing vaak vraagt om ander gedrag van degene die de oplossing moet uitvoeren is niet hun probleem, maar het probleem van de uitvoerder van de oplossing. Dat de oplossing vervolgens niet wordt gerealiseerd vinden de bedenkers van de oplossing dan weer wel een probleem. Niet omdat het een probleem is in de praktijk, want de uitvoerders hebben vaak geen enkel probleem met doorgaan op de oude voet. Maar omdat ze zichzelf een mislukking voelen als hun oplossing niet blijkt te werken. Ook al is het hun eigen schuld dat de oplossing mislukt is, omdat ze de uitvoerders de kans niet hebben gegeven om te veranderen. De oplossing voor het realiseren van een oplossing voor een probleem is dan ook vaak simpelweg de tijd nemen zodat degene die de oplossing moet uitvoeren de kans krijgt om de oplossing toe te passen. Net zoals je niet moet verwachten dat een ziekte overgaat, omdat je vastgesteld hebt welke ziekte het is en welk medicijn je moet slikken. Je zult het medicijn moeten blijven slikken totdat de ziekte genezen is.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen


Index van koppen

Problemen te over
Problemen een korte opsomming
Ongeduldige oplossers
Snelle oplossing
Ongeduldig
Snelle probleem oplossers
Tijd nemen
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Links

Blogspot